D.2. Nödvändig diskplats för funktioner

En standardinstallation för arkitekturen amd64 med en standard 2.6-kärna, inklusive alla standardpaket, kräver 604 MB diskutrymme. En minimal grundinstallation, utan funktionen Standardsystem vald, kommer att ta upp 432 MB.

Viktigt

I båda fallen är det här det här det faktiska diskutrymmet som används efter att installationen är färdig och eventuella temporärfiler har tagits bort. Det tar heller inte hänsyn till utrymme som används av filsystemet, till exempel för journalfiler. Det här betyder en markant ökning av diskutrymmet som behövs av båda under installationen och för normal systemanvändning.

Följande tabell listar storlekar som rapporterats av aptitude för funktionerna listade i tasksel. Observera att några funktioner har överlappande beståndsdelar, så den totala installerade storleken för två funktioner tillsammans kan vara mindre än totalen som fås genom att lägga ihop siffrorna.

Som standard kommer installationsprogrammet att installera skrivbordsmiljön GNOME, men alternativa skrivbordsmiljöer kan väljas antingen genom att använda en av de speciella cd-avbildningarna eller genom att ange den önskade skrivbordsmiljön när installationsprogrammet startas upp (se Avsnitt 6.3.5.2, ”Val och installation av programvara”).

Observera att du behöver lägga till storlekarna som listas i tabellen till storleken för standardinstallationen när storlekarna på partitionerna bestäms. De flesta storlekar listade som Installerad storlek kommer att hamna i /usr och i /lib; storleken listad som Hämtad storlek krävs (temporärt) för /var.

Funktion Installerad storlek (MB) Hämtad storlek (MB) Utrymme som behövs för installation (MB)
Skrivbordsmiljö      
  • GNOME (standard) 4326 804 3236
  • KDE 2349 826 3175
  • Xfce 1781 566 2347
  • LXDE 1521 495 2016
Bärbar dator[a] 315 98 413
Webbserver 22 5 27
Utskriftsserver 238 75 313
DNS-server 3 1 4
Filserver 128 27 155
E-postserver 84 33 117
SQL-databas 39 9 48
SSH-server 1 0 1

[a] Det finns en stor överlappning för funktionerna Bärbar dator tillsammans med Skrivbordsmiljö. Om du installerar båda kommer funktionen Bärbar dator endast att kräva ett par megabyte extra diskutrymme.

Om du installerar i ett annat språk än engelska, kan tasksel automatiskt installera en lokalanpassningsfunktion om det finns en tillgänglig för ditt språk. Utrymmeskrav skiljer sig mellan språken; du bör avsätta upp till 350 MB totalt för hämtning och installation.