Kapitel 5. Starta upp installationssystemet

Innehållsförteckning

5.1. Starta upp installationsprogrammet på 32-bit PC
5.1.1. Uppstart från en cd-rom
5.1.2. Starta upp från Windows
5.1.3. Booting from DOS using loadlin
5.1.4. Booting from Linux using LILO or GRUB
5.1.5. Uppstart från USB-minne
5.1.6. Uppstart via TFTP
5.1.7. Uppstartsskärmen
5.2. Hjälpmedel
5.2.1. Punktskriftsskärmar med USB
5.2.2. Punktskriftsskärmar med seriekabel
5.2.3. Software Speech Synthesis
5.2.4. Talsynteser (maskinvara)
5.2.5. Brädenheter
5.2.6. Tema med hög kontrast
5.2.7. Preseeding
5.2.8. Accessibility of the installed system
5.3. Uppstartsparametrar
5.3.1. Boot console
5.3.2. Parametrar för Debian Installer
5.3.3. Använding av uppstartsparametrar för att besvara frågor
5.3.4. Skicka parametrar till kärnmoduler
5.3.5. Svartlistning av kärnmoduler
5.4. Felsök installationsprocessen
5.4.1. Tillförlitlighet för cd-rom
5.4.2. Uppstartskonfiguration
5.4.3. Software Speech Synthesis
5.4.4. Vanliga installationsproblem på 32-bit PC
5.4.5. Tolkning av kärnans uppstartsmeddelanden
5.4.6. Rapportering av installationsproblem
5.4.7. Skicka installationsrapporter