Debian “wheezy”-utgivelsesinformasjon

Debian 7.11 ble utgitt 4. juni 2016. Debian 7.0 ble først utgitt 4. mai 2013. Utgivelsen inkluderte mange store endringer beskrevet i vår pressemelding og i utgivelsesmerknadene.

Debian 7 er avløst av Debian 8 (jessie).

Wheezy drar nytte av Long Term Support (LTS) til slutten av mai 2018. LTS er begrenset til i386, amd64, armel and armhf. For mer informasjon, se LTS-delen av Debian-wikien.

For å få tak og installere Debian, se siden med installasjonsinformasjon og installasjonshåndboken. For å oppgradere fra eldre Debian utgaver, se instruksjonene i utgivelsesmerknadene.

Følgende datamaskinarkitekturer er støttet i denne utgaven:

I motsetning til våre ønsker kan det være problemer i denne utgaven selvom den er erklært stabil. Vi har lagd en list med de viktigste kjente problemene, og du kan alltid rapportere andre problemer til oss.

Sist, men ikke minst, har vi en liste med folk som har sørget for at denne utgaven ble utgitt.