5.1. Asentimen käynnistäminen suoritinperheellä 32-bit PC

Varoitus

Jos järjestelmässä on mitään muita käyttöjärjestelmiä, jotka halutaan säilyttää (ns. dual boot), varmista, että ne on sammutettu kunnolla ennen kuin käynnistät asentimen. Käyttöjärjestelmän asentaminen, kun toinen käyttöjärjestelmä on lepotilassa (keskeytystilassa levyllä), saattaisi aiheuttaa vahinkoa keskeytetyn käyttöjärjestelmän tilalle, mistä voisi seurata ongelmia kun se käynnistetään uudelleen.

Huomaa

Ohjeet asentimen graafisen käyttöliittymän käynnistämiseen löytyvät kohdasta Kohta D.6, ”Graafinen asennin”.

5.1.1. Käynnistäminen CD-levyltä

Useimmille käyttäjille on helpointa käyttää Debianin CD-levykokoelmaa. Jos käsillä on CD-kokoelma, ja jos tietokone tukee käynnistystä suoraan CD-levyltä, hienoa! Riittää kun teet koneen asetukset siten, että se käynnistyy CD-levyltä kuten neuvotaan kohdassa Kohta 3.6.2, ”Käynnistyslaitteen valinta”, asetat levyn asemaan, käynnistät ja jatkat seuraavaan lukuun.

Huomaa, että jotkin CD-asemat saattavat vaatia erikoisajureita, eikä niitä niin ollen voi käyttää asennuksen alkuvaiheissa. Jos ilmenee, ettei tavallinen CD-levyltä käynnistäminen toimi tietokoneella, lue tästä luvusta uudestaan kohdat vaihtoehtoisista ytimistä ja asennustavoista jotka saattaisivat tässä tilanteessa toimia.

Vaikka käynnistäminen CD-levyltä ei toimisikaan, voitaneen Debianin järjestelmän osat ja tarvittavat paketit asentaa CD-levyltä. Riittää kun käynnistää joltain muulta taltiolta, esimerkiksi levykkeeltä. Kun on aika asentaa käyttöjärjestelmä, peruskokoonpano ja lisäpaketteja, säädetään asennusjärjestelmä asentamaan ne CD-levyltä.

Jos ilmenee pulmia, katso kohtaa Kohta 5.4, ”Asennusprosessin vianetsintä”.

5.1.2. Käynnistäminen Windowsista

To start the installer from Windows, you can either

Jos asennustaltio on CD-ROM tai DVD-rom, esiasennusohjelman pitäisi käynnistyä automaattisesti, kun laitat levyn asemaan. Jos Windows ei käynnistä sitä automaattisesti tai käytät USB-muistia, voit ajaa ohjelman käsin ajamalla levyltä tai muistitikulta ohjelman setup.exe.

After the program has been started, a few preliminary questions will be asked and the system will be prepared to reboot into the Debian GNU/Linux installer.

5.1.3. Booting from DOS using loadlin

Boot into DOS (not Windows). To do this, you can for instance boot from a recovery or diagnostic disk.

If you can access the installation CD, change the current drive to the CD-ROM drive, e.g.

d:

else make sure you have first prepared your hard disk as explained in Kohta 4.4.2, ”Hard disk installer booting from DOS using loadlin, and change the current drive to it if needed.

Enter the subdirectory for the flavor you chose, e.g.,

cd \install.386

If you prefer using the graphical installer, enter the gtk sub-directory.

cd gtk

Next, execute install.bat. The kernel will load and launch the installer system.

5.1.4. Booting from Linux using LILO or GRUB

Asentimen käynnistämiseksi kiintolevyltä on tarvittavat tiedostot ensin noudettava ja tallennettava, kuten neuvotaan kohdasssa Kohta 4.4, ”Tiedostojen valmistelu käynnistettäessä kiintolevyltä”.

Jos tarkoitus on käyttää kiintolevyä vain käynnistämiseen ja noutaa sitten kaikki verkosta, olisi noudettava tiedosto netboot/debian-installer/i386/initrd.gz ja sitä vastaava ydin netboot/debian-installer/i386/linux. Tällöin on mahdollista osioida uudelleen levy josta asennin käynnistetään, vaikkakin tämä olisi tehtävä huolella.

Toinen mahdollisuus, mikäli on tarkoitus pitää kiintolevyllä oleva osio ennallaan asennuksen aikana, on noutaa tiedosto hd-media/initrd.gz ja sitä vastaava ydin, sekä kopioida CD:n (tai DVD:n) ISO-otos levylle (varmista tiedoston nimen lopussa olevan .iso). Asennin voi tällöin käynnistyä levyltä ja asentaa CD-otoksesta, eikä verkkoa tarvita.

LILO:a varten on tehtävä kaksi välttämätöntä asetusta tiedostossa /etc/lilo.conf:

 • jotta initrd.gz-asennin ladataan käynnistyksen aikana;

 • jotta vmlinuz-ydin käyttää muistilevyä juuriosionaan.

Tässä on esimerkki tiedostosta /etc/lilo.conf:

image=/boot/newinstall/vmlinuz
    label=newinstall
    initrd=/boot/newinstall/initrd.gz

Yksityiskohtaisempaa tietoa löytyy man-sivuilta initrd(4) ja lilo.conf(5). Käynnistä nyt lilo ja käynnistä sitten tietokone uudelleen.

