4.3. Προετοιμασία Αρχείων για Εκκίνηση από ένα USB Stick μνήμης

Για την προετοιμασία του USB stick θα χρειαστείτε ένα σύστημα στο οποίο τρέχει ήδη το GNU/Linux και που υποστηρίζει USB. Με τα σημερινά συστήματα GNU/Linux το κλειδί USB θα πρέπει να αναγνωριστεί αυτόματα με την σύνδεσή του. Αν όχι, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το άρθρωμα usb-storage του πυρήνα είναι φορτωμένο. Όταν συνδέετε το κλειδί USB θα απεικονιστεί σε μια συσκευή με όνομα /dev/sdX, όπου το “X” είναι ένα γράμμα από το a-z. Μπορείτε να δείτε τη συσκευή στην οποία έχει απεικονιστεί το κλειδί USB τρέχοντας την εντολή dmesg μετά την σύνδεσή του. Για να γράψετε στο stick, ίσως χρειαστεί να απενεργοποιήσετε την προστασία εγγραφής του.

Προειδοποίηση

Οι διαδικασίες που περιγράφονται στην ενότητα αυτή θα καταστρέψουν ο,τιδήποτε υπάρχει ήδη στη συσκευή. Βεβαιωθείτε απόλυτα ότι χρησιμοποιείτε το σωστό όνομα συσκευής για το κλειδί σας. Αν χρησιμοποιήσετε λάθος συσκευή το αποτέλεσμα μπορεί να είναι η απώλεια κάθε πληροφορίας σε έναν σκληρό δίσκο για παράδειγμα.

4.3.1. Προετοιμάζοντας ένα κλειδί μνήμης USB xρησιμοποιώντας μιας υβριδική εικόνα CD ή DVD

Εικόνες CD και DVD του Debian μπορούν τώρα να εγγραφούν απευθείας σε ένα κλειδί μνήμης USB, κάτι που αποτελεί έναν πολύ εύκολο τρόπο για να δημιουργήσετε ένα εκκινήσιμο κλειδί USB. Απλά επιλέξτε μια εικόνα CD ή DVD που να χωρά στο κλειδί σας. Δείτε την ενότητα Τμήμα 4.1, “Επίσημα Σετ CD/DVD-ROM του Debian GNU/Linux” για το πώς να αποκτήσετε μια εικόνα CD ή DVD.

Εναλλακτικά, για πολύ μικρά κλειδιά μνήμης USB, με χωρητικότητα μόνο λίγων MB, μπορείτε να κατεβάσετε την εικόνα mini.iso από τον κατάλογοnetboot (στην τοποθεσία που αναφέρεται στην ενότητα Τμήμα 4.2.1, “Πού να βρείτε Είδωλα της Εγκατάστασης”).

Η εικόνα CD ή DVD που επιλέγετε θα πρέπει να γραφτεί απευθείας στο κλειδί USB, υπεργράφοντας έτσι όποιο περιεχόμενο έχει εκείνη τη στιγμή. Για παράδειγμα, όταν χρησιοποιείτε ένα υπάρχον σύστημα GNU/Linux , η εικόνα CD ή DVD μπορεί να γραφτεί στο κλειδί USB με τον ακόλουθο τρόπο, αφού έχετε βεβαιωθεί ότι το κλειδί έχει αποπροσαρτηθεί:

# cp debian.iso /dev/sdX
# sync

Σημαντικό

Γράφοντας απλά την εικόνα CD ή DVD στο κλειδί USB με τον τρόπο αυτό θα πρέπει να δουλέψει για τους περισσότερους χρήστες. Οι άλλες επιλογές που ακολουθούν είναι πιο πολύπλοκες, και απευθύνονται κυρίως σε ανθρώπους με εξειδικευμένες ανάγκες.

Η υβριδική εικόνα στο κλειδί μνήμης δεν καταλαμβάνει ολόκληρο τον αποθηκευτικό χώρο οπότε αξίζει να σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε τον ελεύθερο χρόνο για να αποθηκεύσετε αρχεία firmware ή πακέτα ή οποιαδήποτε άλλα αρχεία της αρεσκείας σας. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο αν έχετε στη διάθεσή σας μόνο ένα κλειδί ή θέλετε απλά να έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μια μοναδική συσκευή.

