A.2. Starta upp installationsprogrammet

Debian-cd-teamet ger ut färdiga cd-avbildningar med debian-installer på sidan Debian GNU/Linux på cd. För mer information om var man får tag på cd-skivor, se Avsnitt 4.1, ”Official Debian GNU/kFreeBSD CD/DVD-ROM Sets”.

Vissa installationsmetoder kräver andra avbildningar än cd-avbilder. Avsnitt 4.2.1, ”Var man får tag på installationsavbildningar” beskriver hur man hittar avbildningar på Debian-speglar.

Underavsnitten nedan ger detaljer om vilka avbildningar du bör hämta för varje tänkbar installation.

A.2.1. Cd-rom

The netinst CD image is a popular image which can be used to install wheezy with the debian-installer. This image is intended to boot from CD and install additional packages over a network; hence the name 'netinst'. The image has the software components needed to run the installer and the base packages to provide a minimal wheezy system. If you'd rather, you can get a full size CD image which will not need the network to install. You only need the first CD of the set.

Hämta den typ du föredrar och bränn den till en cd-skiva. För att starta cd-skivan kanske du behöver att ändra din BIOS-konfiguration som förklaras i Avsnitt 3.6.1, ”Starta BIOS-inställningsmenyn”.

A.2.2. USB-minne

Det är också möjligt att installera från en flyttbar USB-lagringsenhet. Till exempel kan en USB-nyckelring vara ett händigt lagringsmedia att installera Debian från och som du kan ta med dig överallt.

Det enklaste sättet att förbereda ditt USB-minne är att hämta hd-media/boot.img.gz och använda gunzip för att packa upp den 1 GB stora avbildningen från den filen. Skriv den här avbilden direkt till ditt minne, som måste vara minst 1 GB stort. Så klart kommer det här att förstöra allt som redan finns på minnet. Montera sedan minnet, som nu har ett FAT-filsystem på sig. Hämta sedan en Debian netinst CD-avbild och kopiera den filen till minnet; vilket filnamn som helst är ok så länge det slutar på .iso.

Det finns andra, mer flexibla sätt att ställa in ett minne för användning av Debian-installer och det är möjligt att få det att fungera med mindre minnen. För detaljer, se Avsnitt 4.3, ”Förbereda filer för uppstart med USB-minne”.

Vissa BIOS kan starta upp på USB-minnen direkt och vissa kan det inte. Du kanske behöver konfigurera ditt BIOS för att starta upp från en flyttbar enhet eller till och med en USB-ZIP för att få den att starta upp från USB-enheten. För hjälpfulla tips och detaljer, se Avsnitt 5.1.3, ”Uppstart från USB-minne”.

A.2.3. Uppstart från nätverk

Det är också möjligt att starta upp debian-installer helt från nätverket. De olika metoderna att nätstarta beror på din arkitektur och nätstartskonfiguration. Filerna i netboot/ kan användas för att nätstarta debian-installer.