Kommentarer till utgåvan Debian 7.0 (wheezy), ARMv7 (EABI hard-float ABI)

The Debian Documentation Project

Detta dokument är fri mjukvara; du kan vidaredistribuera det och/eller modifiera det i enlighet med villkoren i Free Software Foundations GNU General Public License version 2.

Detta program är distribuerat med förhoppning att det ska vara användbart men HELT UTAN GARANTIER; inte ens underförstådd garanti om SÄLJBARHET eller att PASSA ETT SÄRSKILT SYFTE. Läs mer i GNU General Public License för djupare detaljer.

Du borde ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med det här programmet; om inte, skriv till Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street. Fifth Floor, Boston, MA, 02110-1301 USA.

Licenstexten kan också hämtas på http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html och /usr/share/common-licenses/GPL-2 på Debian.


Innehållsförteckning

1. Introduktion
1.1. Rapportera fel i det här dokumentet
1.2. Bidra med uppgraderingsrapporter
1.3. Källor för det här dokumentet
2. Vad är nytt i Debian 7.0
2.1. Arkitekturer med stöd
2.2. Vad är nytt i distributionen?
2.2.1. Cd-, dvd- och bd-skivor
2.2.2. Multiarch
2.2.3. Beroendebaserad uppstart
2.2.4. systemd
2.2.5. Multimedia
2.2.6. Hardened security
2.2.7. AppArmor
2.2.8. Sektionen stable-backports
2.2.9. Sektionen stable-updates (uppdateringar för stabil utgåva)
2.2.10. GNOME 3
2.2.11. Cloud
2.2.12. Temporära filsystem
3. Installationssystem
3.1. Vad är nytt i installationssystemet?
3.1.1. Stora ändringar
3.1.2. Automatisk installation
4. Uppgraderingar från Debian 6.0 (squeeze)
4.1. Förberedelse inför uppgraderingen
4.1.1. Säkerhetskopiera all data och konfigurationsinformation
4.1.2. Informera användarna i förväg
4.1.3. Förbered för att tjänster blir oåtkomliga
4.1.4. Förbered för återställning
4.1.5. Förbered en säker miljö för uppgraderingen
4.2. Kontrollera systemets status
4.2.1. Kontrollera kommande åtgärder i pakethanteraren
4.2.2. Inaktivera APT-nålning
4.2.3. Kontrollera paketstatus
4.2.4. Avsnittet proposed-updates
4.2.5. Inofficiella källor och bakåtporteringar
4.3. Förbered källor för APT
4.3.1. Lägg till APT-källor på Internet
4.3.2. Lägg till APT-källor för en lokal spegelserver
4.3.3. Lägg till APT-källor från optisk media
4.4. Uppgradering av paket
4.4.1. Spela in sessionen
4.4.2. Uppdatering av paketlistan
4.4.3. Se till att du har tillräckligt med utrymme för uppgraderingen
4.4.4. Minimal systemuppgradering
4.4.5. Uppgradering av systemet
4.5. Möjliga problem under uppgraderingen
4.5.1. Dist-upgrade misslyckas med meddelandet Could not perform immediate configuration
4.5.2. Förväntade raderingar
4.5.3. Konflikter vid förberoende-loop
4.5.4. Filkonflikter
4.5.5. Inställningsförändringar
4.5.6. Flytt av sessionen till konsoll
4.5.7. Speciell hantering av specifika paket
4.6. Uppgradering av kärna och relaterade paket
4.6.1. Installera metapaketet för kärnan
4.6.2. Boot timing issues (waiting for root device)
4.7. Förberedelse inför nästa utgåva
4.8. Föråldrade paket
4.8.1. Dummy-paket
5. Problemområden att känna till för utgåvan wheezy
5.1. LDAP-stöd
5.2. Säkerhetsläget för webbläsare
5.3. ConsoleKit och alternativa fönsterhanterare
5.4. Stöd och ändringar i Gnome-skrivbordet
5.5. KDE desktop changes
5.6. NetworkManager
5.7. perl-suid borttaget
5.8. Request Tracker-versioner
5.9. Ändringar för bootlogd
5.10. /etc/mtab och _netdev
5.11. The pdksh to mksh transition
5.12. Puppet 2.6 / 2.7 kompabilitet
5.13. Multiarch implications for the toolchain
5.14. Cyrus SASL SQL backends
5.15. Firmware for network and graphics drivers
6. Mer information om Debian
6.1. Ytterligare läsning
6.2. Få hjälp
6.2.1. Sändlistor
6.2.2. Internet Relay Chat
6.3. Rapportera fel
6.4. Att bidra till Debian
A. Hantera ditt squeeze-system före uppgraderingen
A.1. Uppgradering av ditt squeeze-system
A.2. Kontrollera dina källistor
A.3. Ta bort oanvända inställningsfiler
A.4. Uppgradera äldre lokalinställningar till UTF-8
B. Bidrag till Kommentarer till utgåvan
Index
Gloslista