2.1. Υποστηριζόμενο Υλικό

To Debian δεν βάζει κάποιες απαιτήσεις υλικού πέρα από αυτές που έχουν ο πυρήνας του Linux ή του kFreeBSD και τα εργαλεία του GNU. Κατά συνέπεια οποιαδήποτε αρχιτεκτονική ή πλατφόρμα στην οποία έχουν υλοποιηθεί ο πυρήνας του Linux ή του kFreeBSD, η libc, ο gcc κλπ. και για την οποία υπάρχει μια υλοποίηση του Debian μπορεί να τρέξει το Debian. Παρακαλούμε, δείτε τις σελίδες των υλοποιήσεων (Ports) στο http://www.debian.org/ports/i386/ για περισσότερες λεπτομέρειες για συστήματα της αρχιτεκτονικής 32-bit PC που έχουν δοκιμαστεί με το Debian GNU/Linux.

Δεν γίνεται μια προσπάθεια να περιγραφούν όλες διαφορετικές διαμορφώσεις υλικού που υποστηρίζονται για την αρχιτεκτονική 32-bit PC, αντίθετα η ενότητα αυτή περιέχει γενικές πληροφορίες και δείκτες σε μέρη όπου μπορεί να βρει κανείς επιπρόσθετες πληροφορίες.

2.1.1. Υποστηριζόμενες Αρχιτεκτονικές

Το Debian GNU/Linux 7.0 υποστηρίζει ένδεκα κύριες αρχιτεκτονικές και αρκετές παραλλαγές κάθε αρχιτεκτονικής γνωστές και σαν “γεύσεις”.

Αρχιτεκτονική Debian Designation Υποαρχιτεκτονική Γεύση
Βασισμένη σε Intel x86 i386    
AMD64 & Intel 64 amd64    
ARM armel Intel IOP32x iop32x
Intel IXP4xx ixp4xx
Marvell Kirkwood kirkwood
Marvell Orion orion5x
Versatile versatile
ARM με hardware FPU armhf Freescale mx5
Intel IA-64 ia64    
MIPS (big endian) mips SGI IP22 (Indy/Indigo 2) r4k-ip22
SGI IP32 (O2) r5k-ip32
MIPS Malta (32 bit) 4kc-malta
MIPS Malta (64 bit) 5kc-malta
MIPS (little endian) mipsel Cobalt cobalt
MIPS Malta (32 bit) 4kc-malta
MIPS Malta (64 bit) 5kc-malta
IBM/Motorola PowerPC powerpc PowerMac pmac
PReP prep
Sun SPARC sparc sun4u sparc64
sun4v
IBM S/390 s390 IPL από VM-reader και DASD generic
64μπιτο IBM S/390 s390x IPL από VM-reader και DASD generic

Το Debian GNU/kFreeBSD 7.0 υποστηρίζει δύο αρχιτεκτονικές.

Αρχιτεκτονική Debian Designation
Βασισμένη σε Intel x86 kfreebsd-i386
AMD64 & Intel 64 kfreebsd-amd64

To κείμενο αυτό καλύπτει την εγκατάσταση για την αρχιτεκτονική 32-bit PC που χρησιμοποιεί τον πυρήνα Linux. Αν ψάχνετε πληροφορίες για οποιαδήποτε από τις άλλες υποστηριζόμενες από το Debian αρχιτεκτονικές κοιτάξτε στις σελίδες Debian-Ports.

2.1.2. CPU, Μητρικές, και Υποστήριξη Video

Πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα υποστηριζόμενα περιφερειακά μπορούν να βρεθούν στην σελίδα Linux Hardware Compatibility HOWTO. Η παρούσα ενότητα απλά περιγράφει τα βασικότερα σημεία.

2.1.2.1. CPU

Υποστηρίζονται σχεδόν όλοι οι επεξεργαστές που βασίζονται στην αρχιτεκτονική x86 (IA-32) και χρησιμοποιούνται ακόμα στους προσωπικούς υπολογιστές, συμπεριλαμβανομένων όλων των ποικιλιών της σειράς "Pentium" της Intel. Αυτό περιλαμβάνει επίσης και του 32-μπιτους επεξεργαστές της AMD και της VIA (πρώην Cyrix) καθώς και επεξεργαστές όπως οι Athlon XP και Intel P4 Xeon.