Δημιουργήστε νια δεύτερη κατάτμηση FAT στο κλειδί μνήμης, προσαρτήστε την κατάτμηση και αντιγράψτε ή αποσυμπιέστε το αρχείο firmware σε αυτήν. Για παράδειγμα:

# mount /dev/sdX2 /mnt
# cd /mnt
# tar zxvf /path/to/firmware.tar.gz
# cd /
# umount /mnt

Πιθανόν να έχετε αντιγράψει το αρχείο mini.iso στο κλειδί μνήμης USB. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε μια δεύτερη κατάτμηση καθώς, πολύ βολικά, θα υπάρχει ήδη. Αφαιρώντας και ξανασυνδέοντας το κλειδί USB θα κάνει ορατές και τις δυο κατατμήσεις.

4.3.2. Αντιγραφή αρχείων στο κλειδί USB με το χέρι

Ένας εναλλακτικός τρόπος για να φτιάξετε το κλειδί μνήμης USB είναι να αντιγράψετε σε αυτό με το χέρι τα αρχεία του εγκαταστάτη καθώς και μια εικόνα CD. Σημειώστε ότι το κλειδί USB θα πρέπει να έχει μέγεθος τουλάχιστον 1 GB (μικρότερες διαμορφώσεις είναι δυνατές αν ακολουθήσετε τις οδηγίες στην ενότητα Τμήμα 4.3.3, “Αντιγραφή αρχείων στο κλειδί USB με το χέρι — ο ευέλικτος τρόπος”).

Υπάρχει ένα συγκεντρωτικό αρχείο hd-media/boot.img.gz που εμπεριέχει όλα τα αρχεία του εγκαταστάτη (μαζί με τον πυρήνα) καθώς και το syslinux και το αρχείο των ρυθμίσεών του .

Σημειώστε ότι αν και βολική, η μέθοδος αυτή έχει ένα σημαντικό μειονέκτημα: το λογικό μέθοδος της συσκευής θα περιοριστεί στο 1 GB ακόμα κι αν η χωρητικότητα του κλειδιού USB είναι μεγαλύτερη. Θα χρειαστεί να επαναδιαμερίσετε το κλειδί και να δημιουργήσετε καινούρια συστήματα αρχείων σ' αυτό για να επανακτήσετε την πλήρη χωρητικότητά του αν θελήσετε να το χρησιμοποιήσετε για κάποιο άλλο σκοπό.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την εικόνα απλά εξάγετέ την απευθείας στο κλειδί USB:

# zcat boot.img.gz > /dev/sdX

Μετά από αυτό, προσαρτήστε το κλειδί μνήμης USB (mount /dev/sdX /mnt), που τώρα θα έχειένα σύστημα αρχείων FAT και αντιγράψτε σε αυτό μια εικόνα ISO του Debian (netinst ή ένα ολόκληρο CD). Αποπροσαρτήστε το κλειδί (umount /mnt) και έχετε τελειώσει.

4.3.3. Αντιγραφή αρχείων στο κλειδί USB με το χέρι — ο ευέλικτος τρόπος

Αν θέλετε μεγαλύτερη ευελιξία ή απλά θέλετε να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη μέθοδο για την τοποθέτηση των αρχείων στο κλειδί USB. Ένα πλεονέκτημα της χρήσης αυτής της μεθόδου είναι ότι — αν η χωρητικότητα του κλειδιού είναι αρκετά μεγάλη — έχετε τη δυνατότητα να αντιγράψετε μια ολόκληρη εικόνα ISO CD σ' αυτό.

4.3.3.1. Διαμέριση του κλειδιού USB

Θα δείξουμε πώς μπορείτε να ρυθμίσετε το stick μνήμης ώστε να χρησιμοποιήσει το πρώτο τμήμα αντί ολόκληρης της συσκευής.

Σημείωση

Καθώς τα περισσότερα κλειδιά USB έρχονται προδιαμορφωμένα με μια μοναδική κατάτμηση FAT16, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα χρειαστεί να επαναδιαμερίσετε ή να επαναμορφοποιήσετε το κλειδί. Αν παρ' όλα αυτά πρέπει να κάνετε κάτι τέτοιο, χρησιμοποιήστε την εντολή cfdisk ή οποιοδήποτε άλλο εργαλείο διαμέρισης για να δημιουργήσετε μια κατάτμηση FAT16 [3] και εγκαταστήσετε ένα Πρωτεύον Αρχείο Εκκίνησης (MBR) χρησιμοποιώντας την εντολή:

# install-mbr /dev/sdX

Η εντολή install-mbr περιλαμβάνεται στο πακέτο mbr του Debian.Στη συνέχεια δημιουργήστε το σύστημα αρχείων χρησιμοποιώντας:

 # mkdosfs /dev/sdX1

. Προσέξτε ιδιαίτερα να χρησιμοποιήσετε το σωστό όνομα συσκευής για το κλειδί σας. Η εντολή mkdosfs περιέχεται στο πακέτο dosfstools του Debian.

