5.1. Arrencada de l'instal·lador en l'arquitectura Mipsel

5.1.1. Arrencada amb TFTP

5.1.1.1. Arrencada amb TFTP en Cobalt

Estricament parlant, Cobalt utilitza NFS per arrencar en comptes de TFTP. Necessitareu instal·lar un servidor NFS i posar els fitxers de l'instal·lador a /nfsroot. Quan arrenqueu el vostre Cobalt, heu de pitjar els botons del cursor de la dreta i l'esquerre al mateix temps i la màquina arrencarà via xarxa des de NFS. Aleshores mostrarà algunes opcions a la pantalla. Hi ha dos mètodes d'instal·lació:

  • Via SSH (per defecte): En aquest cas, l'instal·lador configurarà la xarxa fent servir DHCP i arrencant un servidor SSH. Mostrarà una contrasenya aleatòria i altra informació de l'entrada (com la adreça IP) al LCD Cobalt. Aleshores podeu connectar a la màquina amb un client SSH i podeu començar amb la instal·lació.

  • Via la consola sèrie: Utilitzant un cable de mòdem nul, podeu connectar al port sèrie de la vostra màquina Cobalt (utilitzant 115200 bps) i fent la instal·lació d'aquesta forma.

5.1.2. Paràmetres d'arrencada

5.1.2.1. Arrencada amb TFTP en Cobalt

No podeu passar cap paràmetre d'arrencada directament. En comptes d'això, heu d'editar el fitxer /nfsroot/default.colo al servidor NFS i afegir els vostres paràmetres a la variable args.