Luku 5. Asennusjärjestelmän käynnistäminen

Sisällys

5.1. Asentimen käynnistäminen suoritinperheellä 32-bit PC
5.1.1. Käynnistäminen CD-levyltä
5.1.2. Käynnistäminen Windowsista
5.1.3. Käynnistys USB-muistilta
5.2. Esteettömyys
5.2.1. Suurikonstrastinen teema
5.2.2. Preseeding
5.2.3. Accessibility of the installed system
5.3. Käynnistysparametrit
5.3.1. Debianin asentimen parametrit
5.3.2. Valmiita vastauksia käynnistysparametreilla
5.3.3. Parametrien välittäminen ytimen moduuleille
5.3.4. Ytimen moduulien lisääminen kieltolistalle
5.4. Asennusprosessin vianetsintä
5.4.1. CD-levyjen luotettavuus
5.4.2. Käynnistysasetukset
5.4.3. Ytimen käynnistysviestien tulkinta
5.4.4. Asennuspulmista ilmoittaminen
5.4.5. Asennusraporttien lähettäminen