2.1. Maquinari suportat

Debian no imposa cap requeriment més enllà dels requeriments que demana el nucli Linux i el conjunt de ferramentes GNU. Per això, qualsevol arquitectura o plataforma per la qual s'haja portat el nucli Linux, les libc, gcc, etc. i per la qual s'haja portat Debian, es pot executar Debian. Visiteu la pàgina dels ports http://www.debian.org/ports/kfreebsd-gnu/ per obtenir més detalls dels sistemes on l'arquitectura 64-bit PC s'ha comprovat amb Debian GNU/kFreeBSD.

Més que intentar descriure totes les configuracions diferents del maquinari que estan separades per 64-bit PC, aquesta secció conté informació general i apunts d'on trobar més informació.

2.1.1. Arquitectures suportades

Debian GNU/Linux 7.0 suporta onze arquitectures principals i diverses variacions de cada arquitectura conegudes com sabors.

Arquitectura Nom a Debian Subarquitectura Sabor
Basada en Intel x86 i386    
AMD64 & Intel 64 amd64    
ARM armel Intel IOP32x iop32x
Intel IXP4xx ixp4xx
Marvell Kirkwood kirkwood
Marvell Orion orion5x
Versatile versatile
Intel IA-64 ia64    
MIPS (big endian) mips SGI IP22 (Indy/Indigo 2) r4k-ip22
SGI IP32 (O2) r5k-ip32
MIPS Malta (32 bits) 4kc-malta
MIPS Malta (64 bits) 5kc-malta
MIPS (little endian) mipsel Cobalt cobalt
MIPS Malta (32 bits) 4kc-malta
MIPS Malta (64 bits) 5kc-malta
IBM/Motorola PowerPC powerpc PowerMac pmac
PReP prep
Sun SPARC sparc sun4u sparc64
sun4v
IBM S/390 s390 IPL de VM-reader i DASD generic
IPL from tape tape

Aquest document cobreix la instal·lació per a l'arquitectura 64-bit PC. Si busqueu informació per qualsevol altra arquitectura suportada per Debian, pegueu una ullada a les pàgines dels ports de Debian.

Aquesta és la primera distribució oficial de Debian GNU/kFreeBSD per l'arquitectura 64-bit PC. Ha estat suficientment provada per ser alliberada. Tanmateix, com que no ha estat exposada (i per tant provada pels usuaris) a alguna de les arquitectures, podeu trobar algunes errades. Utilitzeu el nostre Sistema de seguiment d'errors per informar de qualsevol problema; assegureu-vos d'anomenar el fet que l'error és a la plataforma 64-bit PC. També pot utilitzar-se si és necessari la llista de correu debian-bsd.

2.1.2. Processadors múltiples

El suport de processadors múltiples — també anomenat multiprocés simètric o SMP — està disponible per aquesta arquitectura. La imatge del nucli estàndard de Debian 7.0 s'ha compilat amb suport SMP-alternatives. Açò vol dir que el nucli detecta el nombre de processadors (o nuclis de processador) i que automàticament desactivarà l'SMP a sistemes amb un processador.

2.1.3. Targeta gràfica

El suport de les interfícies gràfiques a Debian ve determinat pel suport subjacent que es troba al sistema X11 de X.Org. La majoria de les targetes de vídeo AGP, PCI, PCIe i PCI-X funcionen a X.Org. Podeu trobar detalls dels busos, targetes, monitors i dispositius senyaladors a http://xorg.freedesktop.org/. Debian 7.0 ve amb la versió 7.7 de les X.Org.

2.1.4. Maquinari per a la connexió de xarxes

Pràcticament qualsevol targeta de xarxa (NIC) suportada pel nucli kFreeBSD és també suportada pel sistema d'instal·lació; els controladors modulars s'haurien de carregar automàticament.

2.1.4.1. Targetes de xarxa sense fils

La gestió de xarxes sense fils en general també funciona, i hi ha un nombre creixent d'adaptadors per a diverses targetes suportades oficialment al nucli kFreeBSD, tot i que moltes requereixen carregar microprogramari. Si fes falta el mircroprogramari, l'instal·lador demanarà que el carregueu. Vegeu Secció 6.4, “Carregar microprogramari no inclòs a l'instal·lador” per més informació de com carregar el microprogramari durant l'instal·lació.

El suport per xarxes sense fils xifrades durant la instal·lació està actualment limitat a WEP. Si el vostre punt d'accés fa servir un xifrat més fort, no es pot fer servir durant l'instal·lació.

Si hi ha cap problema amb la xarxa sense fils i no hi ha cap altre NIC que pugueu fer servir durant l'instal·lació, encara es possible instal·lar Debian GNU/kFreeBSD utilitzant la imatge completa d'un CD-ROM o DVD. Seleccioneu l'opció de no configurar la xarxa i instal·leu només aquells paquets que estiguin disponibles al CD/DVD. Podreu instal·lar el controlador i el microprogramari que necessiteu quan la instal·lació s'hagi completat (després de reiniciar) i configurar la xarxa manualment.

En alguns casos, el controlador que necessiteu no estarà disponible en un paquet Debian. Haureu de buscar si hi ha disponible el codi font a Internet i, si hi és, compilar-lo. Com fer-ho està fora de l'abast d'aquest manual.

2.1.5. Perifèrics i altre maquinari

El kFreeBSD permet utilitzar una gran varietat de dispositius de maquinari com ara ratolins, impressores, escànners, PCMCIA i dispositius USB. De tota manera, la major part d'aquests dispositius no són necessaris durant la instal·lació del sistema.