5.2. Zpřístupnění

Někteří uživatelé mohou vyžadovat speciální podporu, například z důvodu zrakového postižení. Zavaděče na většině architektur interpretují klávesnici jako QWERTY.

5.2.1. Kontrastní téma

Uživatelé se zhoršeným zrakem mohou při instalaci použít vysoce kontrastní téma, které by mělo zlepšit čitelnost. Pro zapnutí stačí přidat zaváděcí parametr theme=dark.

5.2.2. Přednastavení

Alternativně lze Debian nainstalovat zcela automaticky pomocí přednastavení. Tomuto způsobu se podrobně věnuje kapitola B – „Automatizování instalací pomocí přednastavení.

5.2.3. Zpřístupnění v nainstalovaném systému

Problematikou zpřístupnění v nainstalovaném systému se zabývá wiki stránka Debian Accessibility.