D.6. Bộ cài đặt đồ họa

Phiên bản đồ họa của bộ cài đặt chỉ sẵn sàng cho một số kiến trúc bị hạn chế, gồm 64-bit PC. Bộ cài đặt đồ họa thật có cùng chức năng với bộ cài đặt chuẩn, vì nó sử dụng cùng những chương trình thông qua giao diện khác.

Mặc dù có chức năng trùng, bộ cài đặt đồ họa vẫn còn có vài lợi ích đáng kể. Lợi ích chính là nó hỗ trợ số ngôn ngỡ lớn hơn, đặc biệt những ngôn ngữ được viết bằng bộ ký tự không thể được hiển thị bằng giao diện newt chuẩn. Nó cũng có vài lợi ích trong cách sử dụng, như (tùy chọn) khả năng sử dụng con chuột, và trong một số trường hợp riêng, vài câu hỏi có thể được hiển thị trên cùng một màn hình.

Bộ cài đặt đồ họa có sẵn trong mọi tập tin ảnh đĩa CD, và trong phương pháp cài đặt vào vật chứa đĩa cứng. Để khởi động trình cài đặt đồ họa, đơn giản chọn tùy chọn thích hợp trong trình đơn khởi động. Đối với trình cài đặt đồ họa, bạn cũng có thể chọn chế độ cấp cao và chế độ cứu trong trình đơn Tùy chọn Cấp cao. Những phương pháp khởi động từng dùng installgui, expertguirescuegui vẫn còn có thể được dùng từ dấu nhắc khởi động mà hiển thị sau khi bật tùy chọn Trợ giúp trong trình đơn khởi động.

Cũng có một tập tin ảnh cài đặt đồ họa có thể được khởi động từ mạng. Hơn nữa, có một tập tin ảnh ISO nhỏ đặc biệt[28], mà chính có ích để thử.

Đúng như dùng trình cài đặt thông thường, có thể thêm tham số khởi động khi khởi chạy trình cài đặt đồ họa.

Ghi chú

Việc chạy vộ cài đặt đồ họa cần thiết bộ nhớ hơi nhiều hơn bộ cài đặt chuẩn: 164MB. Không đủ bộ nhớ thì nó tự động sẽ dùng lại giao diện newt.

Nếu hệ thống của bạn có bộ nhớ ít hơn 90MB, trình cài đặt đồ họa có thể không khởi động được, còn trình cài đặt văn bản có phải. Vì thế máy có ít bộ nhớ sẵn sàng nên dùng trình cài đặt văn bản.

D.6.1. Sử dụng bộ cài đặt đồ họa

Như nói trên, bộ cài đặt thật hoạt động đúng như bộ cài đặt chuẩn, thì phần còn lại của sổ tay này có thể được dùng để hướng dẫn bạn qua tiến trình cài đặt.

Thích sử dụng bàn phím hơn là con chuột thì có hai thứ bạn cần biết. Để dãn ra danh sách đã co lại (dùng chẳng hạn khi chọn quốc gia bên trong châu), bạn có thể sử dụng hai phím dấu cộng + và dấu trừ -. Đối với câu hỏi yêu cầu bạn chọn một mục trong nhiều (v.d. chọn tác vụ), trước tiên bạn cần phải bấm phím Tab tới cái nút Continue sau khi chọn mục thích hợp; bấm phím Enter sẽ chọn/bỏ chọn, không phải kích hoạt Continue.

Nếu một hộp thoại có sẵn trợ giúp thêm thì nó hiển thị một cái nút Trợ giúp. Có thể truy cập đến thông tin trợ giúp này hoặc bằng cách bấm cái nút đó, hoặc bằng cách bấm phím chức năng F1.

Để chuyển đổi sang bàn giao tiếp khác, bạn cũng cần phải sử dụng phím Ctrl, đúng như trong hệ thống Cửa sổ X. Ví dụ, để chuyển đổi sang VT2 (trình bao gỡ lỗi đầu tiên), bạn cần dùng tổ hợp phím: Ctrl+Alt trái+F2. Trình cài đặt đồ họa chính nó chạy trên VT5, vì vậy bạn có thể dùng Left Alt+F5 để chuyển đổi về.[28] Tập tin ảnh ISO nhỏ có thể được tải xuống một máy nhân bản Debian như được diễn tả trong Phần 4.2, “Tải tập tin xuống máy nhân bản Debian”. Tìm tên tập tin netboot/gtk/mini.iso.