The procedure for GRUB1 is quite similar. Locate your menu.lst in the /boot/grub/ directory (or sometimes /boot/boot/grub/) and add an entry for the installer, for example (assuming /boot is on the first partition of the first disk in the system):

title New Install
root  (hd0,0)
kernel /boot/newinstall/vmlinuz
initrd /boot/newinstall/initrd.gz

The procedure for GRUB2 is very similar. The file is named grub.cfg instead of menu.lst. An entry for the installer would be for instance for example:

menuentry 'New Install' {
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='(hd0,msdos1)'
linux /boot/newinstall/vmlinuz
initrd /boot/newinstall/initrd.gz
}

Tästä eteenpäin ei pitäisi olla mitään eroa GRUB:in ja LILO:n välillä.

5.1.5. Käynnistys USB-muistilta

Let's assume you have prepared everything from Kohta 3.6.2, ”Käynnistyslaitteen valinta” and Kohta 4.3, ”Tiedostojen valmistelu käynnistettäessä USB-muistilta”. Now just plug your USB stick into some free USB connector and reboot the computer. The system should boot up, and unless you have used the flexible way to build the stick and not enabled it, you should be presented with the boot: prompt. Here you can enter optional boot arguments, or just hit Enter.

5.1.6. Käynnistys TFTP:llä

Käynnistäminen verkosta edellyttää verkkoyhteyttä ja TFTP-käynnistyspalvelinta (DHCP, RARP, tai BOOTP).

Verkosta käynnistämistä tukeva asennustapa kuvataan kohdassa Kohta 4.5, ”Tiedostojen valmistelu verkosta käynnistämiseen TFTP:llä”.

i386:lla on erilaisia tapoja käynnistää TFTP:llä

5.1.6.1. NIC tai emolevy joka tukee PXE:tä

Mahdollisesti verkkokortilla tai emolevyllä on PXE-käynnistys. Se on Intel™in muokkaama TFTP-käynnistys. Jos PXE löytyy, voi olla mahdollista asettaa BIOS käynnistämään verkosta.

5.1.6.2. NIC jossa on BootROM verkosta käynnistämiseen

Verkkokortti osaa ehkä käynnistyä TFTP:llä.

5.1.6.3. Etherboot

etherboot project tarjoaa käynnistyslevykkeitä, ja jopa bootrommeja, jotka osaavat käynnistyä TFTPbootilla.

5.1.7. Käynnistysruutu

When the installer boots, you should be presented with a friendly graphical screen showing the Debian logo and a menu:

Installer boot menu

Install
Graphical install
Advanced options       >
Help
Install with speech synthesis

Press ENTER to boot or TAB to edit a menu entry

Depending on the installation method you are using, the Graphical install option may not be available. Bi-arch images additionally have a 64 bit variant for each install option, right below it, thus almost doubling the number of options.

For a normal installation, select either the Install or the Graphical install entry — using either the arrow keys on your keyboard or by typing the first (highlighted) letter, the Install entry is already selected by default — and press Enter to boot the installer.

Valikon kohdasta Advanced options päästään alimenuun josta asennin voidaan käynnistää expert-tilassa, hätäkäynnistyksenä tai automaattisia asennuksia varten.

Jos halutaan tai on tarve lisätä käynnistysvalitsimia joko asentimelle tai ytimelle, painetaan Tab. Tämä näyttää valikon valittua kohtaa vastaavan oletuskäynnistyskomennon ja valitsimien lisääminen on mahdollista. Neuvontaruuduissa (katso edempänä) on luettelo joistakin yleisistä valitsimista. Painamalla Enter asennin käynnistyy annetuilla valitsimilla; painamalla Esc palataan käynnistysvalikkoon ja tehdyt muutokset perutaan.

Choosing the Help entry will result in the first help screen being displayed which gives an overview of all available help screens. To return to the boot menu after the help screens have been displayed, type 'menu' at the boot prompt and press Enter. All help screens have a boot prompt at which the boot command can be typed:

Press F1 for the help index, or ENTER to boot:

At this boot prompt you can either just press Enter to boot the installer with default options or enter a specific boot command and, optionally, boot parameters. A number of boot parameters which might be useful can be found on the various help screens. If you do add any parameters to the boot command line, be sure to first type the boot method (the default is install) and a space before the first parameter (e.g., install fb=false).

Huomaa

Tässä vaiheessa näppäimistön näppäinasetteluna käytetään American English. Tästä syystä näytölle tulevat merkit eivät ehkä ole ne jotka (kielikohtaisista) näppäinhatuista voisi luulla valitsimia kirjoitettaessa. Wikipediassa on US näppäimistön näppäinasettelu josta voidaan katsoa näppäimet joita kuuluu painaa.

Huomaa

Käytettäessä järjestelmää jossa BIOS:n asetukset on tehty käyttämään sarjapäätettä konsolina, ei graafinen aloitusruutu ehkä näy kun asennin käynnistyy; ehkä ei näy edes käynnistysvalikkoa. Samoin voi käydä asennettaessa tekstikäyttöliittymän VGA-konsolille tarjoavan etähallintalaitten kautta. Näitä laitteita ovat esimerkiksi Compaq:in integrated Lights Out (iLO) ja HP:n Integrated Remote Assistant (IRA).

Graafinen käynnistysruutu voidaan ohittaa joko painamalla sokkona Esc jotta saadaan käynnistyskehote tekstinä, tai (taas sokkona) painetaan H ja sen jälkeen Enter valitsemaan yllä kuvattu valikon kohta Help. Tämän jälkeen näppäimien painallusten pitäisi kaiuttua kehotteeseen. Asenninta estetään käyttämästä ruutupuskuria (framebuffer) asennusta jatkettaessa lisäämällä käynnistyskomentoon vga=normal fb=false, kuten neuvontaruudussa lukee.