4.4. Tiedostojen valmistelu käynnistettäessä kiintolevyltä

Asennin voidaan käynnistää käyttämällä koneessa jo olevalle kiintolevyn osiolle tallennettuja käynnistystiedostoja, joko toisesta käyttöjärjestelmästä tai käynnistämällä käynnistyslatain suoraan BIOS:sta.

Kokonaan ja pelkästään verkosta tapahtuva asennus on tehtävissä tällä tavalla. Tällöin vältetään kaikki vaihdettaviin taltioihin liittyvä sählinki, kuten romppuotosten etsiminen ja polttaminen tai liian lukuisten ja epäluotettavien levykkeiden kanssa tappeleminen.

4.4.1. Hard disk installer booting from Linux using LILO or GRUB

Tässä luvussa selitetään kuinka käynnistysvalikkoon lisätään tai jopa korvataan koneessa oleva Linux-asennus käyttämällä sovelluksia LILO tai GRUB.

Käynnistyksen aikana molemmat käynnistylataimet tukevat ei vain ytimen vaan myös levyotoksen lataamista muistiin. Ydin voi käyttää tätä muistilevyä juuritiedostojärjestelmänä.

Copy the following files from the Debian archives to a convenient location on your hard drive (note that LILO can not boot from files on an NTFS file system), for instance to /boot/newinstall/.

  • vmlinuz (ytimen ohjelmatiedosto)

  • initrd.gz (muistilevyn levyotos)

Tee lopuksi käynnistyslataimen asetukset jatkamalla kohtaan Kohta 5.1.4, ”Booting from Linux using LILO or GRUB.

4.4.2. Hard disk installer booting from DOS using loadlin

This section explains how to prepare your hard drive for booting the installer from DOS using loadlin.

Copy the following directories from a Debian CD image to c:\.

  • /install.amd (kernel binary and ramdisk image)

  • /tools (loadlin tool)