Όμως το Debian GNU/Linux wheezy δεν θα τρέξει σε επεξεργαστές 386 ή προγενέστερους. Παρά το όνομα της αρχιτεκτονικής "i386", η υποστήριξη για πραγματικούς επεξεργαστές 80386 (και τους κλώνους τους) εγκαταλείφθηκε ήδη με την έκδοση Sarge του Debian (r3.1)[2].(Καμμιά έκδοση του Linux δεν είχε ποτέ υποστηρίξει επεξεργαστές 286 ή προγενέσετερους στην σειρά). Όλοι οι επεξεργαστές i486 και μεταγενέστεροι εξακολουθούν να υποστηρίζονται[3].

Σημείωση

Αν το σύστημά σας έχει έναν 64-μπιτο επεξεργαστή από τις οικογένειες επεξεργαστών AMD64 ή Intel 64, πιθανόν να θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον εγκαταστάτη για την αρχιτεκτονική amd64 αντί του εγκαταστάτη για την (32-μπιτη) αρχιτεκτονική i386.

2.1.2.2. I/O Bus

Ο δίαυλος του συστήματος (system bus) είναι το μέρος εκείνο της μητρικής που επιτρέπει την επικοινωνία της ΚΜΕ (CPU) με περιφερειακά όπως συσκευές αποθήκευσης. Ο υπολογιστής σας θα πρέπει να χρησιμοποιεί έναν από τους διαύλους ISA, EISA, PCI, PCIe, PCI-X,ή VESA Local Bus (VLB, μερικές φορές γνωστός και ως δίαυλος VL). Ουσιαστικά όλοι οι προσωπικοί υπολογιστές που πωλούνται τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούν έναν από αυτούς τους διαύλους.

2.1.3. Φορητοί υπολογιστές

Από τεχνική άποψη, οι φορητοί υπολογιστές είναι συνηθισμένοι Η/Υ, συνεπώς όλες οι πληροφορίες που αφορούν συστήματα Η/Υ ισχύουν επίσης και για φορητούς υπολογιστές. Οι εγκαταστάσεις σε φορητούς υπολογιστές σήμερα δουλεύουν συνήθως απευθείας «από το κουτί», συμπεριλαμβάνοντας χαρακτηριστικά όπως η αναστολή λειτουργίας του συστήματος με το κατέβασμα του καλύματος και η λειτουργία διαφόρων πλήκτρων ειδικών σε φορητούς υπολογιστές όπως αυτό της απενεργοποίησης των ασύρματων διεπαφών δικτύου (“airplane mode”). Παρ' όλα αυτά, μερικές φορές οι κατασκευαστές χρησιμοποιούν εξειδικευμένο ή ιδιόκτητο (proprietary) υλικό για μερικές λειτουργίες που αφορούν συγκεκριμένα φορητούς υπολογιστές και οι οποίες μπορεί να μην υποστηρίζονται. Για να βρείτε αν ο φορητός σας υπολογιστής δουλεύει καλά με το GNU/Linux, δείτε για παράδειγμα τις σελίδες Linux Laptop pages.

2.1.4. Πολλαπλοί Επεξεργαστές

Υποστήριξη πολλαπλών επεξεργαστών — γνωστή και σαν “συμμετρική πολυ-επεξεργασία” ή SMP — είναι διαθέσιμη για την αρχιτεκτονική αυτή. Ο συνηθισμένος πυρήνας του Debian 7.0 έχει μεταγλωττιστεί μευποστήριξη SMP-εναλλακτικών. Αυτό σημαίνει ότι ο πυρήνας θα ανιχνεύσει τον αριθμό των επεξεργαστών (ή των επεξεργαστικών πυρήνων) και θα απενεργοποιήσει αυτόματα την πολυεπεξεργασία σε μονοεπεξεργαστικά συστήματα.

Η ύπαρξη πολλαπλών επεξεργαστών σε έναν υπολογιστή ήταν αρχικά ζήτημα μόνο σε υψηλών-επιδόσεων συστήματα server αλλά έγινε αρκετά διαδεδομένη στα πρόσφατα χρόνια ακόμα και σε χαμηλών-επιδόσεων υπολογιστές γραφείου και φορητούς υπολογιστές με την εισαγωγή των λεγόμενων “πολυπύρηνων” επεξεργαστών. Αυτοί περιέχουν δύο ή περισσότερες επεξεργαστικές μονάδες, που ονομάζεται “πυρήνες”, σε έναν μοναδικό φυσικό μικροεπεξεργαστή.

