Kapitola 4. Aktualizácie z Debian 6.0 (squeeze)

Obsah

4.1. Príprava na aktualizáciu
4.1.1. Zálohujte všetky dáta a konfiguračné údaje
4.1.2. Vopred informujte používateľov
4.1.3. Pripravte sa na odstávku služieb
4.1.4. Pripravte sa na obnovu
4.1.5. Pripravte bezpečné prostredie na aktualizáciu
4.2. Kontrola stavu systému
4.2.1. Skontrolujte operácie čakajúce na vykonanie v správcovi balíkov
4.2.2. Vypnite pripevňovanie balíkov APT (APT pinning)
4.2.3. Skontrolujte stav balíkov
4.2.4. Sekcia proposed-updates
4.2.5. Neoficiálne zdroje a spätné porty
4.3. Príprava zdrojov APT
4.3.1. Pridávanie internetových zdrojov APT
4.3.2. Pridanie zdrojov APT lokálneho zrkadla
4.3.3. Pridanie zdrojov APT z optických médií
4.4. Aktualizácia balíkov
4.4.1. Nahranie relácie príkazového riadka
4.4.2. Aktualizácia zoznamu balíkov
4.4.3. Uistite sa, že na aktualizáciu máte dosť miesta na disku
4.4.4. Minimálna aktualizácia systému
4.4.5. Aktualizácia systému
4.5. Možné problémy počas aktualizácie
4.5.1. Dist-upgrade zlyhá s chybou „Nebolo možné vykonať okamžitú konfiguráciu“
4.5.2. Očakávané odstránenia
4.5.3. Cykly Konfliktov alebo Predzávislostí
4.5.4. Konflikty súborov
4.5.5. Zmeny v konfigurácii
4.5.6. Zmena relácie na konzolu
4.5.7. Špeciálna starostlivosť o niektoré balíky
4.6. Aktualizácia jadra a súvisiacich balíkov
4.6.1. Inštalácia metabalíka jadra
4.6.2. Problémy s časovaním pri štarte (čakanie na koreňové zariadenie)
4.7. Príprava na ďalšie vydanie
4.8. Zastaralé balíky
4.8.1. Fiktívne balíky

4.1. Príprava na aktualizáciu

Odporúčame, aby ste si pred aktualizáciou prečítali aj informácie v časti Kapitola 5, Problémy vyskytujúce sa v wheezy, ktorá pokrýva možné problémy nie priamo sa týkajúce procesu aktualizácie, ale o ktorých je dôležité vedieť predtým, než začnete.

4.1.1. Zálohujte všetky dáta a konfiguračné údaje

Dôrazne odporúčame, aby ste pred aktualizáciou systému vykonali úplnú zálohu alebo aspoň zálohovali všetky dáta a konfiguračné údaje, ktoré si nemôžete dovoliť stratiť. Aktualizačné nástroje a proces aktualizácie sú dosť spoľahlivé, ale chyba hardvéru uprostred aktualizácie môže spôsobiť ťažké poškodenie systému.

Hlavné veci, ktoré budete chcieť zálohovať sú obsah /etc, /var/lib/dpkg, /var/lib/aptitude/pkgstates a výstup dpkg --get-selections "*" (úvodzovky sú dôležité). Ak používate na správu balíkov vášho systému aptitude, budete si tiež chcieť zálohovať /var/lib/aptitude/pkgstates.

Samotný proces aktualizácie nemení nič v adresári /home. Ale niektoré aplikácie (napr. časti balíka Mozilla a pracovné prostredia GNOME a KDE) prepisujú existujúce nastavenia používateľa novými štandardnými hodnotami, keď používateľ prvýkrát spustí novú verziu aplikácie. Preventívne si môžete urobiť zálohu skrytých súborov a adresárov (súbory začínajúce bodkou) v domovských adresároch používateľov. Táto záloha môže pomôcť v obnovení alebo opätovnom vytvorení pôvodných nastavení. Tiež o tom možno budete chcieť informovať používateľov.

Všetky operácie inštalácie balíkov musíte spúšťať s oprávnením superpoužívateľa, takže sa buď prihláste ako root alebo použite príkaz su alebo sudo na získanie potrebných oprávnení.

Aktualizácia má niekoľko predpokladov. Pred jej vykonaním by ste mali skontrolovať, či sú splnené.

4.1.2. Vopred informujte používateľov

Je rozumné informovať všetkých používateľov o plánovaných aktualizáciách, hoci používatelia pristupujúci k systému pomocou ssh pripojenia by si toho počas aktualizácie nemuseli mnoho všimnúť a mali by byť schopní pokračovať v práci.

Ak si želáte vykonať ďalšie opatrenia, pred aktualizáciou zálohujte alebo odpojte /home.

Pri aktualizácii na wheezy budete musieť vykonať aktualizáciu jadra, takže bude potrebné reštartovať systém. Spravidla sa to robí po dokončení aktualizácie.

4.1.3. Pripravte sa na odstávku služieb

Výš systém môže ponúkať služby poskytované balíkmi, ktoré sa budú aktualizovať. V tom prípade, prosím, pamätajte, že počas aktualizácie budú služby zastavené, pokým sa príslušné balíky nenahradia a nenakonfigurujú. V tejto dobe tieto službu nebudú dostupné.

Presná odstávka týchto služieb bude závisieť na počte balíkov systému, ktoré sa aktualizujú a predĺži sa tiež o čas, ktorý bude správca potrebovať na to, aby odpovedal na konfiguračné otázky od rôznych aktualizovaných balíkov (ak sa vyskytnú). Pamätajte, že ak necháte bežať proces aktualizácie bez dozoru a systém bude počas aktualizácie požadovať vstup, je veľká pravdepodobnosť nedostupnosti služieb[1] po nezanedbateľnú dobu.

Ak systém, ktorý aktualizujete, poskytuje nevyhnutné služby pre vašich používateľov alebo sieť[2], môžete čas odstávky znížiť vykonaním minimálnej aktualizácie systému ako popisuje Oddiel 4.4.4, “Minimálna aktualizácia systému”, následne aktualizáciou jadra a reštartom, a potom aktualizovať balíky súvisiace s vašimi nevyhnutnými službami. Aktualizáciu týchto balíkov pred vykonaním úplnej aktualizácie popisuje Oddiel 4.4.5, “Aktualizácia systému”. Takto môžete zabezpečiť, že tieto nevyhnutné služby pobežia a budú dostupné počas úplnej aktualizácie a tak sa zníži doba ich nedostupnosti.

4.1.4. Pripravte sa na obnovu

Hoci Debian sa snaží zabezpečiť, aby váš systém zostal po celú dobu v spustiteľnom stave, vždy existuje riziko, že po reštartovaní systému po aktualizácii môžete naraziť na problémy. Známe potenciálne problémy sú zdokumentované v tejto a ďalšej kapitole týchto Poznámok k vydaniu.