Για να ξεκινήσουμε τον πυρήνα αμέσως μετά την εκκίνηση από το κλειδί USB, θα βάλουμε έναν φορτωτή εκκίνησης στο κλειδί. Αν και οποιοσδήποτε φορτωτής εκκίνησης (πχ. ο lilo) θα δούλευε, είναι πιο βολικό να χρησιμοποιήσουμε το syslinux, μιας και χρησιμοποιεί μια κατάτμηση FAT16 και μπορεί να επαναρυθμιστεί με την απλή διόρθωση ενός αρχείου κειμένου. Οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα υποστηρίζει το σύστημα αρχείων FAT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γίνουν αλλαγές στη ρύθμιση του φορτωτή εκκίνησης.

Για να βάλετε το syslinux στην κατάτμηση με το σύστημα αρχείων FAT16 του κλειδιού σας, εγκαταστήστε τα πακέτα syslinux και mtools στο σύστημά σας και πληκτρολογήστε

# syslinux /dev/sdX1

Και πάλι προσέξτε να χρησιμοποιήσετε το σωστό όνομα για τη συσκευή σας. Η κατάτμηση δεν θα πρέπει να είναι προσαρτημένη κατά την εκκίνηση του syslinux. Η διαδικασία αυτή γράφει έναν τομέα εκκίνησης στην κατάτμηση και δημιουργεί το αρχείο ldlinux.sys που περιέχει τον κώδικα του φορτωτή εκκίνησης.

4.3.3.2. Προσθήκη της εικόνας του εγκαταστάτη

Προσαρτήστε την κατάτμηση (mount /dev/sdX1 /mnt) και αντιγράψτε τα παρακάτω αρχεία του εγκαταστάτη στο κλειδί:

  • vmlinuz ή linux (εκτελέσιμο του πυρήνα)

  • initrd.gz (initial ramdisk)

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα είτε στη συνηθισμένη έκδοση του εγκαταστάτη ή στην γραφική του έκδοση. Η τελευταία μπορεί να βρεθεί στον υποκατάλογο gtk. Αν θέλετε να αλλάξετε τα ονόματα των αρχείων, παρακαλώ σημειώστε ότι το syslinux μπορεί να διαχειριστεί μόνο ονόματα αρχείων(8.3) του DOS.

Στη συνέχεια θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα αρχείο ρυθμίσεων syslinux.cfg, που θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες δύο γραμμές (αλλάξτε το όνομα του εκτελέσιμου του πυρήνα σε “linux” αν χρησιμοποιείτε μια εικόνα netboot):

default vmlinuz
append initrd=initrd.gz

Για τον γραφικό εγκαταστάτη θα πρέπει να προσθέσετε τις παραμέτρους vga=788 στη δεύτερη γραμμή. Μπορείτε να προσθέσετε και άλλες παραμέτρους σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.

Για να μπορέσετε να επιτρέψετε την προσθήκη επιπλέον παραμέτρων στο προτρεπτικό εκκίνησης, προσθέστε μια γραμμή prompt 1.

Αν χρησιμοποιήσατε μια εικόνα hd-media θα πρέπει τώρα να αντιγράψετε την εικόνα ISO του Debian [4]στο κλειδί. Όταν τελειώσετε, αποπροσαρτήστε το κλειδί μνήμης USB (umount /mnt).[3] Μην ξεχάσετε να ορίσετε τη σήμανση “bootable” για την κατάτμηση.

[4] Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε μια εικόνα netinst ή την εικόνα ενός ολόκληρου CD (δείτε σχετικά την ενότητα Τμήμα 4.1, “Επίσημα Σετ CD/DVD-ROM του Debian GNU/Linux”). Βεβαιωθείτε ότι διαλέξατε μια εικόνα που να χωράει στο κλειδί. Σημειώστε ότι η εικόνα “netboot mini.iso” δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτό.