1.4. Vad är Debian GNU/kFreeBSD?

Debian GNU/kFreeBSD är ett Debian GNU-system med kärnan kFreeBSD.

Denna portering av Debian utvecklas för närvarande endast för i386 och amd64-arkitekturerna, även om portningar till andra arkitekturer är möjlig.

Observera att Debian GNU/kFreeBSD inte är ett Linux-system och därför kanske viss information om Linux-system inte gäller för det.

För mer information, se sidan Debian GNU/kFreeBSD-porteringar och sändlistan .