4.3. Chuẩn bị tập tin để khởi động thanh bộ nhớ USB

Để chuẩn bị thanh USB, bạn cần một hệ thống đang chạy GNU/Linux và hỗ trợ USB. Dùng hệ thống Linux hiện thời, thanh USB nên được tự động nhận ra khi bạn nạp nó vào. Không thì bạn nên kiểm tra lại mô-đun usb-storage đã được nạp chưa. Khi thanh USB được nạp, nó sẽ được ánh xạ tới một thiết bị tên /dev/sdX, mà X là một chữ trong phạm vi ASCII a-z. Bạn nên có khả năng thấy thiết bị đích bằng cách chạy lệnh dmesg sau khi nạp vào. Để ghi vào thanh đó, có lẽ bạn cần phải tắt cái chuyển bảo vệ chống ghi của nó.

Cảnh báo

GHI CHÚ : các thủ tục diễn tả trong phần này sẽ hủy bất cứ dữ liệu nào vẫn còn nằm trên thiết bị đó. Kiểm tra rất cẩn thận bạn đang sử dụng tên thiết bị đúng cho thanh USB. Nếu bạn sử dụng thiết bị không đúng, kết quả có thể là tất cả các thông tin nằm trên (ví dụ) một đĩa cứng bị mất hoàn toàn.

4.3.1. Chép thủ công các tập tin vào thanh USB

Một cách khác để thiết lập thanh USB của bạn là chép thủ công các tập tin của trình cài đặt, cùng với ảnh CD. Lưu ý rằng thanh USB nên có kích thước ít nhất 1 GB (có thể tạo thiết lập nhỏ hơn nếu bạn theo Phần 4.3.2, “Chép thủ công các tập tin vào thanh USB — theo cách uyển chuyển”).

Có một tập tin toàn bộ hd-media/boot.img.gz chứa tất cả các tập tin cài đặt (gồm có hạt nhân)

Lưu ý rằng, dù tiện lợi, phương pháp này vẫn có một nhược điểm lớn: kích cỡ luận lý của khối tin sẽ bị hạn chế thành 1 GB, ngay cả khi thanh USB có dung lượng lớn hơn. Bạn sẽ phải phân vùng lại thanh USB và tạo hệ thống tập tin mới để phục hồi lại dung lượng đầy đủ nếu bạn muốn sử dụng nó cho mục đích khác.

After that, mount the USB memory stick which will now have on it, and copy a Debian ISO image (netinst or full CD) to it. Unmount the stick (umount /mnt) and you are done.

4.3.2. Chép thủ công các tập tin vào thanh USB — theo cách uyển chuyển

Nếu bạn thích tính uyển chuyển hơn, hoặc chỉ muốn biết có gì xảy ra, bạn nên sử dụng phương pháp sau để sao chép các tập tin vào thanh USB. Một lợi ích của việc sử dụng phương pháp này là — nếu thanh USB đủ lớn — bạn có tùy chọn sao chép vào nó một ảnh ISO đĩa CD đầy đủ.