Installationsguide för Debian GNU/kFreeBSD

Den här handboken är fri programvara; du kan distribuera den och/eller modifiera den under villkoren för GNU General Public License. Referera till licensen i Appendix F, GNU General Public License.

Sammanfattning

Det här dokumentet innehåller installationsinstruktioner för Debian GNU/kFreeBSD 7.0 system (kodnamn wheezy) för arkitekturen 64-bit PC (kfreebsd-amd64). Den innehåller även referenser till mer information och information om hur du får ut det mesta av ditt nya Debian-system.

Varning

Den här installationsguiden är baserad på en tidigare handbok skriven för det äldre installationssystemet för Debian med (startdisketter) och har uppdaterats för att dokumentera den nya Debian Installer. Men för kfreebsd-amd64 har handboken inte blivit fullt uppdaterad och faktakontrollerad för den nya installationen. Det kan finnas kvar delar av handboken som inte är kompletta, som är föråldrade och som fortfarande dokumenterar installationen med startdisketter. En nyare version av den här handboken, antagligen bättre dokumenterad för denna arkitektur kan hittas på Internet på debian-installer. Där har du också möjligheten att hitta ytterligare översättningar.

Översatt av Daniel Nylander <po@danielnylander.se>. Stort tack till Anders Lennartsson för korrekturläsningen. GNU General Public License översattes av Mikael Pawlo. Skicka synpunkter på översättningen till <debian-l10n-swedish@lists.debian.org> eller <tp-sv@listor.tp-sv.se>.


