Chương 5. Khởi động Hệ thống Cài đặt

Mục lục

5.1. Khởi động trình cài đặt trên 64-bit PC
5.1.1. Khởi động từ đĩa CD-ROM
5.1.2. Khởi động từ Windows
5.1.3. Khởi động từ thanh bộ nhớ USB
5.2. Khả năng truy cập
5.2.1. Sắc thái cao tương phản
5.2.2. Việc chèn sẵn
5.2.3. Accessibility of the installed system
5.3. Tham số khởi động
5.3.1. Tham số trình cài đặt Debian
5.3.2. Dùng tham số khởi động để trả lời câu hỏi
5.3.3. Gửi tham số cho mô-đun hạt nhân
5.3.4. Cấm mô-đun hạt nhân
5.4. Giải đáp thắc mắc trong tiến trình cài đặt
5.4.1. Sự đáng tin cậy của đĩa CD-ROM
5.4.2. Cấu hình khởi động
5.4.3. Giải thích thông điệp khởi chạy hạt nhân
5.4.4. Thông báo vấn đề cài đặt
5.4.5. Đệ trình báo cáo cài đặt