Kapitel 5. Starta upp installationssystemet

Innehållsförteckning

5.1. Starta upp installationsprogrammet på 32-bit PC
5.1.1. Uppstart från en cd-rom
5.1.2. Starta upp från Windows
5.1.3. Uppstart från USB-minne
5.2. Hjälpmedel
5.2.1. Tema med hög kontrast
5.2.2. Preseeding
5.2.3. Accessibility of the installed system
5.3. Uppstartsparametrar
5.3.1. Parametrar för Debian Installer
5.3.2. Använding av uppstartsparametrar för att besvara frågor
5.3.3. Skicka parametrar till kärnmoduler
5.3.4. Svartlistning av kärnmoduler
5.4. Felsök installationsprocessen
5.4.1. Tillförlitlighet för cd-rom
5.4.2. Uppstartskonfiguration
5.4.3. Tolkning av kärnans uppstartsmeddelanden
5.4.4. Rapportering av installationsproblem
5.4.5. Skicka installationsrapporter