Παράρτημα A. Οδηγός εγκατάστασης

Πίνακας Περιεχομένων

A.1. Προκαταρκτικά
A.2. Ξεκινώντας τον Εγκαταστάτη
A.2.1. CDROM
A.2.2. Εκκίνηση από δίκτυο
A.2.3. Εκκίνηση από σκληρό δίσκο
A.3. Εγκατάσταση
A.4. Στείλτε μας μια αναφορά εγκατάστασης
A.5. Και τέλος…

Το έγγραφο αυτό περιγράφει πώς να εγκαταστήσετε το Debian GNU/Linux wheezy για την αρχιτεκτονική ARM (“armel”) με τον καινούριο debian-installer. Είναι μια γρήγορη περιδιάβαση στη διαδικασία εγκατάστασης και περιέχει όλες τις πληροφορίες που θα χρειαστείτε για την πλειοψηφία των εγκαταστάσεων. Όταν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να σας φανούν χρήσιμες, θα γίνεται παραπομπή σε λεπτομερέστερες εξηγήσεις σε άλλα μέρη του παρόντος κειμένου.