5.1. Zavedení instalátoru na ARM

5.1.1. Zavedení z TFTP

Zavedení se sítě vyžaduje síťové připojení, funkční TFTP server a DHCP, RARP nebo BOOTP server.

Nastavení zavádení ze sítě je popsáno v 4.3 – „Příprava souborů pro zavedení ze sítě pomocí TFTP“.

5.1.2. Zavedení z CD-ROM

Pro většinu lidí bude nejjednodušší použít sadu instalačních CD Debianu. Pokud tuto sadu máte a váš počítač podporuje zavádění z CD, vložte CD do mechaniky, restartujte počítač a přejděte k další kapitole.

Některé CD mechaniky mohou vyžadovat použití speciálních ovladačů a tím pádem nemusí být dostupné v prvních fázích instalace. Pokud na vašem hardwaru nefunguje standardní cesta zavádění z CD, přečtěte si pasáž o alternativních jádrech a o jiných instalačních metodách.

I když není možné zavést instalaci přímo z CD-ROM, můžete z CD-ROM instalovat základní systém a balíčky. Jednoduše zaveďte systém pomocí jiného instalačního média (třeba z disket). Když dojde na instalaci základního systému a dalších balíků, zadejte, že budete instalovat z CD-ROM mechaniky.

Pokud máte problémy se zaváděním, prostudujte si 5.4 – „Problémy s instalačním systémem“.

5.1.3. Zavedení z firmwaru

Na trhu existuje stále větší množství spotřebitelských zařízení, která se zavádí přímo z flash paměti umístěné v zařízení. Instalační systém je možno zapsat na flash paměť, takže po příštím restartu zařízení se spustí právě instalační systém.

Poznámka

Pamatujte, že změnou firmwaru zařízení obvykle ztratíte záruku. Také se občas stane, že se při zápisu do flash paměti objeví problémy a zařízení se už nepodaří zprovoznit. Postupujte prosím opatrně a postupujte přesně dle návodu.

5.1.3.1. Zavedení SS4000-E

Kvůli omezením ve firmwaru SS4000-E není v současnosti možné zavést instalační systém bez použití sériového portu. Pro zavedení instalace budete potřebovat sériový nullmodemový kabel, počítač se sériovým portem [2] a plochý kabel se samčím konektorem DB9 na jednom konci a s 10 pinovou IDC hlavičkou o rozteči 0.1 palce na druhém[3].

Pro zavedení SS4000-E připojte sériový port SS4000-E pomocí nullmodemového a plochého kabelu a stroj restartujte. Pro komunikaci se zařízením potřebujete aplikaci schopnou používat sériový terminál. Na Debianu je vhodnou volbou program cu ze stejnojmenného balíku. Předpokládejme, že používáte sériový port /dev/ttyS0; pak můžete použít příkaz:

cu -lttyS0 -s115200

Na systémech Windows můžete zkusit použít program hyperterminal. Použijte rychlost 115200 baudů, délku slova 8 bitů, žádné stop bity a jeden paritní bit.

Při zavádění počítače uvidíte mimo jiné následující výstup:

No network interfaces found

EM-7210 ver.T04 2005-12-12 (For ver.AA)
== Executing boot script in 1.000 seconds - enter ^C to abort

V tento okamžik přerušte zavaděč stiskem Control+C[4], což zobrazí výzvu RedBootu. Zadejte následující příkazy:

load -v -r -b 0x01800000 -m ymodem ramdisk.gz
load -v -r -b 0x01008000 -m ymodem zImage
exec -c "console=ttyS0,115200 rw root=/dev/ram mem=256M@0xa0000000" -r 0x01800000

Po každém příkazu load očekává systém přenos souboru protokolem YMODEM. Používáte-li cu, ujistěte se, že máte nainstalovaný balík lrzsz a stiskněte Enter následovaný escape sekvencí ~< pro spuštění externího programu. Následně zadejte příkaz sb initrd.gz resp. sb vmlinuz.

Alternativně je možné místo použití protokolu YMODEM nahrát jádro a ramdisk přes HTTP, což je dokonce rychlejší, ale vyžaduje funkční HTTP server. V takovém případě nejprve přepněte zavaděč do režimu RAM:

fis load rammode
g

Tím se stroj jakoby restartuje, ale ve skutečnosti nahraje redboot do RAM a restartuje odtamtud. Přeskočíte-li tento krok, systém se v tom následujícím zasekne u příkazu ip_address.

Zavádění opět budete muset přerušit kombinací Control+C a na výzvu zadat:

ip_address -l 192.168.2.249 -h 192.168.2.4
load -v -r -b 0x01800000 -m http /initrd.gz
load -v -r -b 0x01008000 -m http /zImage
exec -c "console=ttyS0,115200 rw root=/dev/ram mem=256M@0xa0000000" -r 0x01800000

kde 192.168.2.249 je IP adresa instalovaného stroje a 192.168.2.4 je IP adresa HTTP serveru, ze kterého se stáhnou příslušné soubory.

Instalace nyní bude pokračovat jako obvykle.[2] Měl by fungovat i převodník sériového portu na USB.

[3] Tento kabel se často nachází ve starších desktopových počítačích se zabudovanými 9 pinovými sériovými porty.

[4] Na přerušení máte pouze jednu sekundu; pokud toto krátké okno nestihnete, jednoduše stroj vypněte, zapněte a zkuste to znovu.