Η ποικιλία 486 των πακέτων του πυρήνα του Debian για την αρχιτεκτονική 32-bit PC δεν έχουν δημιουργηθεί με υποστήριξη SMP.

2.1.5. Υποστήριξη Κάρτας Γραφικών

Η υποστήριξη του Debian για γραφικές διεπαφές καθορίζεται από την υποκείμενη υποστήριξη που παρέχει το σύστημα X11 του X.Org. Σε σύγχρονους Η/Υ, η λειτουργία μιας οθόνης συνήθως δουλεύει αμέσως «από το κουτί». Το αν είναι διαθέσιμα άλλα προχωρημένα χαρακτηριστικά γραφικών καρτών όπως η τρισδιάστατη επιτάχυνση από το υλικό (3D-hardware acceleration) ή η επιτάχυνση εικόνας από το υλικό (hardware-accelerated video), εξαρτάται από την συγκεκριμένη κάρτα γραφικών που χρησιμοποιείται στο σύστημα και σε μερικές περιπτώσεις από την εγκατάσταση επιπρόσθετων εικόνων “firmware” (δείτε το Τμήμα 2.2, “Συσκευές που απαιτούν firmware”). Σε κάποιες περιπτώσεις έχουν υπάρξει αναφορές για υλικό στο οποίο η εγκατάσταση επιπρόσθετου firmware για την κάρτα γραφικών ήταν απαραίτητη ακόμα και τη στοιχειώδη υποστήριξη γραφικών, αλλά αυτές οι περιπτώσεις αποτελούν μόνο ελάχιστες εξαιρέσεις.

Λεπτομέρειες για τις υποστηριζόμενες κάρτες γραφικών καιποντίκια μπορούν να βρεθούν στο http://xorg.freedesktop.org/. Το Debian 7.0 έρχεται με την έκδοση 7.7 του X.Org.

2.1.6. Υλικό Δικτυακής Σύνδεσης

Σχεδόν όλoι οι τύποι καρτών δικτύου (NIC) που υποστηρίζονται από τον πυρήνα του Linux πρέπει επίσης να υποστηρίζονται από το σύστημα εγκατάστασης. Οι διάφοροι οδηγοί (drivers) θα πρέπει κανονικά να φορτώνονται αυτόματα. Αυτό περιλαμβάνει τις περισσότερες κάρτες PCI/PCI-Express καθώς και τις κάρτες PCMCIA/Express Cards στους φορητούς υπολογιστές. Υποστηρίζονται επίσης πολλές παλιότερες κάρτες ISA.

Υποστηρίζεται το ISDN, αλλά όχι στη διάρκεια της εγκατάστασης.

2.1.6.1. Ασύρματες κάρτες δικτύου

Η ασύρματη δικτύωση υποστηρίζεται γενικά όπως επίσης υποστηρίζεται από τον επίσημο πυρήνα του Linux ένας αυξανόμενος αριθμός ασύρματων προσαρμογέων, αν και αρκετοί από αυτούς απαιτούν την φόρτωση κάποιου firmware.

Αν απαιτείται firmware, ο εγκαταστάτης θα σας προτρέψει για τη φόρτωσή του. Δείτε την ενότητα Τμήμα 6.4, “Φόρτωση λογισμικού firmware που απουσιάζει” για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη φόρτωση firmware κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.

Διεπαφές καρτών ασύρματου δικτύου (NIC) που δεν υποστηρίζονται από τον επίσημο πυρήνα του Linux μπορούν γενικά να δουλέψουν με το Debian GNU/Linux, αλλά δεν υποστηρίζονται στη διάρκεια της εγκατάστασης.

Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την ασύρματη σύνδεσή σας και δεν υπάρχει άλλη διεπαφή δικτύου (NIC) που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διάρκεια της εγκατάστασης, υπάρχει ακόμα η δυνατότητα εγκατάστασης του Debian GNU/Linux χρησιμοποιώντας μια πλήρη εικόνα CD-ROM ή DVD. Επιλέξτε να μην γίνει ρύθμιση ενός δικτύου και κάντε την εγκατάσταση μόνο με τα πακέτα που περιέχονται στο CD/DVD. Μπορείτε έτσι να εγκαταστήσετε τον οδηγό και το firmware που χρειάζεστε με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης (μετά την επανεκκίνηση) και να ρυθμίσετε το δίκτυό σας με το χέρι.

