Kapitel 4. Få tag på installationsmedia

Innehållsförteckning

4.1. Official Debian GNU/kFreeBSD CD/DVD-ROM Sets
4.2. Hämta filer från Debian-speglar
4.2.1. Var man får tag på installationsavbildningar
4.3. Förbereda filer för uppstart med USB-minne
4.3.1. Manually copying files to the USB stick
4.3.2. Manually copying files to the USB stick — the flexible way
4.4. Förbereda filer för uppstart med hårddisk
4.5. Förbered filerna för nätverksuppstart via TFTP
4.5.1. Konfigurering av DHCP-server
4.5.2. Konfigurera en BOOTP-server
4.5.3. Aktivering av TFTP-server
4.5.4. Flytta TFTP-avbildningarna till rätt plats
4.6. Automatisk installation
4.6.1. Automatisk installation med Debian Installer