4.2. Tiedostojen noutaminen Debianin asennuspalvelimilta

Lähimmän (ja siten luultavasti nopeimman) asennuspalvelimen löytää Debianin asennuspalvelimien luettelosta.

FTP:tä käytettäessä muista noutaa tiedostot Debianin asennuspalvelimelta binäärimuodossa, ei tekstimuodossa tai automaattimuodossa.

4.2.1. Mistä asennusotokset löytyvät?

Asennuslevyjen otokset löytyvät jokaisesta Debianin asennuspalvelimesta hakemistosta debian/dists/wheezy/main/installer-armel/current/images/ — luettelossa MANIFEST on kaikki otokset ja niiden käyttötarkoitus.

4.2.1.1. Thecus N2100:n asennustiedostot

Thecus N2100:lle on laiteohjelmisto joka käynnistää automaattisesti Debianin asentimen debian-installer. Tämä laiteohjelmiston otos saadaan tiedostosta .../images/iop32x/network-console/n2100.bin .

4.2.1.2. GLAN Tank:n asennustiedostot

GLAN Tank vaatii ytimen ja muistilevyn ext2-osiolla, jonka on oltava sillä levyllä johon Debian aiotaan asentaa. Nämä otokset saadaan osoitteesta .../images/iop32x/network-console/glantank/ .

4.2.1.3. Kurobox Pro:n asennustiedostot

Kurobox Pro vaatii ytimen ja muistilevyn ext2-osiolla, jonka on oltava sillä levyllä johon Debian aiotaan asentaa. Nämä otokset saadaan osoitteesta .../images/orion5x/network-console/buffalo/kuroboxpro .

4.2.1.4. HP mv2120:n asennustiedostot

HP vv2120:lle on laiteohjelmisto joka käynnistää automaattisesti Debianin asentimen debian-installer. Tämä otos asennetaan uphpmvault:lla Linuxissa ja muissa järjestelmissä ja HP Media Vault Firmware Recovery Utility:llä Windowsissa. Tämä laiteohjelmiston otos saadaan tiedostosta .../images/orion5x/network-console/hp/mv2120/netboot.img .

4.2.1.5. QNAP Turbo Station:in asennustiedostot

The installation files for the QNAP Turbo Station consist of a kernel and ramdisk as well as a script to write these images to flash. You can obtain the installation files for QNAP TS-11x, TS-21x and TS-41x models from .../images/kirkwood/network-console/qnap/ .

4.2.1.6. Plug Computer and OpenRD Installation Files

The installation files for plug computers (SheevaPlug, GuruPlug, DreamPlug etc) and OpenRD devices consist of a kernel and initrd for U-Boot. You can obtain these files from .../images/kirkwood/netboot/marvell/ .

4.2.1.7. LaCie NASes Installation Files

The installation files for LaCie NASes (Network Space v2, Network Space Max v2, Internet Space v2, d2 Network v2, 2Big Network v2 and 5Big Network v2) consist of a kernel and initrd for U-Boot. You can obtain these files from .../images/kirkwood/network-console/lacie/ .