Kapitel 3. Installationssystem

Innehållsförteckning

3.1. Vad är nytt i installationssystemet?
3.1.1. Stora ändringar
3.1.2. Automatisk installation

Debianinstalleraren är det officiella installationssystemet för Debian. Det tillhandahåller en mängd installationsmetoder. Vilka som fungerar på ditt system beror på dess arkitektur.

Avbildningar av installeraren för wheezy kan hittas tillsammans med installationsguiden på Debians webbplats.

Installationsguiden finns också inkluderad på den första cd-/dvd-skivan av de officiella cd-/dvd-skivorna:

/doc/install/manual/språk/index.html

Du kanske även vill läsa igenom erratan för debian-installer där en lista över kända problem finns.

3.1. Vad är nytt i installationssystemet?

Det har skett en hel del utveckling av Debianinstalleraren sedan dess förra officiella utgivning med Debian 6.0, vilket resulterat i både förbättrat hårdvarustöd och ett antal nya spännande funktioner.

I dessa Kommentarer till utgåvan kommer vi endast att lista de större ändringarna i installeraren. Om du är intresserad av en översikt över detaljerade ändringar sedan squeeze, se utgåveinformationen för beta- och RC-utgåvorna i nyhetsarkivet för Debianinstalleraren.

3.1.1. Stora ändringar

Nya porteringar

Stöd för "armhf"- och "s390x"-arkitekturerna har lagts till i installeraren.

Nya språk

Tack vare den stora insatsen från översättare kan Debian nu installeras på 74 språk. Detta är sju språk fler än i squeeze. De flesta språken är tillgängliga i både det texbaserade installationsgränssnittet och det grafiska gränssnittet, medan några bara är tillgängliga i det grafiska gränssnittet.

Språk som tillkommit i den här utgåvan:

  • Kymriska har lagts till i den grafiska så väl som i den textbaserad installeraren (det var borttaget i squeeze).

  • Tibetanska och Uiguriska har lagts till i den grafiska installeraren.

Språk som bara kan väljas via den grafiska installationsmetoden på grund av att deras tecken inte kan visas i en ickegrafisk miljö är amhariska, bengali, dzongkha, gujarati, hindi, georgiska, kannada, khmer, malayalam, marathi, nepali, punjabi, tamil, telugu, tibetanska och uiguriska.

Nätverksinställningar

Installationssystemet stöder numera installation på nätverk som bara använder IPv6.

Det är nu möjligt att installera över ett WPA-krypterat trådlöst nätverk.

Standard filsystem

ext4 är standard filsystem för nya installationer, detta ersätter ext3.

btrfs erbjuds som en förhandsvisning av ny teknik.

3.1.2. Automatisk installation

Några ändringar som nämns ovan innebär också förändringar i stödet för automatisk installation med förinställda filer. Detta innebär att om du har förinställda filer som fungerat för installeraren för squeeze så kan du inte förvänta dig att dessa fungerar med den nya installeraren utan att redigeras.

Installationsguiden har en separat bilaga med omfattande dokumentation om hur förinställningar ska användas.