3.6. Než začnete s instalací …

Tato část vás provede nastavením hardwaru, který je občas potřeba před vlastní instalací mírně připravit. Obecně se tím myslí kontrola a případná změna nastavení BIOSu/systémového firmware. BIOS nebo systémový firmware je nejnižší úroveň softwaru, který je využíván zařízeními v počítači, a rozhodujícím způsobem ovlivňuje start počítače po jeho zapnutí.

3.6.1. Vyvolání menu systému BIOS

BIOS zabezpečuje základní funkce nutné pro zavedení operačního systému. Váš počítač patrně umožňuje vyvolání menu, ze kterého lze BIOS nastavit. Vstup do BIOSu se liší od výrobce k výrobci, ale často to bývá klávesou Delete nebo F2 po zapnutí počítače.

3.6.2. Výběr zaváděcího zařízení

V systémech BIOS si obvykle můžete vybrat pořadí médií, na kterých se bude hledat zaveditelný operační systém. V seznamu obvykle naleznete interní pevné disky, CD/DVD mechaniky a bloková USB zařízení jako USB klíčenky nebo externí USB disky. Často také nechybí zavádění ze sítě pomocí PXE.

Dle zvolené instalační metody nastavte pořadí zařízení tak, aby se jako první spustil instalační systém.

Často můžete použít zkratku a příslušné zaváděcí zařízení vybrat hned po zapnutí počítače bez vstupování do BIOSu. Výhodou je, že na rozdíl od nastavení v BIOSu, platí tato změna pouze pro tento jeden start počítače. Nevýhoda je pak ta, že se klávesa pro vyvolání této nabídky liší mezi systémy ještě více, než samotný vstup do BIOSu. Správnou klávesu vám prozradí návod k základní desce, obvykle to bývá klávesa F12, F11 nebo F8.

Některé počítače mají bohužel chybové verze BIOSu a zavedení instalačního systému z USB klíčenky nemusí fungovat, i když jste vše nastavili správně. Někdy se dají počítače ošálit tím, že v BIOSu místo USB harddisk nebo USB stick vyberete typ zařízení USB ZIP nebo USB CDROM.

Jestliže se vám nepodaří přemluvit BIOS, aby zavedl instalaci přímo z USB, můžete zkusit zavést instalaci z pevného disku (dle kapitoly 4.4 – „Příprava souborů pro zavedení z pevného disku“) a v kroku, kdy bude instalační systém hledat na pevném disku obraz instalačního CD, ho nasměrovat na USB zařízení, na kterém bude tento obraz ležet.