5.2. Accessibilitat

Alguns usuaris necessiten funcions específiques degut a, per exemple, alguna discapacitat visual. La majoria de les funcions d'accessibilitat han de ser habilitades manualment. Podeu afegir alguns paràmetres d'arrencada per a habilitar les funcions d'accessibilitat . Adoneu-vos que a la majoria d'arquitectures el carregador d'arrencada interpreta el vostre teclat com a QWERTY.

5.2.1. Dispositius en placa

Alguns dispositius d'accessibilitat són de fet plaques que es connecten a dins de la màquina i que llegeixen el text directament de la memòria de vídeo. Per a fer que funcionen cal que inhabiliteu el «framebuffer» emprant els paràmetres d'arrencada fb=false. Tanmateix, açò reduirà el nombre de llengües disponibles.

5.2.2. Tema d'alt contrast

Per a usuaris amb una visió limitada, l'instal·lador pot emprar un tema d'alt contrast que el fa més llegible. Per a habilitar-lo, afegiu el paràmetre d'arrecada theme=dark.