Z toho dôvodu sa uistite, že budete schopní obnoviť systém v prípade, že sa mu nepodarí znova naštartovať alebo, v prípade systémov spravovaných na diaľku, ak sa nepodarí aktivovať sieťové pripojenie.

Ak vykonávate vzdialenú aktualizáciu prostredníctvom spojenia ssh, odporúčame, aby ste vykonali nutné opatrenia, aby ste mali prístup k serveru prostredníctvom vzdialeného sériového terminálu. Existuje totiž možnosť, že po aktualizácii jadra a reštartovaní budete musieť opraviť konfiguráciu systému z lokálnej konzoly. Tiež v prípade, že sa systém náhodou uprostred aktualizácie reštartuje, existuje možnosť, že budete musieť opraviť konfiguráciu systému z lokálnej konzoly.

Najzjavnejšia vec, ktorú by ste mali skúsiť ako prvú, je reštartovať so svojim pôvodným jadrom. To však nemusí zaručene fungovať.

Ak sa to nepodarí, budete potrebovať iný spôsob ako naštartovať váš systém, aby ste k nemu získali prístup a mohli ho opraviť. Jednou z volieb je použiť špeciálny záchranný obraz alebo linuxové live CD. Po naštartovaní systému z neho by ste mali byť schopní pripojiť svoj koreňový súborový systém, vykonať doňho chroot a opraviť problém.

Ďalšou voľbou, ktorú by sme radi odporučili je použitie záchranného režimu inštalátora Debianu wheezy. Výhodou použitia inštalátora je, že si môžete vybrať medzi jeho mnohými spôsobmi inštalácie taký, ktorý sa najviac hodí vašej situácii. Viac informácií nájdete v kapitole 8 Inštalačnej príručky „Obnova pokazeného systému“ a v Debian Installer FAQ.

4.1.4.1. Ladiaci shell počas štartu pomocou initrd

Balík initramfs-tools obsahuje ladiaci shell[3] v obrazoch initrd, ktoré generuje. Ak napríklad initrd nie je schopný pripojiť váš koreňový súborový systém, dostanete sa do tohto ladiaceho shellu, ktorý má základné príkazy na to, aby vám pomohol vystopovať problém a prípadne ho opraviť.

Základné veci, ktoré by ste mali skontrolovať: prítomnosť správnych súborov zariadení v /dev; aké moduly sú načítané (cat /proc/modules); chyby pri načítaní ovládačov vo výstupe dmesg. Výstup príkazu dmesg vám tiež ukáže ktoré súbory zariadení boli pridelené ktorým diskom; mali by ste si to overiť porovnaním s výstupom echo $ROOT, aby ste sa uistili, že koreňový systém je na zariadení, na ktorom ho očakávate.

Ak sa vám podarí opraviť problém, napísaním exit opustíte ladiaci shell a proces zavádzania bude pokračovať od bodu, kde bol prerušený. Samozrejme budete tiež musieť opraviť podstatu problému a znova vytvoriť initrd, aby nasledujúci štart už nezlyhal.

4.1.5. Pripravte bezpečné prostredie na aktualizáciu

Aktualizáciu distribúcie by ste mali vykonávať buď lokálne z textovej virtuálnej konzoly (alebo z priamo pripojeného sériového terminálu) alebo vzdialene pomocou ssh spojenia.

[Dôležité]Dôležité

Ak používate nejaké služby VPN (ako tinc), nemusia byť počas aktualizácie dostupné. Prosím, pozri Oddiel 4.1.3, “Pripravte sa na odstávku služieb”.

Ako ďalšiu bezpečnostnú poistku pri vzdialenej aktualizácii odporúčame, aby ste spúšťali proces aktualizácie vo virtuálnej konzole programu screen, ktorý vám umožní bezpečné znovupripojenie a zabezpečí, že sa proces aktualizácie nepreruší ani v prípade zlyhania vzdialeného spojenia.

[Dôležité]Dôležité

Nemali by ste vykonávať aktualizáciu pomocou príkazov telnet, rlogin, rsh ani z relácie X, ktorú spravuje xdm, gdm či kdm atď na stroji, ktorý aktualizujete. To je z dôvodu, že každá z týchto služieb môže byť počas aktualizácie prerušená, čo môže mať za následok neprístupný systém, ktorý je iba spolovice aktualizovaný. Dôrazne sa neodporúča použitie aplikácie update-manager na aktualizáciu na nové vydania, pretože tento nástroj závisí na tom, že pracovné prostredie zostane bežať.

4.2. Kontrola stavu systému

Proces aktualizácie popísaný v tejto kapitole bol navrhnutý na aktualizácie z „čistého“ systému squeeze bez balíkov tretích strán. Ak chcete dosiahnuť čo najväčšiu spoľahlivosť procesu aktualizácie, budete zrejme chcieť odstrániť zo svojho systému pred začatím aktualizácie balíky tretích strán.

Priame aktualizácie z vydaní Debianu starších ako 6.0 (squeeze) nie sú podporované. Prosím, najskôr vykonajte aktualizáciu na 6.0 a riaďte sa pri tom inštrukciami v Poznámkach k vydaniu Debian 6.0.

Tento postup tiež predpokladá, že váš systém bol aktualizovaný na najnovšie vydanie stabilnej vetvy (point release) squeeze. Ak ste tak nespravili alebo si nie ste istý, riaďte sa inštrukciami v časti Oddiel A.1, “Ako aktualizovať váš systém squeeze”.

4.2.1. Skontrolujte operácie čakajúce na vykonanie v správcovi balíkov

V niektorých prípadoch môže použitie apt-get na inštaláciu balíkov namiesto aptitude spôsobiť, že aptitude bude považovať balík za „nepoužitý“ a naplánuje jeho odstránenie. Vo všeobecnosti by ste sa mali uistiť, že systém je celkom aktualizovaný a „čistý“ predtým, než budete pokračovať v aktualizácii.

Z tohto dôvodu by ste mali skontrolovať, či sa nečaká na nejaké operácie v správcovi balíkov aptitude. Ak je naplánované odstránenie alebo aktualizácia balíka v správcovi balíkov, môže to mať negatívny vplyv na aktualizáciu. Náprava tohto problému je možná iba v prípade, že váš sources.list ešte stále obsahuje squeeze; a nie stable či wheezy; pozri Oddiel A.2, “Ako skontrolovať váš zoznam zdrojov”.

Aby ste mohli vykonať túto kontrolu, budete musieť spustiť aptitude vo „vizuálnom režime“ a stlačiť tlačidlo g („Go“). Ak sa zobrazia nejaké operácie, mali by ste ich skontrolovať a napraviť ich alebo vykonať navrhované operácie. Ak nie sú navrhované žiadne operácie, zobrazí sa vám správa „Žiadne balíky nie sú označené na inštaláciu, aktualizáciu alebo odstránenie“.

