2.1. Υποστηριζόμενο Υλικό

To Debian δεν βάζει κάποιες απαιτήσεις υλικού πέρα από αυτές που έχουν ο πυρήνας του Linux ή του kFreeBSD και τα εργαλεία του GNU. Κατά συνέπεια οποιαδήποτε αρχιτεκτονική ή πλατφόρμα στην οποία έχουν υλοποιηθεί ο πυρήνας του Linux ή του kFreeBSD, η libc, ο gcc κλπ. και για την οποία υπάρχει μια υλοποίηση του Debian μπορεί να τρέξει το Debian. Παρακαλούμε, δείτε τις σελίδες των υλοποιήσεων (Ports) στο http://www.debian.org/ports/mips/ για περισσότερες λεπτομέρειες για συστήματα της αρχιτεκτονικής Mips που έχουν δοκιμαστεί με το Debian GNU/Linux.

Δεν γίνεται μια προσπάθεια να περιγραφούν όλες διαφορετικές διαμορφώσεις υλικού που υποστηρίζονται για την αρχιτεκτονική Mips, αντίθετα η ενότητα αυτή περιέχει γενικές πληροφορίες και δείκτες σε μέρη όπου μπορεί να βρει κανείς επιπρόσθετες πληροφορίες.

2.1.1. Υποστηριζόμενες Αρχιτεκτονικές

Το Debian GNU/Linux 7.0 υποστηρίζει ένδεκα κύριες αρχιτεκτονικές και αρκετές παραλλαγές κάθε αρχιτεκτονικής γνωστές και σαν “γεύσεις”.

Αρχιτεκτονική Debian Designation Υποαρχιτεκτονική Γεύση
Βασισμένη σε Intel x86 i386    
AMD64 & Intel 64 amd64    
ARM armel Intel IOP32x iop32x
Intel IXP4xx ixp4xx
Marvell Kirkwood kirkwood
Marvell Orion orion5x
Versatile versatile
ARM με hardware FPU armhf Freescale mx5
Intel IA-64 ia64    
MIPS (big endian) mips SGI IP22 (Indy/Indigo 2) r4k-ip22
SGI IP32 (O2) r5k-ip32
MIPS Malta (32 bit) 4kc-malta
MIPS Malta (64 bit) 5kc-malta
MIPS (little endian) mipsel Cobalt cobalt
MIPS Malta (32 bit) 4kc-malta
MIPS Malta (64 bit) 5kc-malta
IBM/Motorola PowerPC powerpc PowerMac pmac
PReP prep
Sun SPARC sparc sun4u sparc64
sun4v
IBM S/390 s390 IPL από VM-reader και DASD generic
64μπιτο IBM S/390 s390x IPL από VM-reader και DASD generic

Το Debian GNU/kFreeBSD 7.0 υποστηρίζει δύο αρχιτεκτονικές.

Αρχιτεκτονική Debian Designation
Βασισμένη σε Intel x86 kfreebsd-i386
AMD64 & Intel 64 kfreebsd-amd64

To κείμενο αυτό καλύπτει την εγκατάσταση για την αρχιτεκτονική Mips που χρησιμοποιεί τον πυρήνα Linux. Αν ψάχνετε πληροφορίες για οποιαδήποτε από τις άλλες υποστηριζόμενες από το Debian αρχιτεκτονικές κοιτάξτε στις σελίδες Debian-Ports.

2.1.2. CPU, Μητρικές, και Υποστήριξη Video

To Debian στην αρχιτεκτονική Mips υποστηρίζει τις ακόλουθες πλατφόρμες:

  • SGI IP 22: αυτή η πλατφόρμα περιλαμβάνει τα μηχανήματα της SGI Indy, Indigo 2 και Challenge S. Καθώς τα μηχανήματα αυτά είναι αρκετά παρόμοια, όποτε αναφερόμαστε στο παρόν κείμενο σε μηχανήματα SGI Indy αυτό εννοεί επίσης και τα μηχανήματα Indigo 2 και Challenge S.

  • SGI IP32: η πλατφόρμα αυτή είναι γενικά γνωστή σαν SGI O2.

  • MIPS Malta: αυτή η πλατφόρμα μπορεί να προσομοιωθεί με τον προσομοιωτή QEMU παρέχοντας έτσι έναν καλό τρόπο για να δοκιμάσει κανείς και να τρέξει το Debian στην αρχιτεκτονική MIPS αν δεν διαθέτει το απαραίτητο σύστημα.

Ολοκληρωμένες πληροφορίες για τα υποστηριζόμενα μηχανήματα mips/mipsel μπορούν να βρεθούν στη σελίδα Linux-MIPS homepage . Στη συνέχεια καλύπτονται μόνο συστήματα που υποστηρίζονται από τον εγκαταστάτη του Debian. Αν ενδιαφέρεστε για υποστήριξη άλλων υποαρχιτεκτονικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την λίστα αλληλογραφίας debian-mips mailing list.

2.1.2.1. CPU

Στα μηχανήματα SGI IP22, SGI Indy, Indigo 2 και Challenge S με επεξεργαστές R 4000, R4400, R4600 και R5000 υποστηρίζονται εγκαταστάσεις του Debian μόνογια την αρχιτεκτονική big endian MIPS. Σε μηχανήματα SGI IP32, μόνο συστήματα που βασίζονται στον επεξεργαστή R5000 υποστηρίζονται αυτή την στιγμή.

Μερικά μηχανήματα MIPS μπορούν να λειτουργήσουν τόσο σε κατάσταση big όσο και little endian. Για μηχανήματα MIPS little endian παρακαλούμε διαβάστε την τεκμηρίωση για την αρχιτεκτονική mipsel.

2.1.3. Υποστήριξη Κάρτας Γραφικών

Λεπτομέρειες για τις υποστηριζόμενες κάρτες γραφικών καιποντίκια μπορούν να βρεθούν στο http://xorg.freedesktop.org/. Το Debian 7.0 έρχεται με την έκδοση 7.7 του X.Org.

Το παραθυρικό σύστημα X.Window του X.Org υποστηρίζεται μόν σε συστήματα SGI Indy και O2.

2.1.4. Υλικό Δικτυακής Σύνδεσης

Σχεδόν όλoι οι τύποι καρτών δικτύου (NIC) που υποστηρίζονται από τον πυρήνα του Linux πρέπει επίσης να υποστηρίζονται από το σύστημα εγκατάστασης. Οι διάφοροι οδηγοί (drivers) θα πρέπει κανονικά να φορτώνονται αυτόματα.

2.1.5. Περιφερειακά και άλλο Υλικό

Το Linux υποστηρίζει μια μεγάλη ποικιλία από συσκευές υλικού όπως ποντίκια, εκτυπωτές, σαρωτές, και συσκευές PCMCIA και USB. Παρόλα αυτά, οι περισσότερες από τις συσκευές αυτές δεν είναι απαραίτητες κατά την εγκατάσταση του συστήματος.