2.1. Υποστηριζόμενο Υλικό

To Debian δεν βάζει κάποιες απαιτήσεις υλικού πέρα από αυτές που έχουν ο πυρήνας του Linux ή του kFreeBSD και τα εργαλεία του GNU. Κατά συνέπεια οποιαδήποτε αρχιτεκτονική ή πλατφόρμα στην οποία έχουν υλοποιηθεί ο πυρήνας του Linux ή του kFreeBSD, η libc, ο gcc κλπ. και για την οποία υπάρχει μια υλοποίηση του Debian μπορεί να τρέξει το Debian. Παρακαλούμε, δείτε τις σελίδες των υλοποιήσεων (Ports) στο http://www.debian.org/ports/arm/ για περισσότερες λεπτομέρειες για συστήματα της αρχιτεκτονικής ARM που έχουν δοκιμαστεί με το Debian GNU/Linux.

Δεν γίνεται μια προσπάθεια να περιγραφούν όλες διαφορετικές διαμορφώσεις υλικού που υποστηρίζονται για την αρχιτεκτονική ARM, αντίθετα η ενότητα αυτή περιέχει γενικές πληροφορίες και δείκτες σε μέρη όπου μπορεί να βρει κανείς επιπρόσθετες πληροφορίες.

2.1.1. Υποστηριζόμενες Αρχιτεκτονικές

Το Debian GNU/Linux 7.0 υποστηρίζει ένδεκα κύριες αρχιτεκτονικές και αρκετές παραλλαγές κάθε αρχιτεκτονικής γνωστές και σαν “γεύσεις”.

Αρχιτεκτονική Debian Designation Υποαρχιτεκτονική Γεύση
Βασισμένη σε Intel x86 i386    
AMD64 & Intel 64 amd64    
ARM armel Intel IOP32x iop32x
Intel IXP4xx ixp4xx
Marvell Kirkwood kirkwood
Marvell Orion orion5x
Versatile versatile
ARM με hardware FPU armhf Freescale mx5
Intel IA-64 ia64    
MIPS (big endian) mips SGI IP22 (Indy/Indigo 2) r4k-ip22
SGI IP32 (O2) r5k-ip32
MIPS Malta (32 bit) 4kc-malta
MIPS Malta (64 bit) 5kc-malta
MIPS (little endian) mipsel Cobalt cobalt
MIPS Malta (32 bit) 4kc-malta
MIPS Malta (64 bit) 5kc-malta
IBM/Motorola PowerPC powerpc PowerMac pmac
PReP prep
Sun SPARC sparc sun4u sparc64
sun4v
IBM S/390 s390 IPL από VM-reader και DASD generic
64μπιτο IBM S/390 s390x IPL από VM-reader και DASD generic

Το Debian GNU/kFreeBSD 7.0 υποστηρίζει δύο αρχιτεκτονικές.

Αρχιτεκτονική Debian Designation
Βασισμένη σε Intel x86 kfreebsd-i386
AMD64 & Intel 64 kfreebsd-amd64

To κείμενο αυτό καλύπτει την εγκατάσταση για την αρχιτεκτονική ARM που χρησιμοποιεί τον πυρήνα Linux. Αν ψάχνετε πληροφορίες για οποιαδήποτε από τις άλλες υποστηριζόμενες από το Debian αρχιτεκτονικές κοιτάξτε στις σελίδες Debian-Ports.

2.1.2. CPU, Μητρικές, και Υποστήριξη Video

Κάθε ξεχωριστή αρχιτεκτονική ARM απαιτεί τον δικό της πυρήνα. Εξαιτίας αυτού η διανομή του Debian υποστηρίζει εγκατάσταση σε έναν αριθμό των πιο συνηθισμένων συστημάτων. Όμως η Debian userland μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε επεξεργαστή ARM περιλαμβανομένου του xscale.

Οι περισσότεροι επεξεργαστές ARM μπορούν να τρέξουν και στις δυο καταστάσεις endian (big ή little). Παρ' όλα αυτά η πλειοψηφία των υπαρχόντων υλοποιήσεων χρησιμοποιούν την κατάσταση little-endian. Το Debian υποστηρίζει για την ώρα μόνο συστήματα little-endian ΑRM.

