4.4. Chuẩn bị tập tin để khởi động đĩa cứng

Có thể khởi động trình cài đặt bằng tập tin khởi động nằm trên một phân vùng đĩa cứng đã có, hoặc được khởi chạy từ hệ điều hành khác, hoặc bằng cách gọi một bộ nạp khởi động trực tiếp từ BIOS.

Có thể dùng phương pháp này để cài đặt hoàn toàn qua mạng. Làm như thế tránh tất cả các vấn đề về vật chứa rời, v.d. cần phải tìm và chép ra ảnh đĩa CD, hoặc gặp khó khăn quản lý đĩa mềm quá nhiều hay không đáng tin.