4.2.2. Vypnite pripevňovanie balíkov APT (APT pinning)

Ak ste nastavili APT, aby pripevňoval určité balíky z distribúcie inej ako stable (napr. z testing), je možné, že budete musieť zmeniť svoje nastavenie pripevňovania APT (ukladá sa v /etc/apt/preferences), aby umožnilo aktualizáciu balíkov na verzie z nového stabilného vydania. Ďalšie informácie o pripevňovaní APT nájdete v apt_preferences(5).

4.2.3. Skontrolujte stav balíkov

Bez ohľadu na použitú metódu aktualizácie sa odporúča, aby ste najskôr skontrolovali stav všetkých balíkov a overili, že sú v stave, aby sa dali aktualizovať. Nasledovný príkaz zobrazí všetky balíky, ktoré sú v stave „napoly inštalovaný“ alebo „konfigurácia zlyhala“ a všetky ostatné s chybovým stavom.

# dpkg --audit

Môžete tiež skontrolovať stav všetkých balíkov na vašom systéme pomocou aptitude alebo pomocou príkazov ako

# dpkg -l | pager

alebo

# dpkg --get-selections "*" > ~/curr-pkgs.txt

Je žiaduce odstrániť pred aktualizáciou podržania. Ak je podržaný niektorý z dôležitých balíkov, ktoré sa majú aktualizovať, aktualizácia zlyhá.

Pamätajte, že aptitude používa odlišný spôsob registrácie balíkov, ktoré sú podržané ako apt-get a dselect. Podržané balíky aptitude zistíte pomocou

# aptitude search "~ahold" 

Ak chcete skontrolovať, ktoré balíky ste mali podržané pomocou apt-get, mali by ste použiť

# dpkg --get-selections | grep 'hold$'

Ak ste zmenili alebo prekompilovali balík lokálne a nepremenovali ste ho alebo ste dali do verzie epochu, musíte ho podržať, aby sa neaktualizoval.

Stav balíka „podržať“ v apt-get je možné zmeniť pomocou:

# echo package_name hold | dpkg --set-selections

Stav balíka „podržať“ zrušíte nahradením príkazu hold príkazom install.

Ak je niečo, čo potrebujete opraviť, je najlepšie sa ubezpečiť, že váš sources.list stále odkazuje na squeeze ako vysvetľuje Oddiel A.2, “Ako skontrolovať váš zoznam zdrojov”.

4.2.4. Sekcia proposed-updates

Ak ste vo svojom súbore /etc/apt/sources.list uviedli sekciu proposed-updates, mali by ste ju z neho odstrániť predtým, než sa pokúsite o aktualizáciu, aby ste predišli možným konfliktom.

4.2.5. Neoficiálne zdroje a spätné porty

Ak váš systém obsahuje nejaké balíky, ktoré nie sú súčasťou Debianu, mali by ste si byť vedomí, že môžu byť počas aktualizácie odstránené z dôvodu konfliktných závislostí. Ak boli takéto balíky nainštalované z ďalšieho archívu balíkov pridaného do vášho /etc/apt/sources.list, mali by ste tiež skontrolovať, či daný archív neobsahuje aj balíky skompilované pre wheezy a zmeniť podľa toho príslušný riadok vtedy, keď budete meniť riadky archívov Debianu.

Niektorí používatelia môžu používať neoficiálne spätne portované „novšie“ verzie balíkov, ktoré v Debiane nainštalované na ich systéme squeeze. Také balíky pravdepodobne spôsobia problémy počas aktualizácie, pretože môžu mať konfliktné súbory[4]. Oddiel 4.5, “Možné problémy počas aktualizácie” obsahuje informácie o tom, ako sa vyrovnať s konfliktami ak nastanú.

4.3. Príprava zdrojov APT

Pred začatím aktualizácie musíte nastaviť konfiguračný súbor apt so zoznamom zdrojov softvéru, /etc/apt/sources.list.

apt vezme do úvahy všetky balíky, ktoré nájde prostredníctvom riadka „deb“ a nainštaluje balík s najvyšším číslom verzie, pričom uprednostní prvé z uvedených riadkov (preto v prípade viacerých zrkadiel zvyčajne najprv uvediete lokálny pevný disk, potom CD-ROM a potom HTTP/FTP zrkadlá).

Na vydanie je často možné odkazovať jednak prostredníctvom jeho kódového označenia (napr. squeeze, wheezy) a jednak jeho stavom (i.e. oldstable, stable, testing, unstable). Ak odkazujete na vydanie jeho kódovým označením má to tú výhodu, že vás nikdy neprekvapí nové vydanie a preto je to tu popísaný postup. To samozrejme tiež znamená, že budete musieť sledovať oznámenia o novom vydaní sami. Ak použijete namiesto kódového označenia stav, po vydaní uvidíte iba veľké množstvo aktualizácií balíkov.

4.3.1. Pridávanie internetových zdrojov APT

Štandardné nastavenie je inštalovať z hlavných internetových serverov Debianu, ale možno to budete chcieť zmeniť v súbore /etc/apt/sources.list, aby sa použili iné zrkadlá, prednostne tie, ktoré sú k vám najbližšie (z hľadiska siete).

Adresy HTTP a FTP zrkadiel Debianu nájdete na http://www.debian.org/distrib/ftplist (pozri časť „Zoznam zrkadiel Debianu“). HTTP zrkadlá sú vo všeobecnosti rýchlejšie ako FTP zrkadlá.

Napríkad predpokladajme, že vaše najbližšie zrkadlo Debianu je http://mirrors.kernel.org. Keď sa na toto zrkadlo pozriete svojim webovým prehliadačom, všimnete si, že adresáre sú organizované nasledovne:

http://mirrors.kernel.org/debian/dists/wheezy/main/binary-ia64/...
http://mirrors.kernel.org/debian/dists/wheezy/contrib/binary-ia64/...

Ak chcete toto zrkadlo použiť v systéme apt, pridáte do sources.list nasledovný riadok:

deb http://mirrors.kernel.org/debian wheezy main contrib

Všimnite si, že „dists“ sa pridáva implicitne a argumenty za názvom vydania sa použijú na doplnenie cesty o viaceré adresáre.

Po pridaní vašich nových zdrojov zrušte pôvodné riadky „deb“ v sources.list tým, že pred ne pridáte znak mriežky (#).

4.3.2. Pridanie zdrojov APT lokálneho zrkadla

Namiesto použitia HTTP či FTP zrkadiel balíkov môžete nastaviť v /etc/apt/sources.list, aby sa používalo zrkadlo na lokálnom pevnom disku (prípadne pripojené prostredníctvom NFS).