Τα υποστηριζόμενα συστήματα είναι:

IOP32x

Η γραμμή προϊόντων I/O Processor (IOP) της Intel απαντάται σε έναν αριθμό προϊόντων που σχετίζονται με αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων. Το Debian υποστηρίζει προς το παρόν την πλατφόρμα IOP32x, που περιλαμβάνει τους επεξεργαστές IOP 80219 και 32x οι οποίοι απαντώνται σε συσκευές Network Attached Storage (NAS). To Debian υποστηρίζει συγκεκριμένα δύο τέτοιες συσκευές: την GLAN Tank από την IO-Data και την Thecus N2100.

Kirkwood

Το Kirkwood είναι ένα σύστημα SoC (System on chip) από την Marvell που συμπεριλαμβάνει έναν επεξεργαστή ARM, Ethernet, SATA, USB και άλλα λειτουργικά στοιχεία σε έναν μοναδικό μικροεπεξεργαστή. Αυτή τη στιγμή υποστηρίζονται οι ακόλουθες συσκευές που βασίζονται στο Kirkwood: OpenRD (OpenRD-Base, OpenRD-Client και OpenRD-Ultimate), υπολογιστές plug (SheevaPlug, GuruPlug και DreamPlug),QNAP Turbo Station (όλα τα μοντέλα TS-11x, TS-21x και TS-41x) και συστήματα NAS της LaCie (Network Space v2, Network Space Max v2, Internet Space v2, d2 Network v2, 2Big Network v2 and 5Big Network v2).

Orion5x

Το Orion είναι ένα σύστημα SoC (System on chip) από την Marvell που συμπεριλαμβάνει έναν επεξεργαστή ARM, Ethernet, SATA, USB και άλλες λειτουργίες σε έναν μοναδικό μικροεπεξεργαστή. Υπάρχουν αρκετές συσκευές αποθήκευσης NAS (Network Attached Storage) στην αγορά που βασίζονται σε έναν μικροεπεξεργαστή ORION. Αυτή τη στιγμή υποστηρίζονται οι παρακάτω συσκευές Orion: Buffalo Kurobox, D-Link DNS-323 και HP mv2120.

Versatile

Η πλατφόρμα Versatile μπορεί να προσομοιωθεί με τον προσομοιωτή QEMU δίνοντας έτσι έναν καλό τρόπο να δοκιμάσει και να τρέξει κανείς το Debian στην αρχιτεκτινική ARM αν δεν διαθέτει το αντίστοιχο σύστημα.

2.1.3. Υποστήριξη Κάρτας Γραφικών

Λεπτομέρειες για τις υποστηριζόμενες κάρτες γραφικών καιποντίκια μπορούν να βρεθούν στο http://xorg.freedesktop.org/. Το Debian 7.0 έρχεται με την έκδοση 7.7 του X.Org.

2.1.4. Υλικό Δικτυακής Σύνδεσης

Σχεδόν όλoι οι τύποι καρτών δικτύου (NIC) που υποστηρίζονται από τον πυρήνα του Linux πρέπει επίσης να υποστηρίζονται από το σύστημα εγκατάστασης. Οι διάφοροι οδηγοί (drivers) θα πρέπει κανονικά να φορτώνονται αυτόματα.

Στην αρχιτεκτονική ARM, υποστηρίζονται οι περισσότερες ενσωματωμένες συσκευές Ethernet και παρέχονται αρθρώματα για επιπρόσθετες συσκευές PCI και USB.

2.1.5. Περιφερειακά και άλλο Υλικό

Το Linux υποστηρίζει μια μεγάλη ποικιλία από συσκευές υλικού όπως ποντίκια, εκτυπωτές, σαρωτές, και συσκευές PCMCIA και USB. Παρόλα αυτά, οι περισσότερες από τις συσκευές αυτές δεν είναι απαραίτητες κατά την εγκατάσταση του συστήματος.