C.5. Chương trình tạo phân vùng Debian

Vài kiểu chương trình tạo phân vùng đã được làm thích nghi bởi nhà phát triển Debian để hoạt động được trên nhiều kiểu đĩa cứng và kiến trúc máy tính khác nhau. Sau đây có danh sách các chương trình thích hợp với kiến trúc của máy tính này.

partman

Công cụ tạo phân vùng khuyến khích trong Debian. Chương trình này có nhiều khả năng có ích: nó cũng có thể thay đổi kích cỡ của phân vùng, tạo hệ thống tập tin và gán nó vào điểm lắp.

cfdisk

Bộ tạo phân vùng đĩa toàn màn hình dễ dàng, thích hợp với phần lớn người.

Ghi chú rằng chương trình cfdisk không hiểu phân vùng kiểu FreeBSD bằng cách nào cả, lại có kết quả là tên thiết bị có thể khác biệt.

Một của những chương trình này sẽ được chạy theo mặc định khi bạn chọn mục trình đơn Phân vùng đĩa (hay tương tự). Có thể sử dụng công cụ tạo phân vùng khác từ dòng lệnh trên VT2, nhưng không khuyên bạn làm như thế.

C.5.1. Phân vùng cho IA-64

Bộ tạo phân vùng đĩa partman là công cụ phân vùng mặc định cho trình cài đặt. Nó quản lý tập phân vùng và các điểm lắp của chúng để đảm bảo các đĩa và hệ thống tập tin được cấu hình đúng để cài đặt thành công. Nó thật sự dùng trình parted để tạo phân vùng trên đĩa.

Dạng thức do EFI chấp nhận

Phần vững EFI IA64 hỗ trợ hai định dạng bảng phân vùng (hay nhãn đĩa): GPT và MS-DOS. MS-DOS, định dạng thường dùng trên hệ thống PC kiểu i386, không còn khuyến khích lại cho hệ thống IA64. Mặc dù bộ cài đặt cũng cung cấp trình cfdisk, bạn nên dùng chỉ trình parted vì nó là chương trình duy nhất có khả năng quản lý được bảng kiểu cả hai GPT và MS-DOS thôi.

Các công thức tạo phân vùng tự động dành cho trình partman cấp phát một phân vùng kiểu EFI như là phân vùng thứ nhất nằm trên đĩa. Bạn cũng có khả năng thiết lập phân vùng đó dưới mục Phân vùng đã hướng dẫn nằm trong trình đơn chính, bằng cách tương tự với cách thiết lập phân vùng trao đổi.

Bộ tạo phân vùng partman quản lý được phần lớn bố trí đĩa. Trong trường hợp hiếm có mà cần thiết tự thiết lập đĩa, bạn có khả năng sử dụng trình bao như được diễn tả bên trên và chạy trực tiếp tiện ích parted bằng giao diện dòng lệnh của nó. Giả sử bạn muốn xoá toàn bộ đĩa, tạo một bảng GPT và một số phân vùng, có thể sử dụng dãy lệnh nào tương tự với điều này:

   mklabel gpt
   mkpartfs primary fat 0 50
   mkpartfs primary linux-swap 51 1000
   mkpartfs primary ext2 1001 3000
   set 1 boot on
   print
   quit

Dãy lệnh này tạo một bảng phân vùng mới, và ba phân vùng sẽ được dùng như là phân vùng khởi động EFI, vùng trao đổi và hệ thống tập tin gốc. Cuối cùng nó đặt cờ khởi động trên phân vùng EFI. Các phân vùng được xác định theo MB, với hiệu số bắt đầu và kết thúc từ đầu của đĩa. Vì vậy, dãy lệnh bên trên đã tạo một hệ thống tập tin kiểu ext2 có kích cỡ 1999 MB, bắt đầu tại hiệu số 1001 MB từ đầu của đĩa. Ghi chú rằng tiến trình định dạng vùng trao đổi bằng parted có thể mất vài phút, vì nó quét phân vùng tìm khối hỏng nào.

C.5.2. Nhu cầu phân vùng của bộ nạp khởi động

ELILO, bộ nạp khởi động IA64, cần thiết một phân vùng chứa hệ thống tập tin kiểu FAT với cờ boot (khởi động) được đặt. Phân vùng này cần phải là đủ lớn để chứa bộ nạp khởi động đó và các hạt nhân hay đĩa RAM bạn muốn khởi động. Kích cỡ tối thiểu là khoảng 20 MB, nhưng nếu bạn muốn chạy với nhiều hạt nhân, 128 MB có thể là kích cỡ thích hợp hơn.

Cả bộ quản lý khởi động EFI lẫn trình bao EFI đều hỗ trợ hoàn toàn bảng GPT vì vậy phân vùng khởi động không nhất thiết là phân vùng thứ nhất hay ngay cả nằm trên cùng đĩa. Trường hợp này là tiện lợi nếu bạn quên cấp phát phân vùng, phát hiện lỗi này chỉ sau khi định dạng các phân vùng khác trên đĩa. Bộ tạo phân vùng partman kiểm tra có phân vùng EFI vào cùng lúc kiểm tra có phân vùng gốc đã được thiết lập đúng. Tiến trình này cho bạn dịp sửa lại bố trí đĩa trước khi tiến trình cài đặt gói có khởi chạy. Cách dễ nhất sửa lại sự bỏ quên này là thu hẹp phân vùng cuối cùng của đĩa để tạo đủ sức chứa còn rảnh để thêm một phân vùng EFI.

Rất khuyên bạn cấp phát phân vùng khởi động EFI nằm trên cùng một đĩa với hệ thống tập tin gốc.

C.5.3. Phân vùng chẩn đoán EFI

Phần vững EFI là hơi tinh tế, so sánh với BIOS thường nằm trên phần lớn máy PC kiểu x86. Một số nhà sản xuất hệ thống nhớ dịp khả năng của EFI để truy cập tập tin và chạy chương trình từ hệ thống tập tin đĩa cứng để cất giữ thông tin chẩn đoán và các tiện ích quản lý hệ thống tập tin dựa vào EFI trên đĩa cứng đó. Đây là hệ thống tập tin riêng có dạng thức FAT nằm trên đĩa hệ thống. Xem tài liệu hướng dẫn của hệ thống và các bổ sung có sẵn với hệ thống để tìm chi tiết. Điểm thời dễ nhất để thiết lập một phân vùng chẩn đoán là cùng lúc thiết lập phân vùng khởi động EFI.