5.1. Starta upp installationsprogrammet på ARM

5.1.1. Uppstart från TFTP

Uppstart från nätverket kräver att du har en nätverksanslutning och en TFTP-server konfigurerad för uppstarter (DHCP, RARP eller BOOTP).

Installationsmetoden som har stöd för nätverksuppstart finns beskriven i Avsnitt 4.3, ”Förbered filerna för nätverksuppstart via TFTP”.

5.1.2. Uppstart från cd-rom

Den enklaste vägen för de flesta personer är att använda en uppsättning Debian-cd-skivor. Om du har en cd-uppsättning och om din maskin har stöd för att starta upp direkt från cd, bra! Bara att mata in din cd-skiva, starta om och fortsätt till nästa kapitel.

Observera att vissa cd-enheter kan kräva speciella drivrutiner och kan därför vara otillgängliga i de tidiga stegen av installationen. Om det visar sig att det vanliga sättet att starta upp från en cd inte fungerar på din maskinvara, besök det här kapitlet igen och läs om alternativa kärnor och installationsmetoder som kan fungera för dig.

Även om du inte kan starta upp från cd-rom kan du antagligen installera Debians systemkomponenter och de paket du vill från cd-rom. Starta helt enkelt upp på ett annat media, såsom disketter. När det är dags att installera operativsystemet, grundsystemet och eventuellt andra paket, peka installationssystemet till cd-rom-enheten.

Om du har problem att starta upp, se Avsnitt 5.4, ”Felsök installationsprocessen”.

5.1.3. Starta upp från den fasta programvaran

Det finns ett ökande antal konsumentenheter som startar upp direkt från ett flashchip på enheten. Installationsprogrammet kan skrivas till flash så att den automatiskt startar upp när du startar om dina maskiner.

Notera

I många fall gäller inte din garanti när den fasta programvaran i inbäddade enheter ändras. Ibland kan du inte heller återhämta din enhet om det inträffar problem under flashningsprocessen. Var därför försiktig och följ stegen noga.

5.1.3.1. Starta upp SS4000-E

På grund av begränsningar i den fasta programvaran för SS4000-E så är det tyvärr inte möjligt att starta upp installationsprogrammet utan användningen av en serieport för tillfället. För att starta upp installationsprogrammet så behöver du en seriell nollmodemkabel; en dator med en serieport[2]; och en kabel med en DB9-kontakt (hane) i en änden och en 10-pinnars .1" IDC-header i andra[3].

To boot the SS4000-E, use your serial nullmodem cable and the ribbon cable to connect to the serial port of the SS4000-E, and reboot the machine. You need to use a serial terminal application to communicate with the machine; a good option on a Debian GNU/Linux is to use the cu program, in the package of the same name. Assuming the serial port on your computer is to be found on /dev/ttyS0, use the following command line:

cu -lttyS0 -s115200

Om du använder Windows så kanske du vill använda programmet hyperterminal. Använd en hastighet på 115200, 8 bitars ordlängd, inga stoppbitar och en paritetsbit.

När datorn startar upp så kommer du att få se följande utskrift:

No network interfaces found

EM-7210 ver.T04 2005-12-12 (For ver.AA)
== Executing boot script in 1.000 seconds - enter ^C to abort

At this point, hit Control-C to interrupt the boot loader[4]. This will give you the RedBoot prompt. Enter the following commands:

load -v -r -b 0x01800000 -m ymodem ramdisk.gz
load -v -r -b 0x01008000 -m ymodem zImage
exec -c "console=ttyS0,115200 rw root=/dev/ram mem=256M@0xa0000000" -r 0x01800000

After every load command, the system will expect a file to be transmitted using the YMODEM protocol. When using cu, make sure you have the package lrzsz installed, then hit enter, followed by the ~< escape sequence to start an external program, and run sb initrd.gz or sb vmlinuz.

Alternatively, it is possible to load the kernel and ramdisk using HTTP rather than YMODEM. This is faster, but requires a working HTTP server on the network. To do so, first switch the bootloader to RAM mode:

fis load rammode
g

This will seemingly restart the machine; but in reality, it loads redboot to RAM and restarts it from there. Not doing this step will cause the system to hang in the necessary ip_address step that comes next.

You will need to hit Ctrl-C again to interrupt the boot. Then:

ip_address -l 192.168.2.249 -h 192.168.2.4
load -v -r -b 0x01800000 -m http /initrd.gz
load -v -r -b 0x01008000 -m http /zImage
exec -c "console=ttyS0,115200 rw root=/dev/ram mem=256M@0xa0000000" -r 0x01800000

Where 192.168.2.249 is the IP address of the installed system and 192.168.2.4 the IP address of the HTTP server containing the kernel and ramdisk files.

Installationsprogrammet kommer nu att starta som vanligt.[2] En USB-seriekonverterare kan också fungera.

[3] Denna kabel hittas ofta i äldre stationära datorer med inbyggda 9-pinnars serieportar.

[4] Note that you have only one second to do so; if you miss this window, just powercycle the machine and try again.