Zoznam

P

packages
ansel1, Zastaralé balíky
apt, Ako posielať správy o aktualizácii, Príprava zdrojov APT, Pridávanie internetových zdrojov APT, Pridanie zdrojov APT lokálneho zrkadla
apt-listchanges, Minimálna aktualizácia systému
aptitude, Uistite sa, že na aktualizáciu máte dosť miesta na disku
bootlogd, Zmeny v bootlogd
chora2, Zastaralé balíky
Compiz, Zastaralé balíky
consolekit, ConsoleKit and alternative display managers
courier-imap, Zastaralé balíky
courier-pop, Zastaralé balíky
dblatex, Zdroje tohto dokumentu
debian-goodies, Uistite sa, že na aktualizáciu máte dosť miesta na disku
debian-kernel-handbook, Inštalácia metabalíka jadra
dimp1, Zastaralé balíky
doc-debian, Oznamovanie chýb
docbook-xsl, Zdroje tohto dokumentu
dovecot-imapd, Zastaralé balíky
dovecot-pop3d, Zastaralé balíky
drupal6, Zastaralé balíky
drupal7, Zastaralé balíky
ffmpeg, Multimedia
file-rc, Zavádzanie systému založené na závislostiach
firmware-linux, Firmware for network and graphics drivers
gcc, Hardened security
gdm, Zastaralé balíky
gdm3, Display manager, Zastaralé balíky, ConsoleKit and alternative display managers, Zmeny a podpora pracovného prostredia GNOME
gollem, Zastaralé balíky
hardening-wrapper, Hardened security
horde-sam, Zastaralé balíky
horde3, Zastaralé balíky
icedoveicedove, Čo je nové v distribúcii?
iceweaseliceweasel, Čo je nové v distribúcii?
imp4, Zastaralé balíky
ingo1, Zastaralé balíky
initramfs-tools, Ladiaci shell počas štartu pomocou initrd, Aktualizácia jadra a súvisiacich balíkov, Problémy s časovaním pri štarte (čakanie na koreňové zariadenie)
ipopd, Zastaralé balíky
kdm, ConsoleKit and alternative display managers
knetworkmanager, KDE desktop changes
kolab, Zastaralé balíky
kolab-cyrus-imapd, Zastaralé balíky
kolab-webadmin, Zastaralé balíky
kolabd, Zastaralé balíky
kronolith2, Zastaralé balíky
libav-tools, Multimedia
libkolab-perl, Zastaralé balíky
libnss-ldap, Podpora LDAP
libnss-ldapd, Podpora LDAP
libpam-ldap, Podpora LDAP
libpam-ldapd, Podpora LDAP
libsasl2-modules-sql, Cyrus SASL SQL backends
lightdm, Zastaralé balíky, ConsoleKit and alternative display managers
linux-image-*, Aktualizácia jadra a súvisiacich balíkov
linux-image-amd64, Inštalácia metabalíka jadra
linux-source, Inštalácia metabalíka jadra
localepurge, Uistite sa, že na aktualizáciu máte dosť miesta na disku
mksh, The pdksh to mksh transition
mnemo2, Zastaralé balíky
mpich, Zastaralé balíky
mpich2, Zastaralé balíky
mysql-5.1, Zastaralé balíky
mysql-5.5, Zastaralé balíky
nag2, Zastaralé balíky
nscd, Podpora LDAP
openerp-client, Zastaralé balíky
openerp-server, Zastaralé balíky
openerp-web, Zastaralé balíky
openjdk-7, Zastaralé balíky
openmpi, Zastaralé balíky
pdksh, The pdksh to mksh transition
perl-suid, perl-suid bol odstránený
php-horde-*, Zastaralé balíky
php-kolab-filter, Zastaralé balíky
php-kolab-freebusy, Zastaralé balíky
php5-suhosin, PHP modul Suhosin
plasma-widget-networkmanagement, KDE desktop changes
pootle, Zastaralé balíky
popularity-contest, Uistite sa, že na aktualizáciu máte dosť miesta na disku
portmap, Zastaralé balíky
postgresql-8.4, Zastaralé balíky
postgresql-9.1, Zastaralé balíky
postgresql-plperl-8.4, Zastaralé balíky
puppetmaster, Puppet 2.6 / 2.7 compatibility
python2.5, Zastaralé balíky
python2.7, Zastaralé balíky
release-notes, Ako oznamovať chyby v tomto dokumente
request-tracker3.6, Verzie Tracker versions
request-tracker3.8, Verzie Tracker versions
request-tracker4, Verzie Tracker versions
rpcbind, Zastaralé balíky
screen, Screen
slim, ConsoleKit and alternative display managers
sogo, Zastaralé balíky
sork-forwards-h3, Zastaralé balíky
sork-passwd-h3, Zastaralé balíky
sork-vacation-h3, Zastaralé balíky
sudo, Sudo
sudo-ldap, Podpora LDAP
sun-java6, Zastaralé balíky
systemd, systemd
sysvinit, systemd
sysvinit-utils, Zmeny v bootlogd
tinc, Pripravte bezpečné prostredie na aktualizáciu
turba2, Zastaralé balíky
udev, Aktualizácia jadra a súvisiacich balíkov, Problémy s časovaním pri štarte (čakanie na koreňové zariadenie)
unscd, Podpora LDAP
upgrade-reports, Ako posielať správy o aktualizácii
uw-imapd, Zastaralé balíky
xdm, ConsoleKit and alternative display managers
xmlroff, Zdroje tohto dokumentu
xserver-xorg-video-all, Zastaralé balíky
xserver-xorg-video-nv, Zastaralé balíky
xserver-xorg-video-radeonhd, Zastaralé balíky
xsltproc, Zdroje tohto dokumentu
Perl, Čo je nové v distribúcii?
PHP, Čo je nové v distribúcii?
Pidgin, Čo je nové v distribúcii?
Postfix, Čo je nové v distribúcii?
PostgreSQL, Čo je nové v distribúcii?