5.1. Starta upp installationsprogrammet på 32-bit PC

Varning

Om du har andra operativsystem på din dator som du önskar att behålla (via en uppstartsmeny), bör du försäkra dig om att de har stängts av på ett korrekt sätt innan du startar installationsprogrammet. Installation av ett operativsystem under tiden ett annat operativsystem står i viloläge (har växlats ut till disk) kan resultera i att tillståndsinformationen om operativsystemet går förlorad eller skadas, vilket kan leda till problem vid en omstart.

Notera

För information om hur man startar upp det grafiska installationsprogrammet, se Avsnitt D.6, ”Det grafiska installationsprogrammet”.

5.1.1. Uppstart från en cd-rom

Den enklaste vägen för de flesta personer är att använda en uppsättning Debian-cd-skivor. Om du har en cd-uppsättning och om din maskin har stöd för att starta upp direkt från cd, bra! Bara att konfigurera ditt system för att starta upp från en cd som beskrivs i Avsnitt 3.6.2, ”Val av uppstartsenhet”, mata in din cd-skiva, starta om och fortsätt till nästa kapitel.

Observera att vissa cd-enheter kan kräva speciella drivrutiner och kan därför vara otillgängliga i de tidiga stegen av installationen. Om det visar sig att det vanliga sättet att starta upp från en cd inte fungerar på din maskinvara, besök det här kapitlet igen och läs om alternativa kärnor och installationsmetoder som kan fungera för dig.

Även om du inte kan starta upp från cd-rom kan du antagligen installera Debians systemkomponenter och de paket du vill från cd-rom. Starta helt enkelt upp på ett annat media, såsom disketter. När det är dags att installera operativsystemet, grundsystemet och eventuellt andra paket, peka installationssystemet till cd-rom-enheten.

Om du har problem att starta upp, se Avsnitt 5.4, ”Felsök installationsprocessen”.

5.1.2. Starta upp från Windows

To start the installer from Windows, you can either

Om du använder installationsmedia på cd eller dvd kommer ett förinstallationsprogram att startas automatiskt när du matar in skivan. I fall att Windows inte startar det automatiskt eller om du använder en USB-minnespinne, kan du starta det manuellt genom att gå in på enheten och starta setup.exe.

After the program has been started, a few preliminary questions will be asked and the system will be prepared to reboot into the Debian GNU/Linux installer.

5.1.3. Booting from DOS using loadlin

Boot into DOS (not Windows). To do this, you can for instance boot from a recovery or diagnostic disk.

If you can access the installation CD, change the current drive to the CD-ROM drive, e.g.

d:

else make sure you have first prepared your hard disk as explained in Avsnitt 4.4.2, ”Hard disk installer booting from DOS using loadlin, and change the current drive to it if needed.

Enter the subdirectory for the flavor you chose, e.g.,

cd \install.386

If you prefer using the graphical installer, enter the gtk sub-directory.

cd gtk

Next, execute install.bat. The kernel will load and launch the installer system.

5.1.4. Booting from Linux using LILO or GRUB

För att starta upp installationsprogrammet från hårddisk måste du första hämta och placera de nödvändiga filerna som beskrivs i Avsnitt 4.4, ”Förbereda filer för uppstart med hårddisk”.

Om du tänkte använda hårddisken bara för att starta upp och sedan hämta allt över nätverket, bör du hämta filen netboot/debian-installer/i386/initrd.gz och dess motsvarande kärna, netboot/debian-installer/i386/linux. Den låter dig partionera om hårddisken från vilken du startar upp installationsprogrammet, dock bör du göra med försiktighet.

Alternativt, om du tänker behålla en befintlig partition på hårddisken i oförändrat skick under installationen så kan du hämta filen hd-media/initrd.gz och dess kärna, såväl som en kopia av en cd-avbildning (eller dvd) till enheten (försäkra dig om att filnamnet slutar på .iso). Installationsprogrammet kan sedan starta upp från enheten och installera från cd-avbildningen, utan behov av nätverk.

För LILO, behöver du konfigurera två viktiga saker i /etc/lilo.conf:

 • för att läsa in initrd.gz vid uppstart;

 • få kärnan vmlinuz att använda en RAM-disk som sin rotpartition.

Här är ett exempel på en /etc/lilo.conf:

image=/boot/newinstall/vmlinuz
    label=newinstall
    initrd=/boot/newinstall/initrd.gz

För fler detaljer, referera till manualsidorna initrd(4) och lilo.conf(5). Kör nu lilo och starta om.

The procedure for GRUB1 is quite similar. Locate your menu.lst in the /boot/grub/ directory (or sometimes /boot/boot/grub/) and add an entry for the installer, for example (assuming /boot is on the first partition of the first disk in the system):

title Ny installation
root  (hd0,0)
kernel /boot/newinstall/vmlinuz
initrd /boot/newinstall/initrd.gz

The procedure for GRUB2 is very similar. The file is named grub.cfg instead of menu.lst. An entry for the installer would be for instance for example:

menuentry 'New Install' {
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='(hd0,msdos1)'
linux /boot/newinstall/vmlinuz
initrd /boot/newinstall/initrd.gz
}

Från och med nu bör det inte vara några skillnader mellan GRUB och LILO.

