Capítol 5. Arrencada del sistema d'instal·lació

Sumari

5.1. Arrencada de l'instal·lador en l'arquitectura Mipsel
5.1.1. Arrencada amb TFTP
5.1.2. Paràmetres d'arrencada
5.2. Accessibilitat
5.2.1. Dispositius en placa
5.2.2. Tema d'alt contrast
5.3. Paràmetres d'arrencada
5.3.1. Paràmetres de l'instal·lador de Debian
5.3.2. Utilitzar els paràmetres de l'arrencada per respondre preguntes
5.3.3. Pas de paràmetres a mòduls del nucli
5.3.4. Afegir mòduls del nucli a la llista negra
5.4. Resolució de problemes del procés d'instal·lació
5.4.1. Fiabilitat del CD-ROM
5.4.2. Configuració de l'arrencada
5.4.3. Com interpretar els missatges del nucli durant l'arrencada
5.4.4. Informar d'errors d'instal·lació
5.4.5. Emissió d'informes d'error