Appendix A. Hantera ditt squeeze-system före uppgraderingen

Innehållsförteckning

A.1. Uppgradering av ditt squeeze-system
A.2. Kontrollera dina källistor
A.3. Ta bort oanvända inställningsfiler
A.4. Uppgradera äldre lokalinställningar till UTF-8

Denna bilaga innehåller information om hur du kontrollerar att du kan installera eller uppgradera paket från squeeze innan du uppgraderar till wheezy. Det här bör endast vara nödvändigt i specifika situationer.

A.1. Uppgradering av ditt squeeze-system

Det är inga grundläggande skillnader mot någon annan uppgradering av squeeze som du gjort. Den enda skillnaden är att du först behöver se till att din paketlista fortfarande innehåller paket från squeeze, vilket förklaras i Avsnitt A.2, ”Kontrollera dina källistor”.

Om du uppgraderar ditt system med en Debianspegel kommer den automatiskt att uppgraderas till den senaste punktutgåvan av squeeze.

A.2. Kontrollera dina källistor

Om någon av raderna i din /etc/apt/sources.list refererar till stable, använder du redan wheezy. Detta kanske inte är vad du vill göra om du inte är redo för uppgraderingen än. Om du redan har kört apt-get update, kan du fortfarande komma tillbaka utan problem om du följer nedanstående procedur.

Om du även har installerat paket från wheezy, är det antagligen inte så stor mening att installera paket från squeeze längre. I det fallet måste du bestämma dig för om du vill fortsätta eller inte. Det är möjligt att nedgradera paket, men det beskrivs inte här.

Öppna filen /etc/apt/sources.list med din favoritredigerare (som root) och kontrollera alla rader som börjar med deb http: eller deb ftp: efter en referens till stable. Om du hittar någon, ändra stable till squeeze.

Om du har vissa rader som börjar med deb file: måste du själv kontrollera om platsen som de refererar till innehåller ett arkiv för squeeze eller wheezy.

[Viktigt]Viktigt

Ändra inte några rader som börjar med deb cdrom:. Om du gör det så ogiltigförklaras raden och du måste köra apt-cdrom igen. Bli inte rädd om en cdrom-källrad refererar till unstable. Även om det är förvirrande så är det normalt.

Om du har gjort några ändringar, spara filen och kör

# apt-get update

för att uppdatera paketlistan.

A.3. Ta bort oanvända inställningsfiler

Innan uppgradering av systemet till wheezy rekomenderas att radera gamla inställningsfiler (som *.dpkg-{new,old}-filer under /etc, så väl som /etc/X11/XF86Config-4[6]) från systemet.

A.4. Uppgradera äldre lokalinställningar till UTF-8

Om ditt system är lokaliserat och använder en lokalinställning som inte är baserad på UTF-8 bör du överväga att konvertera ditt system till att använda UTF-8-baserade lokalinställningar. Förr har det förekommit fel[7] som endast kunnat härledas till lokalinställningar baserade på annat än UTF-8. På skrivborden har sådana äldre lokalinställningar endast kunnat stödjas genom fula hack internt i biblioteken och vi kan därför inte på ett korrekt sätt tillhandahålla support för användare som använder dessa.

För att välja systemets lokalinställningar kan du köra dpkg-reconfigure locales. Säkerställ att du väljer en UTF-8-baserad lokalisering när frågan om vilken lokalinställning som ska användas som standard i systemet visas. Utöver detta bör du kontrollera dina användares lokalinställningar för att säkerställa att de inte har äldre lokaldefinitioner i sina användarmiljöer.[6] I och med utgåva 2:1.7.7-12 använder inte xorg-xserver längre filen XF86Config-4. Läs även felrapport #619177.

[7] Att använda lösenord med tecken som inte ingår i ASCII-uppsättningen i samklang med GNOMEs skärmsläckare, pam_ldap eller till och med upplåsning av skärmen är opålitligt om inte UTF-8 används. GNOMEs skärmsläckare drabbas av problemet som beskrivs i felrapport #599197.Filhanteraren Nautilus (och alla glib-baserade program, och troligen även alla Qt-basrade program) antar att filnamn är lagrade i UTF-8. Skalet utgår dock ifrån att filnamnen lagras i aktuell teckenkodning för lokalinställningen. Vid vardaglig användning är filnamn med tecken som inte ingår i ASCII-uppsättningen inte användbara i en sådan installation. Dessutom kräver skärmläsaren gnome-orca (som ger användare med synnedsättning tillgång till GNOMEs skrivbordsmiljö) en UTF-8 lokalanpassning under en gammal teckenuppsättning sedan Squeeze, den kan inte läsa fönsterinformationen från skrivbordselement som Nautilus/GNOME Panel eller Alt-F1-menyn.