Innehållsförteckning

Installation av Debian GNU/kFreeBSD 7.0 för kfreebsd-amd64
1. Välkommen till Debian
1.1. Vad är Debian?
1.2. Vad är GNU/Linux?
1.3. Vad är Debian GNU/Linux?
1.4. Vad är Debian GNU/kFreeBSD?
1.5. Få tag på Debian
1.6. Få tag på senaste versionen av det här dokumentet
1.7. Organisering av det här dokumentet
1.8. Om copyright och programvarulicenser
2. Systemkrav
2.1. Maskinvara som stöds
2.1.1. Arkitekturer som stöds
2.1.2. Flera processorer
2.1.3. Stöd för grafikkort
2.1.4. Maskinvara för anslutning till nätverk
2.1.5. Kringutrustning och annan maskinvara
2.2. Enheter som kräver fast programvara
2.3. Köpa maskinvara specifikt för GNU/kFreeBSD
2.3.1. Undvik proprietär eller sluten maskinvara
2.4. Installationsmedia
2.4.1. Cd-rom/Dvd-rom
2.4.2. USB-minne
2.4.3. Nätverk
2.4.4. Hårddisk
2.4.5. Un*x eller GNU-system
2.4.6. Lagringssystem som stöds
2.5. Krav för minne och diskplats
3. Före installation av Debian GNU/kFreeBSD
3.1. Översikt av installationsprocessen
3.2. Säkerhetskopiera dina befintliga data!
3.3. Information du behöver
3.3.1. Dokumentation
3.3.2. Hitta informationskällor för maskinvara
3.3.3. Maskinvarukompatibilitet
3.3.4. Nätverksinställningar
3.4. Matcha minimikrav för maskinvara
3.5. Förpartionering för system med flera operativsystem
3.6. Inställning av maskinvara och operativsystem före installation
3.6.1. Starta BIOS-inställningsmenyn
3.6.2. Val av uppstartsenhet
4. Få tag på installationsmedia
4.1. Official Debian GNU/kFreeBSD CD/DVD-ROM Sets
4.2. Hämta filer från Debian-speglar
4.2.1. Var man får tag på installationsavbildningar
4.3. Förbereda filer för uppstart med USB-minne
4.3.1. Manually copying files to the USB stick
4.3.2. Manually copying files to the USB stick — the flexible way
4.4. Förbereda filer för uppstart med hårddisk
4.5. Förbered filerna för nätverksuppstart via TFTP
4.5.1. Konfigurering av DHCP-server
4.5.2. Konfigurera en BOOTP-server
4.5.3. Aktivering av TFTP-server
4.5.4. Flytta TFTP-avbildningarna till rätt plats
4.6. Automatisk installation
4.6.1. Automatisk installation med Debian Installer
5. Starta upp installationssystemet
5.1. Starta upp installationsprogrammet på 64-bit PC
5.1.1. Uppstart från en cd-rom
5.1.2. Starta upp från Windows
5.1.3. Uppstart från USB-minne
5.2. Hjälpmedel
5.2.1. Tema med hög kontrast
5.2.2. Preseeding
5.2.3. Accessibility of the installed system
5.3. Uppstartsparametrar
5.3.1. Parametrar för Debian Installer
5.3.2. Använding av uppstartsparametrar för att besvara frågor
5.3.3. Skicka parametrar till kärnmoduler
5.3.4. Svartlistning av kärnmoduler
5.4. Felsök installationsprocessen
5.4.1. Tillförlitlighet för cd-rom
5.4.2. Uppstartskonfiguration
5.4.3. Tolkning av kärnans uppstartsmeddelanden
5.4.4. Rapportering av installationsproblem
5.4.5. Skicka installationsrapporter
6. Användning av Debian Installer
6.1. Hur installationsprogrammet fungerar
6.2. Introduktion till komponenter
6.3. Användning av individuella komponenter
6.3.1. Konfiguration av Debians installationsprogram och maskinvara
6.3.2. Skapa användare och lösenord
6.3.3. Partitionering och val av monteringspunkter
6.3.4. Installation av grundsystemet
6.3.5. Installera ytterligare programvara
6.3.6. Gör ditt system klart för uppstart
6.3.7. Färdigställ installationen
6.3.8. Felsökning
6.3.9. Installation över nätverket
6.4. Läsa in saknad fast programvara
6.4.1. Förbereda ett media
6.4.2. Fast programvara och det installerade systemet
7. Starta upp ditt nya Debian-system
7.1. Sanningens minut
7.2. Montering av krypterade volymer
7.2.1. dm-crypt
7.2.2. loop-AES
7.2.3. Problemlösning
7.3. Logga in
8. Nästa steg och hur man ska gå vidare
8.1. Stänga av systemet
8.2. Om du är nybörjare i Unix
8.3. Orientera dig runt i Debian
8.3.1. Debians paketsystem
8.3.2. Ytterligare mjukvara tillgängligt för Debian
8.3.3. Hantera programversioner
8.3.4. Hantera cronjobb
8.4. Ytterligare läsning och information
8.5. Konfigurera ditt system att använda e-post
8.5.1. Standardkonfiguration för e-post
8.5.2. Skicka e-post utanför systemet
8.5.3. Konfigurera e-postservern Exim4
8.6. Återställning av ett trasigt system
A. Installationshjälp
A.1. Förberedelser
A.2. Starta upp installationsprogrammet
A.2.1. Cd-rom
A.2.2. USB-minne
A.2.3. Uppstart från nätverk
A.3. Installation
A.4. Sänd oss en installationsrapport
A.5. Och till slut…
B. Automatiserad installation med förinställningar
B.1. Introduktion
B.1.1. Metoder för förinställning
B.1.2. Begränsningar
B.2. Användning av förinställningar
B.2.1. Inläsning av förkonfigurationsfilen
B.2.2. Användning av uppstartsparametrar för att förinställa frågor
B.2.3. Auto-läget
B.2.4. Användbara alias vid förinställning
B.2.5. Använd en DHCP-server för att ange förkonfigurationsfiler
B.3. Skapa en förkonfigurationsfil
B.4. Innehållet av en förkonfigurationsfil (för wheezy)
B.4.1. Lokalanpassning
B.4.2. Nätverkskonfiguration
B.4.3. Nätverkskonsoll
B.4.4. Spegelinställningar
B.4.5. Kontoinställning
B.4.6. Inställning av klocka och tidszon
B.4.7. Partitionering
B.4.8. Installation av grundsystem
B.4.9. Apt-inställning
B.4.10. Paketval
B.4.11. Installation av starthanteraren
B.4.12. Färdigställande av installationen
B.4.13. Förinställning av andra paket
B.5. Avancerade inställningar
B.5.1. Kör anpassade kommandon under installationen
B.5.2. Användning av förinställningar för att ändra på standardvärden
B.5.3. Kedjeinläsning av förkonfigurationsfiler
C. Partitionera för Debian
C.1. Bestämma Debian-partitioner och storlekar
C.2. Katalogträdet
C.3. Rekommenderad partitionstabell
C.4. Debians partitioneringsprogram
D. Diverse bitar
D.1. Nödvändig diskplats för funktioner
D.2. Installera Debian GNU/kFreeBSD från ett Unix/Linux-system
D.2.1. Påbörja arbetet
D.2.2. Installera debootstrap
D.2.3. Kör debootstrap
D.2.4. Konfigurera grundsystemet
D.2.5. Installera en kärna
D.2.6. Ställ in starthanteraren
D.2.7. Remote access: Installing SSH and setting a password
D.2.8. Slutgiltiga justeringar
D.3. Installera Debian GNU/kFreeBSD över PPP over Ethernet (PPPoE)
E. Administrivia
E.1. Om det här dokumentet
E.2. Bidrag till det här dokumentet
E.3. Stora bidragsgivare
E.4. Varumärken
F. GNU General Public License

Tabellförteckning

3.1. Hardware Information Helpful for an Install
3.2. Rekommenderade minimala systemkrav