5.1.5. Uppstart från USB-minne

Let's assume you have prepared everything from Avsnitt 3.6.2, ”Val av uppstartsenhet” and Avsnitt 4.3, ”Förbereda filer för uppstart med USB-minne”. Now just plug your USB stick into some free USB connector and reboot the computer. The system should boot up, and unless you have used the flexible way to build the stick and not enabled it, you should be presented with the boot: prompt. Here you can enter optional boot arguments, or just hit Enter.

5.1.6. Uppstart via TFTP

Uppstart från nätverket kräver att du har en nätverksanslutning och en TFTP-server konfigurerad för uppstarter (DHCP, RARP eller BOOTP).

Installationsmetoden som har stöd för nätverksuppstart finns beskriven i Avsnitt 4.5, ”Förbered filerna för nätverksuppstart via TFTP”.

Det finns olika sätt att göra en TFTP-uppstart på i386.

5.1.6.1. Nätverkskort eller moderkort med stöd för PXE

Det kan vara så att ditt nätverkskort eller moderkort tillhandahåller funktionalitet för uppstart via PXE. Det är en återimplementation av TFTP-uppstart från Intel™. Om så är fallet kan du konfigurera ditt BIOS att starta upp från nätverket.

5.1.6.2. Nätverkskort med Network BootROM

Det kan vara så att ditt nätverkskort erbjuder funktionalitet för att starta upp via TFTP.

5.1.6.3. Etherboot

Etherboot-projektet erbjuder startdisketter och även ROM-filer som kan göra uppstarter via TFTP.

5.1.7. Uppstartsskärmen

When the installer boots, you should be presented with a friendly graphical screen showing the Debian logo and a menu:

Installer boot menu

Install
Graphical install
Advanced options       >
Help
Install with speech synthesis

Press ENTER to boot or TAB to edit a menu entry

Depending on the installation method you are using, the Graphical install option may not be available. Bi-arch images additionally have a 64 bit variant for each install option, right below it, thus almost doubling the number of options.

For a normal installation, select either the Install or the Graphical install entry — using either the arrow keys on your keyboard or by typing the first (highlighted) letter, the Install entry is already selected by default — and press Enter to boot the installer.

Alternativet Advanced options ger dig åtkomst till en annan meny som låter dig starta upp installationsprogrammet i expertläge, räddningsläge och för automatiserade installationer.

Om du önskar eller behöver lägga till andra uppstartsparametrar för antingen installationsprogrammet eller för kärnan, tryck på Tab. Detta kommer att visa standarduppstartskommandot för det valda menyobjektet och tillåter att man lägger till ytterligare alternativ. Hjälpskärmarna (se nedan) listar några vanliga möjliga alternativ. Tryck på Enter för att starta upp installationsprogrammet med dina alternativ; trycker du på Esc så kommer du att återvända till uppstartsmenyn och ångra alla ändringar du har gjort.

Choosing the Help entry will result in the first help screen being displayed which gives an overview of all available help screens. To return to the boot menu after the help screens have been displayed, type 'menu' at the boot prompt and press Enter. All help screens have a boot prompt at which the boot command can be typed:

Press F1 for the help index, or ENTER to boot:

At this boot prompt you can either just press Enter to boot the installer with default options or enter a specific boot command and, optionally, boot parameters. A number of boot parameters which might be useful can be found on the various help screens. If you do add any parameters to the boot command line, be sure to first type the boot method (the default is install) and a space before the first parameter (e.g., install fb=false).

Notera

Tangentbordet antas ha standardlayouten Amerikansk engelska vid det här tillfället. Detta betyder att om ditt tangentbord har en annan (språkspecifik) layout kan bokstäverna som visas på skärmen att vara olika från vad du förväntar dig när du anger parametrar. Wikipedia har ett schema över den amerikanska tangentbordslayouten som kan användas som en referens för att hitta de korrekta tangenterna.

Notera

Om du använder ett system som har BIOS konfigurerat att använda en seriell konsoll så kanske du inte kan se den initiala startbilden vid uppstart av installationsprogrammet; du kanske inte ens ser uppstartsmenyn. Det samma kan ske om du installerar systemet via en fjärrhanteringsenhet som tillhandahåller ett textgränssnitt till VGA-konsollen. Exempel på dessa enheter inkluderar textkonsollen för Compaqs integrated Lights Out (iLO) och HP:s Integrated Remote Assistant (IRA).

To bypass the graphical boot screen you can either blindly press Esc to get a text boot prompt, or (equally blindly) press H followed by Enter to select the Help option described above. After that your keystrokes should be echoed at the prompt. To prevent the installer from using the framebuffer for the rest of the installation, you will also want to add vga=normal fb=false to the boot prompt, as described in the help text.