4.3. Tiedostojen valmistelu käynnistettäessä USB-muistilta

USB-muistin valmisteluun tarvitaan järjestelmä, jossa GNU/Linux on jo toiminnassa ja jossa USB on tuettu. Nykyisissä GNU/Linux-järjestelmissä USB-muisti pitäisi tunnistua automaattisesti kun se kytketään koneeseen. Jos se ei tunnistu, olisi varmistuttava ytimen moduulin usb-storage olevan ladattuna. Kun USB-muisti kytketään, se kuvataan laitteeseen nimeltä /dev/sdX, missä X on jokin kirjaimista a-z. Kyseisen laitteen pitäisi ilmetä komennon dmesg tulosteesta sen jälkeen kun muisti on kytketty. Kun muistille kirjoitetaan, on sen kirjoitussuoja ehkä otettava pois päältä.

Varoitus

Tässä osiossa kuvatut toiminnot tuhoavat kaiken mitä laitteella jo on. Varmistu käyttäväsi USB-muistin oikeaa laitenimeä. Jos käytät väärää laitenimeä, saatat tuhota kaiken tiedon esimerkiksi koneen kiintolevyltä.

4.3.1. Preparing a USB stick using a hybrid CD or DVD image

Debian CD and DVD images can now be written directly a USB stick, which is a very easy way to make a bootable USB stick. Simply choose a CD or DVD image that will fit on your USB stick. See Kohta 4.1, ”Official Debian GNU/Linux CD/DVD-ROM Sets” to get a CD or DVD image.

Alternatively, for very small USB sticks, only a few megabytes in size, you can download the mini.iso image from the netboot directory (at the location mentioned in Kohta 4.2.1, ”Mistä asennusotokset löytyvät?”).

The CD or DVD image you choose should be written directly to the USB stick, overwriting its current contents. For example, when using an existing GNU/Linux system, the CD or DVD image file can be written to a USB stick as follows, after having made sure that the stick is unmounted:

# cp debian.iso /dev/sdX
# sync

Tärkeää

Simply writing the CD or DVD image to USB like this should work fine for most users. The other options below are more complex, mainly for people with specialised needs.

The hybrid image on the stick does not occupy all the storage space, so it may be worth considering using the free space to hold firmware files or packages or any other files of your choice. This could be useful if you have only one stick or just want to keep everything you need on one device.

Create a second, FAT partition on the stick, mount the partition and copy or unpack the firmware onto it. For example:

# mount /dev/sdX2 /mnt
# cd /mnt
# tar zxvf /path/to/firmware.tar.gz
# cd /
# umount /mnt

You might have written the mini.iso to the USB stick. In this case the second partition doesn't have to be created as, very nicely, it will already be present. Unplugging and replugging the USB stick should make the two partitions visible.

4.3.2. Manually copying files to the USB stick

An alternative way to set up your USB stick is to manually copy the installer files, and also a CD image to it. Note that the USB stick should be at least 1 GB in size (smaller setups are possible if you follow Kohta 4.3.3, ”Manually copying files to the USB stick — the flexible way”).

There is an all-in-one file hd-media/boot.img.gz which contains all the installer files (including the kernel) as well as syslinux and its configuration file .

Note that, although convenient, this method does have one major disadvantage: the logical size of the device will be limited to 1 GB, even if the capacity of the USB stick is larger. You will need to repartition the USB stick and create new file systems to get its full capacity back if you ever want to use it for some different purpose.

Jos käytät tätä otosta, riittää purkaa se sellaisenaan USB-muistille:

# zcat boot.img.gz > /dev/sdX

After that, mount the USB memory stick (mount /dev/sdX /mnt), which will now have a FAT filesystem on it, and copy a Debian ISO image (netinst or full CD) to it. Unmount the stick (umount /mnt) and you are done.

4.3.3. Manually copying files to the USB stick — the flexible way

Jos USB-muistin sisältöä halutaan muokata tai halutaan tietää tarkemmin mitä tapahtuu, olisi tiedostot kopioitava muistille seuraavalla tavalla. Tämän tavan eräs etu on — mikäli USB-muisti on riittävän suuri— mahdollisuus kopioida kokonainen CD-levyn ISO-otos sille.

4.3.3.1. Osioiden teko USB-muistille

Nyt näytetään miten käytetään USB-muistin ensimmäistä osiota eikä koko muistia.

Huomaa

Since most USB sticks come pre-configured with a single FAT16 partition, you probably won't have to repartition or reformat the stick. If you have to do that anyway, use cfdisk or any other partitioning tool to create a FAT16 partition[5], install an MBR using:

# install-mbr /dev/sdX

The install-mbr command is contained in the mbr Debian package. Then create the filesystem using:

# mkdosfs /dev/sdX1

Take care that you use the correct device name for your USB stick. The mkdosfs command is contained in the dosfstools Debian package.

Ytimen käynnistämiseksi USB-muistilta käynnistettäessä tallennetaan muistille käynnistyslatain. Vaikkakin minkä tahansa käynnistyslataimen (esim. LILO) pitäisi toimia, on kätevintä käyttää SYSLINUX:ia, koska se käyttää FAT16-osiota ja sen asetuksia voidaan muuttaa tekstiedostoa muokkaamalla. Mitä tahansa FAT-tiedostojärjestelmää tukevaa käyttöjärjestelmää voidaan käyttää käynnistyslataimen asetustiedoston muuttamiseen.

SYSLINUX saadaan tallennettua FAT16-osioon USB-muistille asentamalla paketit syslinux ja mtools järjestelmään, ja antamalla komento:

# syslinux /dev/sdX1

Tarkista taas huolellisesti, että laitenimi on oikein. Osio ei saa olla liitettynä kun SYSLINUX käynnistetään. Komento kirjoittaa osioon käynnistyssektorin ja luo tiedoston ldlinux.sys, jossa on käynnistyslataimen koodi.

4.3.3.2. Asentimen levyotoksen lisääminen

Liitä osio (mount /dev/sdX1 /mnt) ja kopioi seuraavat tiedostot Debianin asennuspalvelimelta muistille:

  • vmlinuz tai linux (ytimen ohjelmatiedosto)

  • initrd.gz (käynnistysmuistilevyn levyotos)

Asennin on valittavissa tavallisena tai graafisen käyttöliittymän kera. Jälkimmäinen on alihakemistossa gtk. Jos tiedostojen nimiä halutaan muuttaa, on huomattava ettei syslinux osaa käsitellä muita kuin DOS:n (8.3) tiedostonimiä.

Next you should create a syslinux.cfg configuration file, which at a bare minimum should contain the following two lines (change the name of the kernel binary to linux if you used a netboot image):

default vmlinuz
append initrd=initrd.gz

For the graphical installer you should add vga=788 to the second line. Other parameters can be appended as desired.

To enable the boot prompt to permit further parameter appending, add a prompt 1 line.

If you used an hd-media image, you should now copy the ISO file of a Debian ISO image[6] onto the stick. When you are done, unmount the USB memory stick (umount /mnt).[5] Don't forget to set the bootable bootable flag.

[6] You can use either a netinst or a full CD image (see Kohta 4.1, ”Official Debian GNU/Linux CD/DVD-ROM Sets”). Be sure to select one that fits. Note that the netboot mini.iso image is not usable for this purpose.