Napríklad, ak máte zrkadlo balíkov vo /var/ftp/debian/ a adresárová štruktúra je nasledovná:

/var/ftp/debian/dists/wheezy/main/binary-ia64/...
/var/ftp/debian/dists/wheezy/contrib/binary-ia64/...

Pridaním nasledovného riadka do súboru sources.list ho môžete použiť v systéme apt:

deb file:/var/ftp/debian wheezy main contrib

Všimnite si, že „dists“ sa pridáva implicitne a argumenty za názvom vydania sa použijú na doplnenie cesty o viaceré adresáre.

Po pridaní vašich nových zdrojov zrušte pôvodné riadky „deb“ v sources.list tým, že pred ne pridáte znak mriežky (#).

4.3.3. Pridanie zdrojov APT z optických médií

Ak chcete použiť výlučne CD (alebo DVD alebo Blu-ray), zakomentujte existujúce „deb“ riadky v súbore /etc/apt/sources.list tak, že pred ne napíšete znak mriežky (#).

Uistite sa, že sa v súbore /etc/fstab nachádza riadok, ktorý umožňuje pripojiť vašu mechaniku CD-ROM na prípojný bod /cdrom (apt-cdrom vyžaduje presne prípojný bod /cdrom). Napríklad, ak je vaša mechanika CD-ROM /dev/scd0, /etc/fstab by mal obsahovať takýto riadok:

/dev/scd0 /cdrom auto noauto,ro 0 0

Pamätajte, že medzi slovami noauto,ro v štvrtom poli nesmú byť žiadne medzery.

Overte, že to funguje tak, že vložíte CD a skúsite spustiť

# mount /cdrom  # pripojiť CD na prípojný bod
# ls -alF /cdrom # toto by malo zobraziť obsah koreňového adresára CD
# umount /cdrom  # odpojiť CD

Potom spustite:

# apt-cdrom add

pre každé binárne CD Debianu, ktoré máte, čím sa pridajú údaje o každom CD do databázy APT.

4.4. Aktualizácia balíkov

Odporúčaný spôsob aktualizácie z predošlých vydaní Debianu je použiť nástroj na správu balíkov apt-get. V predošlých vydaniach bol na tento účel odporúčaný aptitude, ale posledné verzie apt-get podkytujú ekvivalentnú funkcionalitu a tiež konzistentnejšie dosahujú požadované výsledky počas aktualizácie.

Nezabudnite pripojiť všetky potrebné diskové oblasti (predovšetkým koreňovú oblasť a oblasť obsahujúcu /usr) na zápis pomocou príkazu ako:

# mount -o remount,rw /bod_pripojenia

Potom by ste mali dvakrát skontrolovať, že všetky riadky APT (v súbore /etc/apt/sources.list) odkazujú buď na „wheezy“ alebo na „stable“. Nemali by zostať žiadne riadky odkazujúce na squeeze.

[Poznámka]Poznámka

Riadky zdrojov softvéru týkajúce sa CD-ROM môžu niekedy odkazovať na „unstable“; a hoci to môže byť mätúce, nemali by ste to meniť.

4.4.1. Nahranie relácie príkazového riadka

Dôrazne sa odporúča použiť program /usr/bin/script na zaznamenanie priebehu relácie aktualizácie. Ak sa potom vyskytne problém, budete mať záznam toho, čo sa stalo a ak to bude potrebné, budete schopní poskytnúť presné informácie pri hlásení chyby. Zaznamenávanie spustíte príkazom:

# script -t 2>~/aktualizácia-wheezykrok.čas -a ~/aktualizácia-wheezykrok.script

alebo podobným. Ak budete musieť znova spustiť záznam (napr. ak musíte reštartovať systém), použite inú hodnotu krok na rozlíšenie, ktorý krok aktualizácie zaznamenávate. Neukladajte súbor so záznamom do odkladacieho adresára ako /tmp či /var/tmp (súbory v týchto adresároch môžu byť počas aktualizácie alebo akéhokoľvek reštartu zmazané).

Záznam vám tiež umožní skontrolovať informácie, ktoré sa posunuli mimo obrazovky. Ak ste na konzole systému, stačí prepnúť na druhý virtuálny terminál (pomocou Alt+F2) a po prihlásení použiť na zobrazenie súboru less -R ~root/upgrade-wheezy.script.

Po dokončení aktualizácie môžete zastaviť script napísaním exit na príkazovom riadku.

Ak ste použili voľbu -t príkazu script, môžete použiť program scriptreplay na opätovné prehranie celej relácie:

# scriptreplay ~/upgrade-wheezy.time ~/upgrade-wheezy.script

4.4.2. Aktualizácia zoznamu balíkov

Najprv je potrebné stiahnuť zoznam dostupných balíkov nového vydania. To spravíte príkazom:

# apt-get update

4.4.3. Uistite sa, že na aktualizáciu máte dosť miesta na disku

Pred aktualizáciou systému sa musíte uistiť, že máte dostatok miesta na disku než začnete úplnú aktualizáciu systému ako ju popisuje Oddiel 4.4.5, “Aktualizácia systému”. Všetky balíky potrebné na inštaláciu sa najprv stiahnu zo siete a uložia do adresára /var/cache/apt/archives (a počas sťahovania do podadresára partial/), takže sa musíte uistiť, že máte na oblasti, ktorá obsahuje /var/ dostatok miesta na stiahnutie balíkov, ktoré sa budú inštalovať. Po stiahnutí pravdepodobne bude potrebné ďalšie miesto na disku v iných oblastiach na inštaláciu aktualizovaných balíkov (ktoré môžu obsahovať väčšie binárne súbory alebo viac dát) ako aj nových balíkov, ktoré sa stiahnu počas aktualizácie. Ak váš systém nebude mať dostatočné miesto na disku, môžete skončiť s neúplnou aktualizáciou, z čoho je ťažké systém zotaviť.

apt-get vám dokáže zobraziť podrobné informácie o mieste na disku potrebnom na inštaláciu. Pred vykonaním aktualizácie môžete tento odhad zobraziť príkazom:

# apt-get -o APT::Get::Trivial-Only=true dist-upgrade
[ ... ]
XXX aktualizovaných, XXX nových nainštalovaných, XXX na odstránenie a XXX neaktualizovaných.
Je potrebné stiahnuť xx.xMB/yyyMB archívov. 
Po tejto operácii sa na disku použije ďalších AAAMB.
[Poznámka]Poznámka

Spustenie tohto príkazu na začiatku aktualizácie môže zobraziť chybovú správu z dôvodov popísaných v ďalších častiach. V takom prípade budete musieť počkať, kým sa vykoná minimálna aktualizácia systému podľa Oddiel 4.4.4, “Minimálna aktualizácia systému” a aktualizovať jadro pred spustením tohto príkazu na odhad miesta na disku.

