Apèndix D. Informació variada

Sumari

D.1. Espai requerit per a les tasques
D.2. Instal·lar Debian GNU/kFreeBSD des d'un sistema Unix/Linux
D.2.1. Començar
D.2.2. Instal·lar debootstrap
D.2.3. Executar debootstrap
D.2.4. Configurar el sistema base
D.2.5. Instal·lar un nucli
D.2.6. Configuració del carregador d'arrencada
D.2.7. Retocs finals
D.3. Instal·lació de Debian GNU/kFreeBSD utilitzant PPP sobre Ethernet (PPPoE)