5.1. Starta upp installationsprogrammet på Mips

5.1.1. Uppstart via TFTP

5.1.1.1. Uppstart för SGI via TFTP

Efter man gått in i kommandomonitorn, använd

bootp():

på SGI-maskiner för att starta upp Linux och påbörja installationen av Debian-programvaran. För att det här ska fungera måste du rensa miljövariabeln netaddr. Ange

unsetenv netaddr

i kommandomonitorn för att göra det.

5.1.2. Uppstartsparametrar

5.1.2.1. Uppstart för SGI via TFTP

På SGI-maskiner kan du lägga till uppstartsparametrar till kommandot bootp(): i kommandomonitorn.

Efter kommandot bootp(): kan du ange sökvägen och namnet på filen som ska starta upp om du inte har angivit ett namn via din bootp/dhcpserver. Exempel:

bootp():/boot/tftpboot.img

Ytterligare kärnparametrar kan skickas med via append:

bootp(): append="root=/dev/sda1"