Ak nemáte na aktualizáciu dostatok miesta na disku, apt-get vás upozorní takouto správou:

E: Na /var/cache/apt/archives/ nemáte dostatok voľného miesta.

V takejto situácii vopred uvoľnite miesto na disku. Môžete:

 • Odstrániť balíky, ktoré boli doteraz stiahnuté na inštaláciu (v adresári /var/cache/apt/archives). Vyčistenie vyrovnávacej pamäte balíkov príkazom apt-get clean odstráni doteraz stiahnuté súbory balíkov.

 • Odstráňte zabudnuté balíky. Ak ste použili aptitude na ručnú inštaláciu balíkov v squeeze, bude si pamätať tieto ručne nainštalované balíky a dokáže ich označiť ako nadbytočné balíky nainštalovné iba ako závislosti, ktoré už nie sú potrebné, ak bol balík odstránený. Neoznačia na odstránenie balíky, ktoré ste nainštalovali ručne. Ak chcete odstrániť automaticky nainštalované balíky, ktoré sa už nepoužívajú, spustite:

  # apt-get autoremove
  

  Na nájdenie zastaralých balíkov môžete tiež použiť debfoster alebo cruft. Nemali by ste balíky, ktoré vám tieto nástroje nájdu iba slepo odstraňovať, obzvlášť ak používate agresívne neštandardné voľby, ktoré často označia aj používané balíky. Dôrazne sa odporúča, aby ste manuálne skontrolovali balíky navrhnuté na odstránenie (t.j. ich obsah, veľkosť a popis) než ich necháte odstrániť.

 • Odstránte balíky, ktoré zaberajú príliš mnoho miesta a momentálne nie sú potrebné (po aktualizácii ich môžete vždy nainštalovať). Ak máte nainštalovaný popularity-contest, môžete použiť príkaz popcon-largest-unused na vypísanie zoznamu balíkov, ktoré nepoužívate a ktoré zaberajú najviac miesta. Balíky, ktoré len zaberajú najviac miesta na disku nájdete pomocou dpigs (dostupné v balíku debian-goodies) alebo wajig (príkazom wajig size). Tiež sa dajú nájsť pomocou aptitude. Spustite aptitude vo „vizuálnom režime“, vyberte PohľadyNový Plochý Zoznam Balíkov, stlačte l a zadajte ~i, potom stlačte S a zadajte ~installsize. To vám dá šikovný zoznam, s ktorým môžete ďalej pracovať.

 • Odstrániť preklady a lokalizačné súbory zo systému, ak nie sú potrebné. Možete nainštalovať balík localepurge a nastaviť ho, aby ponechal na systéme iba niekoľko vybraných locales. Tým sa zníži využité miesto na disku, ktoré zaberá /usr/share/locale.

 • Dočasne presunúť na iný systém alebo natrvalo odstrániť systémové záznamy nachádzajúce sa vo /var/log/.

 • Použiť dočasný adresár /var/cache/apt/archives: Môžete použiť dočasný adresár pre vyrovnávaciu pamäť na inom súborovom systéme (USB pamäť, dočasný pevný disk, už používaný súborový systém, ...)

  [Poznámka]Poznámka

  Nepoužívajte prípojný bod NFS, pretože sieťové pripojenie sa môže počas aktualizácie prerušiť.

  Napríklad, ak máte USB pamäť pripojenú na /media/usbkey:

  1. odstráňte balíky, ktoré boli doteraz stiahnuté na inštaláciu:

   # apt-get clean

  2. skopírujte adresár /var/cache/apt/archives na USB pamäť:

   # cp -ax /var/cache/apt/archives /media/usbkey/

  3. pripojte dočasný adresár vyrovnávacej pamäte balíkov na aktuálny:

   # mount --bind /media/usbkey/archives /var/cache/apt/archives

  4. po aktualizácii obnovte pôvodný adresár /var/cache/apt/archives:

   # umount /media/usbkey/archives

  5. odstráňte zostávajúce /media/usbkey/archives.

  Dočasný adresár vyrovnávacej pamäte balíkov môžete vytvoriť na ľubovoľnom pripojenom súborovom systéme.

 • Vykonať minimálnu aktualizáciu systému (pozri Oddiel 4.4.4, “Minimálna aktualizácia systému”) alebo čiastočné aktualizácie systému nasledované úplnou aktualizáciou. To umožní aktualizovať systém po častiach a umožní vám vyčistiť vyrovnávaciu pamäť balíkov pred úplnou aktualizáciou.

Pamätajte, že aby ste mohli bezpečne odstrániť balíky, mali by ste svoj sources.list upraviť späť na squeeze ako popisuje Oddiel A.2, “Ako skontrolovať váš zoznam zdrojov”.

4.4.4. Minimálna aktualizácia systému

V niektorých prípadoch môže priame spustenie úplnej aktualizácie odstrániť veľké množstvo balíkov, ktoré si chcete ponechať. Preto odporúčame dvojfázový proces aktualizácie. V prvej fáze minimálnu aktualizáciu, aby sa vyriešili tieto konflikty a následne úplnú aktualizáciu ako popisuje Oddiel 4.4.5, “Aktualizácia systému”.

Najprv spustite:

# apt-get upgrade

Toto aktualizuje tie balíky, ktoré je možné aktualizovať bez nutnosti odstránenia alebo inštalácie iných balíkov.

Minimálna aktualizácia systému tiež môže byť užitočná v prípade, keď má systém málo miesta a úplnú aktualizáciu nemožno spustiť z dôvodu obmedzeného miesta.

Ak je nainštalovaný balík apt-listchanges, (vo svojej predvolenej konfigurácii) ukáže dôležité informácie o aktualizovaných balíkov v stránkovači. Stlačením tlačidla q po prečítaní stránkovač ukončíte a budete môcť pokračovať v aktualizácii.

4.4.5. Aktualizácia systému

Po dokončení týchto krokov budete pripravený pokračovať v hlavnej časti aktualizácie. Spustite:

# apt-get dist-upgrade
[Poznámka]Poznámka

Proces aktualizácie niektorých starších vydaní odporúčal použiť na aktualizáciu aptitude. Tento nástroj neodporúčame na aktualizáciu z vydania squeeze na wheezy.

Tým sa vykoná kompletná aktualizácia systému, nainštalujú sa najnovšie dostupné verzie všetkých balíkov a vyriešia sa všetky možné zmeny závislostí medzi balíkmi v rôznych vydaniach. Ak je to potrebné, nainštalujú sa niektoré nové balíky (zvyčajne nové verzie knižníc a premenované balíky) a odstránia sa všetky konfliktné zastaralé balíky.

Pri aktualizácii z diskov CD-ROM (alebo DVD) vás sytém požiada o vloženie niektorých konkrétnych CD niekoľkokrát počas aktualizácie. Je možné, že budete musieť vložiť rovnaké CD viac než raz; to je z dôvodu navzájom závisiacich balíkov, ktoré sa nachádzajú na rôznych CD.

