Dodatok A. Ako spravovať váš systém squeeze pred aktualizáciou

Obsah

A.1. Ako aktualizovať váš systém squeeze
A.2. Ako skontrolovať váš zoznam zdrojov
A.3. Odstránenie zastaralých konfiguračných súborov
A.4. Aktualizácia starých locales na UTF-8

Táto príloha obsahuje informácie o tom, ako sa môžete uistiť, že dokážete inštalovať a aktualizovať balíky squeeze pred aktualizáciou na wheezy. Malo by to byť potrebné iba v určitých situáciách.

A.1. Ako aktualizovať váš systém squeeze

V podstate sa to nelíši od bežnej aktualizácie squeeze, akú ste vykonávali doteraz. Jediný rozdiel je v tom, že sa musíte uistiť, že váš zoznam balíkov ešte stále obsahuje odkazy na squeeze, ako vysvetľuje Oddiel A.2, “Ako skontrolovať váš zoznam zdrojov”.

Ak aktualizujete svoj systém pomocou zrkadla Debianu, bude automaticky aktualizovaný na najnovšiu aktualizáciu stabilnej vetvy (point release) squeeze.

A.2. Ako skontrolovať váš zoznam zdrojov

Ak ktorýkoľvek z riadkov vo vašom /etc/apt/sources.list odkazuje na „stable“, už vlastne používate wheezy. To nemusí byť to, čo ste mali v úmysle, ak zatiaľ nie ste na aktualizáciu pripravený. Ak ste už spustili apt-get update, ešte stále sa môžete vrátiť späť bez problémov pomocou nasledovnej procedúry.

Ak ste už naviac nainštalovali balíky z wheezy, už pravdepodobne nemá zmysel inštalovať balíky z squeeze. V tom prípade sa budete musieť sami rozhodnúť či chcete pokračovať alebo nie. Je možné znížiť verziu balíkov, ale to tento dokument nepopisuje.

Otvorte súbor /etc/apt/sources.list vo svojom obľúbenom editore (ako root) a skontrolujte všetky riadky začínajúce deb http: alebo deb ftp: či obsahujú odkaz na „stable“. Ak nejaké nájdete, zmeňte ich zo stable na squeeze.

Ak máte nejaké riadky začínajúce deb file:, musíte sami skontrolovať, či miesto kam odkazujú obsahuje archív squeeze alebo archív wheezy.

[Dôležité]Dôležité

Nemeňte žiadne riadky začínajúce deb cdrom:. Tým by ste riadok zneplatnili a museli by ste znova spustiť apt-cdrom. Neznepokojujte sa ak riadok so zdrojom „cdrom“ odkazuje na „unstable“. Hoci to môže byť mätúce, je to v poriadku.

Ak ste vykonali nejaké zmeny, uložte súbor a spustite

# apt-get update

aby sa aktualizoval zoznam balíkov.

A.3. Odstránenie zastaralých konfiguračných súborov

Pred aktualizáciou systému na wheezy sa odporúča odstrániť zo systému staré konfiguračné súbory (napríklad súbory *.dpkg-{new,old} súbory v /etc, ako aj súbor /etc/X11/XF86Config-4[6]).

A.4. Aktualizácia starých locales na UTF-8

Ak je váš systém lokalizovaný a používa locale, ktoré nie je založené na UTF-8, mali by ste silne zvážiť zmenu locales vášho systému na UTF-8. V minulosti boli identifikované chyby[7], ktoré sa prejavujú iba pri locale, ktoré nie sú založené na UTF-8. Na systéme s pracovným prostredím sú takéto staré locales podporované iba škaredými kľučkami vnútri knižníc a nedokážeme kvalitne podporovať používateľov, ktorí ich ešte používajú.

Locale svojho systému môžete nastaviť spustením dpkg-reconfigure locales. Uistite sa, že ste zvolili UTF-8 locale, pri výbere predvoleného locale systému. Okrem toho by ste mali skontrolovať nastavenia locale svojich používateľov a ubezpečiť sa, že vo svojej konfigurácii nepoužívajú staré locales.[6] Od vydania 2:1.7.7-12 xorg server už nečíta súbor XF86Config-4. Pozri aj #619177.

[7] V šetriči obrazovky GNOME, ak nepoužívate UTF-8, používanie hesiel s ne-ASCII znakmi, podpora pam_ldap alebo dokonca schopnosť odomknúť obrazovku môžu byť nespoľahlivé. Čítačka obrazovky GNOME trpí chybou #599197. Správca súborov Nautilus (a všetky programy založené na glib, a pravdepodobne tiež všetky programy založené na Qt) predpokladajú, že názvy súborov sú v UTF-8, zatiaľčo shell predpokladá, že sú v kódovaní podľa aktuálne nastaveného locale. Ne-ASCII znaky v názvov sú tak na každodenné použitie v takomto prostredí prakticky nepoužiteľné. Navyše čítačka obrazovky gnome-orca (ktorá sprístupňuje zrakovo postihnutým používateľom prístup k pracovnému prostrediu GNOME) vyžaduje od vydania Squeeze locale UTF-8; pri použití staršej znakovej sady, nebude schopná prečítať informácie okien prvkov pracovnej plochy ako Nautilus/GNOME Panel alebo ponuku LeftAlt-F1.