Σε κάποιες περιπτώσεις ο οδηγός που πιθανόν να χρειάζεστε μπορεί να μην είναι διαθέσιμος σαν πακέτο του Debian. Θα πρέπει τότε να ψάξετε αν υπάρχει κάποιος πηγαίος κώδικας διαθέσιμος στο Διαδίκτυο και να δημιουργήσετε/μεταγλωττίσετε τον οδηγό μόνοι σας. Το πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό ξεφεύγει από τους σκοπούς του παρόντος εχγειριδίου.Αν δεν υπάρχει διαθέσιμος οδηγός για το Linux, η τελευταία σας δυνατότητα είναι να χρησιμοποιήσετε το πακέτο ndiswrapper package, που σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν οδηγό για Windows.

2.1.7. Οθόνες Braille

Η υποστήριξη για οθόνες braille καθορίζεται από την υποκείμενη υποστήριξη που παρέχεται στο brltty. Οι περισσότερες οθόνες δουλεύουν με το brltty, συνδεόμενες μέσω μιας σειριακής θύρας ή μέσω USB ή bluetooth. Λεπτομέρειες για υποστηριζόμενες συσκευές braille μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του brltty. Η έκδοση Debian GNU/Linux 7.0 κυκλοφορεί με την έκδοση 4.4 του brltty.

2.1.8. Σύνθεση Ομιλίας με Hardware

Η υποστήριξη για συσκευές σύνθεσης ομιλίας με hardware καθορίζεται από την υποκείμενη υποστήριξη που παρέχεται από το speakup. Το speakup υποστηρίζει μόνο ενσωματωμένες κάρτες και εξωτερικές συσκευές που συνδέονται με μια σειριακή θύρα (δεν υποστηρίζονται συσκευές USB ή προσαρμογείς serial-to-USB ή PCI). Λεπτομέρειες για υποστηριζόμενες συσκευές σύνθεσης ομιλίας με hardware μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του speakup. Η έκδοση Debian GNU/Linux 7.0 κυκλοφορεί με την έκδοση 3.1.6 του speakup.

2.1.9. Περιφερειακά και άλλο Υλικό

Το Linux υποστηρίζει μια μεγάλη ποικιλία από συσκευές υλικού όπως ποντίκια, εκτυπωτές, σαρωτές, και συσκευές PCMCIA και USB. Παρόλα αυτά, οι περισσότερες από τις συσκευές αυτές δεν είναι απαραίτητες κατά την εγκατάσταση του συστήματος.

Συσκευές USB λειτουργούν άψογα σε γενικές γραμμές. Σε μερικούς πολύ παλιούς υπολογιστές μερικά πληκτρολόγια USB μπορεί να απαιτούν επιπλέον ρυθμίσεις (κοιτάξτε το Τμήμα 3.6.3, “Ζητήματα που θα πρέπει να προσέξετε για το υλικό”). Στους σύγχρονους υπολογιστές πληκτρολόγια και ποντίκια USB δουλεύουν χωρίς κάποιες ειδικές ρυθμίσεις.[2] Είχαμε προσπαθήσει για πολύ καιρό να το αποφύγουμε αυτό, αλλά τελικά ήταν κάτι αναγκαίο εξαιτίας μιας σειράς ατυχών προβλημάτων με τον μεταγλωττιστή και τον πυρήνα, ξεκινώντας από ένα σφάλμα στην C++ ABI που παρέχει ο GCC. Μπορείτε ακόμα να τρέξετε το Debian GNU/Linux σε πραγματικούς επεξεργαστές 80386 αν φτιάξετε τον δικό σας πυρήνα και χτίσετε όλα τα πακέτα από τον πηγαίο κώδικα, αλλά κάτι τέτοιο ξεφεύγει από τον σκοπό αυτού του εγχειριδίου.

[3] Aρκετά πακέτα του Debian θα τρέχουν στην πραγματικότητα λίγο γρηγορότερα σε σύγχρονους υπολογιστές σαν ένα θετικό παράπλευρο αποτέλεσμα της απόρριψης της υποστήριξης γι' αυτούς τους παλιούς επεξεργαστές. Οι επεξεργαστές i486, που εισήχθησαν το 1989, διαθέτουν τρεις opcodes (bswap, cmpxchg, και xadd) που οι επεξεργαστές i386, που εμφανίστηκαν τον 1986, δεν είχαν.Αυτοί δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν παλιότερα εύκολα από τα περισσότερα πακέτα του Debian, ενώ τώρα μπορούν.