Nové verzie momentálne nainštalovaných balíkov, ktoré nie je možné aktualizovať bez zmeny stavu inštalácie iného balíka budú ponechané v aktuálnej verzii (zobrazia sa ako „podržané“). To je možné vyriešiť buď pomocou aptitude tak, že zvolíte tieto balíky na inštaláciu alebo tak, že skúsite spustiť apt-get -f install balík.

4.5. Možné problémy počas aktualizácie

Nasledovné oddiely popisujú známe problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri aktualizácii na wheezy.

4.5.1. Dist-upgrade zlyhá s chybou „Nebolo možné vykonať okamžitú konfiguráciu“

V niektorých prípadoch môže krok apt-get dist-upgrade zlyhať po stiahnutí balíčkov s chybou:

E: Nebolo možné vykonať okamžitú konfiguráciu už rozbaleného „%s“. Pozri prosím podrobnosti v man 5 apt.conf pod APT::Immediate-Configure.

Ak sa tak stane, spustenie apt-get dist-upgrade -o APT::Immediate-Configure=0 namiesto tohto kroku by malo umožniť aktualizácii pokračovať.

Iné možné obídenie tohto problému je dočasne pridať oba zdroje - squeeze aj wheezy - do vášho sources.list a spustiť apt-get update.

4.5.2. Očakávané odstránenia

Proces aktualizácie na wheezy môže požadovať odstránenie balíkov zo systému. Presný zoznam balíkov bude závisieť na množine balíkov, ktorú máte nainštalovanú. Tieto poznámky k vydaniu poskytujú všeobecné rady o metóde, ktorú by ste mali zvoliť, ale ak máte pochybnosti, odporúčame aby ste preskúmali odstránenie ktorých balíkov je navrhnuté v každej z metód.

4.5.3. Cykly Konfliktov alebo Predzávislostí

Niekedy je potrebné zapnúť voľbu APT::Force-LoopBreak, aby ste mohli dočasne odstrániť nevyhnutný (essential) balík z dôvodu cyklu konfliktov alebo predzávislostí. apt-get vás na to upozorní a zruší aktualizáciu. Môžete to obísť zadaním voľby -o APT::Force-LoopBreak=1 na príkazovom riadku apt-get.

Je možné, že štruktúra závislostí systému bude taká poškodená, že jej oprava bude vyžadovať manuálny zásah. To zvyčajne znamená použiť apt-get alebo

# dpkg --remove názov_balíka

na odstránenie niektorých z konfliktných balíkov alebo

# apt-get -f install
# dpkg --configure --pending

V extrémnych prípadoch budete musieť vynútiť reinštaláciu príkazom typu

# dpkg --install /cesta/k/názov_balíka

4.5.4. Konflikty súborov

Konflikty súborov by sa nemali vyskytnúť ak aktualizujete z „čistého“ systému squeeze, ale môžu sa vyskytnúť ak máte nainštalované neoficiálne spätné porty (backports). Konflikt súborov sa prejaví nasledovnou chybou:

Rozbaľuje sa <package-foo> (z <package-foo-file>) ...
dpkg: chyba pri spracovávaní <package-foo> (--install):
 pokus o prepísanie „<some-file-name>“,
 ktorý je tiež v balíku <package-bar>
dpkg-deb: podproces paste ukončený signálom (Prerušená rúra)
 Počas spracovania sa vyskytli chyby::
 <package-foo>

Môžete sa pokúsiť vyriešiť konflikt súborov tým, že nasilu odstránite balík uvedený na poslednom riadku chybovej správy:

# dpkg -r --force-depends názov_balíka

Po tejto náprave by ste mali byť schopní pokračovať v aktualizácii zopakovaním doteraz popísaných príkazov apt-get.

4.5.5. Zmeny v konfigurácii

Počas aktualizácie dostanete otázky týkajúce sa konfigurácie alebo rekonfigurácie niekoľkých balíkov. Po otázke, či nejaký súbor z adresára /etc/init.d alebo /etc/manpath.config má byť nahradený verziou od správcu balíka je zvyčajne potrebné odpovedať „áno“, aby ste zaistili konzistenciu systému. Kedykoľvek môžete vrátiť staršie verzie, pretože sa uložia s príponou .dpkg-old.

Ak si nie ste istý, čo máte robiť, zapíšte si meno balíka alebo súboru a veci vyriešte neskôr. Ak chcete skontrolovať informácie, ktoré boli na obrazovke počas aktualizácie, môžete hľadať v súbore záznamu relácie.

4.5.6. Zmena relácie na konzolu

Ak spúšťate aktualizáciu pomocou lokálnej konzoly systému, v niektorom bode aktualizácie môžete zistiť, že sa konzola zmenila na iný terminál a stratili ste aktualizáciu z dohľadu. Môže sa to stať napríklad na systémoch s pracovným prostredím počas reštartu správcu displeja.

Na návrat na konzolu s bežiacou aktualizáciou budete musieť použiť Ctrl+Alt+F1 (ak ste na grafickej štartovacej obrazovke) alebo Alt+F1 (ak ste na lokálnej obrazovke v textovom režme), čo vás prepne späť na virtuálny terminál 1. Nahraďte F1 funkčným klávesom s číslom zodpovedajúcim virtuálnemu terminálu, na ktorom bežala aktualizácia. Tiež môžete použiť Alt+šípka vľavo alebo Alt+šípka vpravo na prepínanie medzi susednými terminálmi v textovom režime.

4.5.7. Špeciálna starostlivosť o niektoré balíky

Vo väčšine prípadov by mala prebehnúť aktualizácia balíkov medzi squeeze a wheezy hladko. Je však malý počet prípadov, ktoré môžu vyžadovať zásahy buď pred alebo počas aktualizácie. Ich podrobnosti sú uvedené dolu pre každý balík zvlášť.

4.5.7.1. Sudo

Ak ste upravili /etc/sudoers, potom by ste si mali byť vedomí zmien v riešení konfigurácie sudo. Predvolený súbor /etc/sudoers teraz obsahuje tieto dve direktívy:

Defaults    secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
#includedir /etc/sudoers.d

Ani jedna z týchto položiek sa nepridá do vášho /etc/sudoers automaticky počas aktualizácie. (aj keď ste stále budete môcť spúšťať príkazy sudo zadaním ich plne kvalifikovanej cesty.) Preto možno budete chcieť zvážiť prenesenie svojich zmien do nového adresára /etc/sudoers.d a ponechať v súbore /etc/sudoers jeho predvolený obsah. Napríklad:

# mv /etc/sudoers /etc/sudoers.d/mychanges
# mv /etc/sudoers.dpkg-new /etc/sudoers

Tiež možno budete musieť odstrániť nežiaduce riadky Defaults a #includedir zo svojho súboru /etc/sudoers.d/mychanges. Na to by ste mali by ste použiť visudo:

# visudo -f /etc/sudoers.d/mychanges

4.5.7.2. Screen

Verzue GNU Screen v Squeeze a Wheezy nepoužívajú rovnaký komunikačný protokol medzi klientom screen a serverom SCREEN. Balík screen vo Wheezy bol pozmenený tak, že najdôležitejšie funkcie sú prítomné aj v prípade, že sa verzie screen klienta a servera nezhodujú.

