4.3. Tiedostojen valmistelu käynnistettäessä USB-muistilta

USB-muistin valmisteluun tarvitaan järjestelmä, jossa GNU/Linux on jo toiminnassa ja jossa USB on tuettu. Nykyisissä GNU/Linux-järjestelmissä USB-muisti pitäisi tunnistua automaattisesti kun se kytketään koneeseen. Jos se ei tunnistu, olisi varmistuttava ytimen moduulin usb-storage olevan ladattuna. Kun USB-muisti kytketään, se kuvataan laitteeseen nimeltä /dev/sdX, missä X on jokin kirjaimista a-z. Kyseisen laitteen pitäisi ilmetä komennon dmesg tulosteesta sen jälkeen kun muisti on kytketty. Kun muistille kirjoitetaan, on sen kirjoitussuoja ehkä otettava pois päältä.

Varoitus

Tässä osiossa kuvatut toiminnot tuhoavat kaiken mitä laitteella jo on. Varmistu käyttäväsi USB-muistin oikeaa laitenimeä. Jos käytät väärää laitenimeä, saatat tuhota kaiken tiedon esimerkiksi koneen kiintolevyltä.

4.3.1. Manually copying files to the USB stick

An alternative way to set up your USB stick is to manually copy the installer files, and also a CD image to it. Note that the USB stick should be at least 1 GB in size (smaller setups are possible if you follow Kohta 4.3.2, ”Manually copying files to the USB stick — the flexible way”).

There is an all-in-one file hd-media/boot.img.gz which contains all the installer files (including the kernel) .

Note that, although convenient, this method does have one major disadvantage: the logical size of the device will be limited to 1 GB, even if the capacity of the USB stick is larger. You will need to repartition the USB stick and create new file systems to get its full capacity back if you ever want to use it for some different purpose.

After that, mount the USB memory stick which will now have on it, and copy a Debian ISO image (netinst or full CD) to it. Unmount the stick (umount /mnt) and you are done.

4.3.2. Manually copying files to the USB stick — the flexible way

Jos USB-muistin sisältöä halutaan muokata tai halutaan tietää tarkemmin mitä tapahtuu, olisi tiedostot kopioitava muistille seuraavalla tavalla. Tämän tavan eräs etu on — mikäli USB-muisti on riittävän suuri— mahdollisuus kopioida kokonainen CD-levyn ISO-otos sille.