4.3. Προετοιμασία Αρχείων για Εκκίνηση από ένα USB Stick μνήμης

Για την προετοιμασία του USB stick θα χρειαστείτε ένα σύστημα στο οποίο τρέχει ήδη το GNU/Linux και που υποστηρίζει USB. Με τα σημερινά συστήματα GNU/Linux το κλειδί USB θα πρέπει να αναγνωριστεί αυτόματα με την σύνδεσή του. Αν όχι, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το άρθρωμα usb-storage του πυρήνα είναι φορτωμένο. Όταν συνδέετε το κλειδί USB θα απεικονιστεί σε μια συσκευή με όνομα /dev/sdX, όπου το “X” είναι ένα γράμμα από το a-z. Μπορείτε να δείτε τη συσκευή στην οποία έχει απεικονιστεί το κλειδί USB τρέχοντας την εντολή dmesg μετά την σύνδεσή του. Για να γράψετε στο stick, ίσως χρειαστεί να απενεργοποιήσετε την προστασία εγγραφής του.

Προειδοποίηση

Οι διαδικασίες που περιγράφονται στην ενότητα αυτή θα καταστρέψουν ο,τιδήποτε υπάρχει ήδη στη συσκευή. Βεβαιωθείτε απόλυτα ότι χρησιμοποιείτε το σωστό όνομα συσκευής για το κλειδί σας. Αν χρησιμοποιήσετε λάθος συσκευή το αποτέλεσμα μπορεί να είναι η απώλεια κάθε πληροφορίας σε έναν σκληρό δίσκο για παράδειγμα.

4.3.1. Αντιγραφή αρχείων στο κλειδί USB με το χέρι

Ένας εναλλακτικός τρόπος για να φτιάξετε το κλειδί μνήμης USB είναι να αντιγράψετε σε αυτό με το χέρι τα αρχεία του εγκαταστάτη καθώς και μια εικόνα CD. Σημειώστε ότι το κλειδί USB θα πρέπει να έχει μέγεθος τουλάχιστον 1 GB (μικρότερες διαμορφώσεις είναι δυνατές αν ακολουθήσετε τις οδηγίες στην ενότητα Τμήμα 4.3.2, “Αντιγραφή αρχείων στο κλειδί USB με το χέρι — ο ευέλικτος τρόπος”).

Υπάρχει ένα συγκεντρωτικό αρχείο hd-media/boot.img.gz που εμπεριέχει όλα τα αρχεία του εγκαταστάτη (μαζί με τον πυρήνα) .

Σημειώστε ότι αν και βολική, η μέθοδος αυτή έχει ένα σημαντικό μειονέκτημα: το λογικό μέθοδος της συσκευής θα περιοριστεί στο 1 GB ακόμα κι αν η χωρητικότητα του κλειδιού USB είναι μεγαλύτερη. Θα χρειαστεί να επαναδιαμερίσετε το κλειδί και να δημιουργήσετε καινούρια συστήματα αρχείων σ' αυτό για να επανακτήσετε την πλήρη χωρητικότητά του αν θελήσετε να το χρησιμοποιήσετε για κάποιο άλλο σκοπό.

Μετά από αυτό, προσαρτήστε το κλειδί μνήμης USB που τώρα θα έχει και αντιγράψτε σε αυτό μια εικόνα ISO του Debian (netinst ή ένα ολόκληρο CD). Αποπροσαρτήστε το κλειδί (umount /mnt) και έχετε τελειώσει.

4.3.2. Αντιγραφή αρχείων στο κλειδί USB με το χέρι — ο ευέλικτος τρόπος

Αν θέλετε μεγαλύτερη ευελιξία ή απλά θέλετε να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη μέθοδο για την τοποθέτηση των αρχείων στο κλειδί USB. Ένα πλεονέκτημα της χρήσης αυτής της μεθόδου είναι ότι — αν η χωρητικότητα του κλειδιού είναι αρκετά μεγάλη — έχετε τη δυνατότητα να αντιγράψετε μια ολόκληρη εικόνα ISO CD σ' αυτό.