Najvýznamnejšie funkcie, ktoré nefungujú správne pri pripájaní k relácii Screen spustenej s verziou screen zo Squeeze pomocou klienta screen z Wheezy je zmena veľkosti terminálu (signál WINCH). Riešením je odpojiť a znova pripojiť reláciu, aby sa správne nastavila veľkosť terminálov v relácii Screen.

Niektoré aplikácie založené na ncurses, napríklad aptitude vo vizuálnom režime, môžu zanechať stopy predchádzajúceho obsahu na obrazovke. Stlačenie klávesu Ctrl+L problém vyrieši.

Ďalším (neškodným) príznakom takéhoto pripojenia k staršej verzii je, keď screen vypisuje hlásenia ako "Message 40 of 12376 bytes too small".

Všetky tieto problémy zmiznú hneď po ukončení všetkých relácií Screen spustených s verziou screen pochádzajúcou zo Squeeze.

Pozri aj /usr/share/doc/screen/NEWS.Debian.gz v balíku screen vo Wheezy.

4.5.7.3. PHP modul Suhosin

Balík php5-suhosin bol odstránený. Ak vaša konfigurácia PHP obsahovala modul suhosin, nepodarí sa ho načítať po aktualizácii PHP. Spustenie dpkg --purge php5-suhosin by malo odstrániť zvyšky konfigurácie v /etc/php5/conf.d/suhosin.ini.

4.6. Aktualizácia jadra a súvisiacich balíkov

Táto časť vysvetľuje ako aktualizovať vaše jadro a identifikuje možné problémy týkajúce sa tejto aktualizácie. Môžete buď nainštalovať jeden z balíkov linux-image-*, ktoré poskytuje Debian alebo skompilovať prispôsobené jadro zo zdrojových súborov.

Pamätajte, že veľa informácií v tejto časti je založených na predpoklade, že budete používať jedno z modulárnych jadier v Debiane spolu s initramfs-tools a udev. Ak sa rozhodnete použiť prispôsobené jadro, ktoré nevyžaduje initrd alebo použijete iný nástroj na tvorbu initrd, niektoré z týchto informácií sa vás nemusia týkať.

4.6.1. Inštalácia metabalíka jadra

Keď vykonáte dist-upgrade z squeeze na wheezy, dôrazne sa odporúča, aby ste nainštalovali nový metabalík linux-image-2.6-* ak ste tak už neurobili. Tento balík môže automaticky nainštalovať proces dist-upgrade. Či je nainštalovaný môžete overiť príkazom:

# dpkg -l "linux-image*" | grep ^ii

Ak nevidíte žiadny výstup, budete musieť nainštalovať nový balík linux-image ručne. Zoznam dostupných metabalíkov linux-image uvidíte po spustení:

# apt-cache search linux-image- | grep -v transition

Ak si nie ste istý, ktorý z balíkov vybrať, spustite uname -r a hľadajte balík s podobným názvom. Napríklad ak vidíte 2.6.32-5-amd64, odporúča sa nainštalovať linux-image-amd64. Tiež si môžete pozrieť dlhý popis každého z balíkov príkazom apt-cache a zvoliť si ten najvyhovujúcejší. Napríklad:

# apt-cache show linux-image-amd64

Potom by ste ho mali nainštalovať pomocou apt-get install. Po nainštalovaní tohto nového jadra by ste mali pri najbližšej príležitosti reštartovať systém, čím získate výhody novej verzie jadra.

Pre dobrodružnejších existuje jednoduchý spôsob ako si skompilovať svoje vlastné prispôsobené jadro Debianu. Nainštalujte si zdrojové kódy jadra, ktoré sú poskytované v balíku linux-source. Môžete využiť cieľ deb-pkg dostupný v súbore makefile zdrojových kódov na zostavenie binárneho balíka. Ďalšie informácie nájdete v Debian Linux Kernel Handbook, ktorú tiež nájdete v balíku debian-kernel-handbook.

Ak je to možné, je pre vás výhodné aktualizovať balík jadra oddelene od samotného hlavného dist-upgrade, pretože to znižuje pravdepodobnosť stavu systému, ktorý dočasne nemožno spustiť. Pamätajte, že toto by ste mali robiť iba po vykonaní minimálnej aktualizácie, ako ju popisuje Oddiel 4.4.4, “Minimálna aktualizácia systému”.

4.6.2. Problémy s časovaním pri štarte (čakanie na koreňové zariadenie)

Ak sa na zavedenie systému používa initrd vytvorený pomocou initramfs-tools, v niektorých prípadoch sa môže stať, že udev vytvorí súbory zariadení príliš neskoro nato, aby na to mohli reagovať zavádzacie skripty.

Zvyčajným symptómom je, že sa nepodarí zaviesť systém, pretože nie je možné pripojiť koreňový súborový systém a dostanete sa do ladiaceho shellu.

Gave up waiting for root device. Common problems:
 - Boot args (cat /proc/cmdline)
  - Check rootdelay= (did the system wait long enough?)
  - Check root= (did the system wait for the right device?)
 - Missing modules (cat /proc/modules; ls /dev)
ALERT! /dev/something does not exist. Dropping to a shell!
(initramfs) 

Ale ak to následne overíte, všetky potrebné zariadenia sú prítomné v /dev. Toto bolo pozorované v prípadoch, kedy sa koreňový súborový systém nachádza na USB disku alebo na zariadení RAID, obzvlášť ak sa používa LILO.

Tento problém môžete obísť použitím zavádzacieho parametra rootdelay=9. Je možné, že budete musieť upraviť hodnotu oneskorenia (v sekundách) pripojenia koreňového zariadenia.

4.7. Príprava na ďalšie vydanie

Po aktualizácii môžete urobiť niekoľko vecí, ktorými sa pripravíte na ďalšie vydanie.

 • Odstráňte nadbytočné alebo zastaralé balíky ako popisuje Oddiel 4.8, “Zastaralé balíky”. Mali by ste skontrolovať, ktoré konfiguračné súbory používajú a zvážiť vyčistenie konfigurácie balíkov (purge), aby sa odstránili ich konfiguračné súbory.

