1.7. Tämän ohjeen rakenne

Tämä ohje on tarkoitettu käsikirjaksi ensimmäistä kertaa Debiania käyttäville. Lukijan asiantuntemuksen tasosta pyritään olettamaan mahdollisimman vähän. Lukijalla oletetaan kuitenkin olevan perustiedot tietokoneensa laitteiden toiminnasta.

Asiantuntevat käyttäjätkin löytänevät kiinnostavia tiedonjyväsiä ohjeesta, muun muassa asennuksen vähimmäiskoosta, Debianin asennusjärjestelmän tukemista laitteista ja niin edelleen. Asiantuntevien käyttäjien kannattaa selailla ohjeesta kiinnostavia kohtia.

Pääpiirteissään tämä ohje on tarkoitettu luettavaksi järjestyksessä, jolloin asennus käydään läpi vaiheittain alusta loppuun. Tässä ovat Debian GNU/kFreeBSDin asennuksen vaiheet ja tämän ohjeen vastaavat luvut:

  1. Katso luvataanko asentimen toimivan laitteistollesi: Luku 2, Laitteistovaatimukset.

  2. Tee varmuuskopiot, mahdollinen asennussuunnitelma ja laitteiston asetusten säätö ennen Debianin asentamista, luvussa Luku 3, Ennen Debian GNU/kFreeBSDin asennusta. Jos järjestelmässä käytetään monikäynnistystä, on kiintolevylle ehkä järjestettävä tilaa Debianin tarvitsemille levyosioille.

  3. Luvun Luku 4, Asennustaltioiden hankkiminen avulla löydät käytettävän asennustavan tarvitsemat asennustiedostot.

  4. Luku 5, Asennusjärjestelmän käynnistäminen kertoo asennusjärjestelmän käynnistämisestä. Luvussa käsitellään myös vianetsintää jos tässä vaiheessa vaikkapa pulmia ilmenisi.

  5. Perform the actual installation according to Luku 6, Debianin asentimen käyttö. This involves choosing your language, configuring peripheral driver modules, configuring your network connection, so that remaining installation files can be obtained directly from a Debian server (if you are not installing from a CD/DVD set), partitioning your hard drives and installation of a base system, then selection and installation of tasks. (Some background about setting up the partitions for your Debian system is explained in Liite C, Osiot Debianille.)

  6. Käynnistä vasta asennettu perusjärjestelmä, luvussa Luku 7, Asennetun Debian-järjestelmän käynnistäminen.

Kun järjestelmän asennus on valmis, voidaan lukea luku Luku 8, Mitä seuraavaksi?. Luvusta ilmenee mistä löytyy lisätietoa Linuxista ja Debianista ja miten ydin vaihdetaan.

Lopuksi luvussa Liite E, Hallinnolliset tiedot on tietoa tästä ohjeesta ja osallistumisesta ohjeen kirjoittamiseen.