4.2. Hämta filer från Debian-speglar

För att hitta den närmaste (och kanske även den snabbaste) spegeln, se Hämta Debian från Internet.

När filer hämtas från en Debian-spegel via FTP så bör du se till att filerna hämtas i binärt läge, inte text eller automatiskt läge.

4.2.1. Var man får tag på installationsavbildningar

Installationsavbildningar finns på varje Debian-spegel i katalogen debian/dists/wheezy/main/installer-armel/current/images/MANIFEST listar varje avbild och dess funktion.

4.2.1.1. Installationsfiler för Thecus N2100

En fast programvaruavbildning tillhandahålls för Thecus N2100 som automatiskt kommer att starta upp debian-installer. Denna avbildning kan installeras med hjälp av uppgraderingsprocessen för Thecus fasta programvara. Den här fasta programvaruavbildningen kan hämtas från .../images/iop32x/network-console/n2100.bin .

4.2.1.2. Installationsfiler för GLAN Tank

GLAN Tank kräver en kärna och ramdisk på en ext2-partition på den disk som du tänker installera Debian på. Dessa avbildningar kan hämtas från .../images/iop32x/network-console/glantank/ .

4.2.1.3. Installationsfiler för Kurobox Pro

Kurobox Pro kräver en kärna och ramdisk på en ext2-partition på den disk som du tänker installera Debian på. Dessa avbildningar kan hämtas från .../images/orion5x/network-console/buffalo/kuroboxpro .

4.2.1.4. Installationsfiler för HP mv2120

En fast programvaruavbildning tillhandahålls för HP mv2120 som automatiskt kommer att starta upp debian-installer. Denna avbildning kan installeras med uphpmvault på Linux och andra system och med HP Media Vault Firmware Recovery Utility på Windows. Den här fasta programvaruavbildningen kan hämtas från .../images/orion5x/network-console/hp/mv2120/netboot.img .

4.2.1.5. Installationsfiler för QNAP Turbo Station

The installation files for the QNAP Turbo Station consist of a kernel and ramdisk as well as a script to write these images to flash. You can obtain the installation files for QNAP TS-11x, TS-21x and TS-41x models from .../images/kirkwood/network-console/qnap/ .

4.2.1.6. Plug Computer and OpenRD Installation Files

The installation files for plug computers (SheevaPlug, GuruPlug, DreamPlug etc) and OpenRD devices consist of a kernel and initrd for U-Boot. You can obtain these files from .../images/kirkwood/netboot/marvell/ .

4.2.1.7. LaCie NASes Installation Files

The installation files for LaCie NASes (Network Space v2, Network Space Max v2, Internet Space v2, d2 Network v2, 2Big Network v2 and 5Big Network v2) consist of a kernel and initrd for U-Boot. You can obtain these files from .../images/kirkwood/network-console/lacie/ .