4.8. Zastaralé balíky

Okrem toho, že wheezy prináša niekoľko tisíc nových balíkov, tiež odstraňuje viac ako štyritisíc starých balíkov, ktoré obsahovalo vydanie squeeze. Neposkytuje žiadnu aktualizačnú cestu pre tieto zastaralé balíky. Hoci vám nič nebráni naďalej používať zastarané balíky, projekt Debian zvyčajne prestane poskytovať podporu bezpečnostných aktualizácií jeden rok po vydaní wheezy[5] a medzitým zvyčajne neposkytuje inú podporu. Preto sa odporúča nahradiť ich alternatívami ak sú nejaké dostupné.

Existuje mnoho dôvodov, prečo môžu byť balíky z distribúcie odstránené: ich pôvodný autor ich už nespravuje; ich správa už nezaujíma vývojára Debianu; funkcionalitu, ktorú poskytujú nahradil iný softvér (alebo novšia verzia); alebo už sa nepovažujú za vhodné vo vydaní wheezy z dôvodu chýb. V poslednom prípade môže distribúcia „unstable“ naďalej obsahovať tieto balíky.

Je jednoduché zistiť v aktualizovanom systéme, ktoré balíky sú „zastaralé“, pretože ich tak označia používateľské rozhrania systémov na správu balíkov. Ak používate aptitude, uvidíte zoznam týchto balíkov v časti „Zastarané a lokálne vytvorené balíky“.

Systém sledovania chýb Debianu často poskytne ďalšie informácie o tom, prečo bol balík odstránený. Mali by ste si prečítať archivované hlásenia chýb samotného balíka aj archivované hlásenia chýb pseudobalíka ftp.debian.org.

Medzi zastaralé balíky patria:

 • mysql-5.1, nástupcom je mysql-5.5.

 • postgresql-8.4, nástupcom je postgresql-9.1. Wheezy poskytuje len aktualizovaný balík postgresql-plperl-8.4, ktorý je spojený voči novej verzii libperl, aby sa umožnila aktualizácia na novú verziu Perlu vo Wheezy bez spôsobenia nepoužiteľnosti existujúcich inštalácií postgresql-8.4. Po dokončení aktualizácie operačného systému by ste mali naplánovať aj aktualizáciu vašich databázových klastrov PostgreSQL 8.4 na novú verziu PostgreSQL 9.1 pomocou nástroja pg_upgradecluster .

 • python2.5, nástupcom je python2.7

 • portmap, nástupcom je rpcbind

 • sun-java6, nástupcom je openjdk-7

 • gdm, nástupcom je gdm3. Používatelia odľahčených pracovných prostredí Xfce alebo LXDE môžu zvážiť lightdm ako odľahčenú alternatívu.

 • mpich, nástupcom je openmpi a mpich2.

 • OpenGL správca okien a kompozície Compiz, pozri hlásenia chýb #677864 (a #698815).

 • Niektoré z ovládačov videa Xorg už nie sú dostupné v wheezy a sú zastarané. Sem patria xserver-xorg-video-nv a xserver-xorg-video-radeonhd. Možno ich odstrániť aktualizáciou. Používatelia by si mali namiesto toho nainštalovať xserver-xorg-video-all.

 • Všetky balíky Horde 3, poskytujúce webový softvér na spoluprácu, boli odstránené a sú zastarané. Sem patrí aj ansel1, chora2, dimp1, gollem, horde-sam, horde3, imp4, ingo1, kronolith2, mnemo2, nag2, sork-forwards-h3, sork-passwd-h3, sork-vacation-h3 a turba2. Keďže balíky Horde 4 nedosiahli pred vydaním wheezy dostatočnú kvalitu, tiež nie sú k dispozícii. Môžu byť dostupné v distribúcii testing v balíkoch php-horde-*.

 • Väčšina balíkov Kolab, ktoré poskytujú groupwareový server, boli odstránené. Sem patria kolab-cyrus-imapd, kolab-webadmin kolabd, libkolab-perl, php-kolab-filter a php-kolab-freebusy. V roku 2012 prebiehajú v Kolab veľké zmeny a je možné, že sa bude dodávať s neskorším vydaním Debianu ako balík kolab . Pozn.: server SOGo (predtým zvaný Scalable OpenGroupware.org) sa dodáva s wheezy ako sogo.

 • Všetky balíky OpenERP 5 boli odstránené a sú zastarané. Sem patrí openerp-client, openerp-server, openerp-web.

 • Balík pootle 2.0.5 bol odstránený.

 • Balíky uw-imapd a ipopd boli odstránené. Existujú lepšie alternatívy, napríklad dovecot-imapd a courier-imap pre IMAP alebo dovecot-pop3d a courier-pop pre POP3.

 • Balík drupal6 už nie je k dispozícii; nahradil ho drupal7. Neexistuje však žiadna automatická cesta aktualizácie a používatelia by si mali prečítať inštrukcie na Debian Wiki.

4.8.1. Fiktívne balíky

Niektoré balíky z vydania squeeze boli v wheezy rozdelené do niekoľkých balíkov, často preto, aby sa zlepšila spravovateľnosť systému. Aby sa zjednodušila aktualizačná cesta, wheezy často poskytuje „fiktívne“ balíky: prázdne balíky s rovnakým názvom ako starý balík v squeeze so závislosťami, ktoré spôsobia nainštalovanie nového balíka. Tieto „fiktívne“ balíky sa po aktualizácii považujú za nadbytočné a je možné ich bezpečne odstrániť.

Väčšina (ale nie všetky) popisy fiktívnych balíkov označujú ich účel. Popisy fiktívnych balíkov však nie sú jednotné, takže môžete na ich nájdenie použiť aj deborphan s voľbami --guess-* (napr. --guess-dummy), aby ste ich na svojom systéme našli. Niektoré fiktívne balíky sa nemajú po aktualizácii odstraňovať, ale používajú sa na sledovanie aktuálne dostupnej verzie programu v čase.[1] Ak je priorita debconf nastavená na veľmi vysokú úroveň, môžete predísť konfiguračným výzvam, ale služby, ktoré na vašom systéme vyžadujú iné ako predvolené odpovede, sa nespustia.

[2] Napríklad: služby DNS alebo DHCP, obzvlášť ak bežia bez redundantného alebo záložného servera. V prípade DHCP sa môže stať, že budú používatelia odpojení od siete ak čas prenájmu ich IP adresy vyprší pred dokončením procesu aktualizácie.

[3] Túto vlastnosť možno vypnúť pridaním panic=0 medzi parametre pri zavádzaní systému.

[4] Systém správy balíkov Debianu za bežných okolností neumožňuje balíku nahradiť súbor, ktorý vlastní iný balík, iba ak daný balík nahrádza tento vlastniaci balík.

[5] Alebo ak dovtedy nenastane ďalšie vydanie. Zvyčajne sú zakaždým podporované súčasne iba dve stabilné vydania.