5.1. Khởi động trình cài đặt trên ARM

5.1.1. Khởi động từ TFTP

Việc khởi động từ mạng cần thiết bạn có sự kết nối mạng và máy phục vụ khởi động mạng kiểu TFTP (DHCP, RARP, hay BOOTP).

Phương pháp cài đặt để hỗ trợ khả năng khởi động qua mạng được diễn tả trong Phần 4.3, “Chuẩn bị tập tin để khởi động qua mạng TFTP”.

5.1.2. Khởi động từ đĩa CD-ROM

Phương pháp dễ nhất cho phần lớn các người là sử dụng một bộ đĩa CD Debian. Nếu bạn có một bộ đĩa CD như vậy, và nếu máy tính của bạn có hỗ trợ chức năng khởi động trực tiếp từ đĩa CD, hay quá ! Đơn giản hãy nạp đĩa CD, khởi động lại, và đi đến chương kế tiếp.

Ghi chú rằng một số ổ đĩa CD riêng có thể cần thiết trình điều khiển đặc biệt, vì vậy không thể được truy cập trong giao đoạn cài đặt ở đầu. Nếu phương pháp chuẩn khởi động từ đĩa CD không thích hợp với phần cứng của bạn, hãy xem lại chương này và đọc về hạt nhân xen kẽ và phương pháp cài đặt có thể là thích hợp hơn.

Thậm chí nếu bạn không thể khởi động từ đĩa CD-ROM, bình thường bạn có khả năng cài đặt từ đĩa CD-ROM các thành phần của hệ thống Debian và gói phần mềm bổ sung nào đã muốn. Đơn giản hãy khởi động bằng một vật chứa khác, như đĩa mềm. Vào lúc nên cài đặt hệ điều hành, hệ thống cơ bản và gói phần mềm bổ sung nào, hãy chỉ hệ thống cài đặt tới ổ đĩa CD-ROM.

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc khởi động, xem Phần 5.4, “Giải đáp thắc mắc trong tiến trình cài đặt”.

5.1.3. Khởi động từ phần vững

Có số tăng dần, những thiết bị người tiêu dùng mà khởi động trực tiếp từ phiến tinh thể cực nhanh trên thiết bị đó. Bộ cài đặt có thể được ghi vào cực nhanh, để khởi chạy tự động khi bạn khởi đông lại máy.

Ghi chú

Trong nhiều trường hợp, việc thay đổi phần vững của thiết bị nhúng sẽ bãi bỏ bảo hành. Đôi khi bạn cũng không thể phục hồi thiết bị nếu gặp khó khăn trong việc chớp. Vì vậy, hãy cẩn thận và theo những bước một cách chính xác.

5.1.3.1. Khởi động SS4000-E

Do sự hạn chế trong phần vững SS4000-E, tiếc là hiện thời không thể khởi động được trình cài đặt mà không có một cổng nối tiếp. Để khởi động trình cài đặt, bạn yêu cầu một cáp nullmodem kiểu nối tiếp; một máy tính có một cổng nối tiếp[2]; và một cáp kiểu dải băng có một bộ kết nối D89 có đầu ở cuối này, và một bộ đầu IDC 0,1 insơ có 10 đầu ở cuối đó[3].

Để khởi động máy SS4000-E, hãy sử dụng cáp nullmodem nối tiếp và cáp dải băng để kết nối đến cổng nối tiếp của máy SS4000-E, sau đó khởi động lại máy tính. Bạn cần phải sử dụng một ứng dụng thiết bị cuối kiểu nối tiếp để liên lạc với máy đó ; một sự chọn có ích trong Debian/GNU Linux là sử dụng chương trình cu (nằm trong gói cùng tên). Giả sử là cổng nối tiếp trên máy tính nằm ở /dev/ttyS0 thì dùng dòng lệnh theo đây:

cu -lttyS0 -s115200

Nếu sử dụng Windows thì bạn cũng có thể sử dụng chương trình hyperterminal. Hãy lập một tỷ lệ baud 115200, chiều dài từ 8 bit, không có bit dừng, và một bit tính chẵn lẻ.

Khi máy khởi động thì bạn thấy dòng kết xuất theo đây:

Không tìm thấy giao diện nào chạy mạng

EM-7210 pb T04 2005-12-12 (Đối với ver.AA)
== Sắp thực hiện văn lệnh khởi động (trong vòng 1.000 giây) — gõ ^C để hủy bỏ

Vào lúc này, hãy bấm tổ hợp phím Control-C để ngắt tiến trình nạp khởi động[4]. Việc này hiển thị dấu nhắc RedBoot. Gõ những câu lệnh theo đây:

load -v -r -b 0x01800000 -m ymodem ramdisk.gz
load -v -r -b 0x01008000 -m ymodem zImage
exec -c "console=ttyS0,115200 rw root=/dev/ram mem=256M@0xa0000000" -r 0x01800000

Sau khi thực hiện mỗi lệnh load (nạp) thì hệ thống mong đợi một tập tin được truyền dùng giao thức YMODEM. Khi sử dụng « cu », kiểm tra lại có gói lrzsz được cài đặt, sau đó bấm phím Enter, theo sau gõ một dãy thoát ~< để khởi chạy một chương trình bên ngoài, và chạy câu lệnh sb initrd.gz hoặc sb vmlinuz.

Hoặc có thể nạp hạt nhân và đĩa RAM dùng giao thức HTTP hơn là YMODEM. Phương pháp này cũng nhanh hơn mà yêu cầu một trình phục vụ HTTP đang chạy trên mạng. Để làm như thế, trước tiên chuyển đổi bộ nạp khởi động sang chế độ RAM:

fis load rammode
g

Câu lệnh này hình như khởi động máy, nhưng mà nó thực sự nạp redboot vào vùng nhớ RAM và khởi động nó từ đó. Không làm bước này thì gây ra hệ thống treo cứng trong bước địa chỉ IP cần thiết mà theo sau.

Bạn cần phải bấm lại tổ hợp phím Ctrl-C để gián đoạn tiến trình khởi động. Sau đó :

ip_address -l 192.168.2.249 -h 192.168.2.4
load -v -r -b 0x01800000 -m http /initrd.gz
load -v -r -b 0x01008000 -m http /zImage
exec -c "console=ttyS0,115200 rw root=/dev/ram mem=256M@0xa0000000" -r 0x01800000

Trong ví dụ này, 192.168.2.249 là địa chỉ IP của hệ thống được cài đặt, và 192.168.2.4 là địa chỉ IP của máy phục vụ HTTP chứa hạt nhân và các tập tin đĩa RAM.

Vậy trình cài đặt khởi chạy như bình thường.[2] Cũng sử dụng được một bộ chuyển đổi nối tiếp USB.

[3] Cáp này thường nằm trong máy tính để bàn cũ có cổng nối tiếp 9 đầu.

[4] Ghi chú rằng chỉ có một giây trong đó có thể làm như thế; nhỡ dịp này thì chỉ cần khởi động lại máy tính và thử lại.