Phụ lục A. Cài đặt Thế nào

Mục lục

A.1. Chuẩn bị
A.2. Khởi động trình cài đặt
A.2.1. CD-ROM
A.2.2. Thanh bộ nhớ USB
A.2.3. Khởi động từ mạng
A.3. Cài đặt
A.4. Gởi báo cáo cài đặt cho chúng tôi
A.5. Vậy cuối cùng…

Tài liệu này diễn tả cách cài đặt Debian GNU/kFreeBSD wheezy dành cho 64-bit PC (kiến trúc kfreebsd-amd64) bằng debian-installer mới. Nó là sự giải thích nhanh của tiến trình cài đặt mà nên chứa tất cả thông tin cần thiết để cài đặt trong phần lớn trường hợp. Khi thông tin thêm có thể là hữu ích, chúng tôi sẽ liên kết đến sự giải thích chi tiết hơn trong phần tài liệu khác.