Παράρτημα D. Διάφορα

Πίνακας Περιεχομένων

D.1. Χώρος στο δίσκο που χρειάζεται για τις διάφορες Εργασίες
D.2. Εγκαθιστώντας το Debian GNU/kFreeBSD από ένα Σύστημα Unix/Linux
D.2.1. Ξεκινώντας
D.2.2. Εγκαθιστώντας με το debootstrap
D.2.3. Τρέξτε το debootstrap
D.2.4. Ρύθμιση του βασικού συστήματος
D.2.5. Εγκατάσταση ενός Πυρήνα
D.2.6. Ρύθμιση του Φορτωτή Εκκίνησης (Boot Loader)
D.2.7. Απομακρυσμένη πρόσβαση: Εγκαθιστώντας με SSH και καθορίζοντας έναν κωδικό πρόσβασης
D.2.8. Τελευταίες πινελιές
D.3. Εγκαθιστώντας το Debian GNU/kFreeBSD χρησιμοποιώντας PPP over Ethernet (PPPoE)