5.1. Zavedení instalátoru na Mipsel

5.1.1. Zavedení z TFTP

5.1.1.1. TFTP zavádění na strojích Cobalt

Přesněji řečeno Cobalt nepoužívá pro zavádění TFTP, ale NFS. Nejprve tedy musíte nainstalovat NFS server a nakopírovat soubory instalačního systému do adresáře /nfsroot. Při zavádění Cobaltu musíte současně stisknout levou a pravou kurzorovou klávesu, což způsobí zavedení ze sítě pomocí NFS. Následně se zobrazí několik možností, mezi kterými jsou tyto dva způsoby instalace:

  • Přes SSH (výchozí): V tomto případě instalátor nastaví síť přes DHCP a spustí SSH server. Poté na LCD displeji Cobaltu zobrazí náhodné heslo a další informace nutné pro přihlášení (např. IP adresu). Instalaci zahájíte připojením na instalovaný počítač pomocí SSH klienta.

  • Přes sériovou konzoli: Můžete použít nullmodemový kabel na sériovém portu a připojit se k Cobaltu rychlostí 115200 bps.

5.1.2. Zaváděcí parametry

5.1.2.1. Cobalt

Parametry není možno zadat přímo, ale musíte je zadat do proměnné args v souboru /nfsroot/default.colo ležícím na NFS serveru.