5.1. Ξεκινώντας τον εγκαταστάτη στην αρχιτεκτονική Mipsel

5.1.1. Εκκίνηση μέσω TFTP

5.1.1.1. Εκκίνηση Cobalt με TFTP

Αυστηρά μιλώντας, συστήματα Cobalt δεν χρησιμοποιούν TFTP αλλά NFS για την εκκίνησή τους. Θα πρέπει να εγκαταστήσετε έναν server NFS και να τοποθετήσετε τα αρχεία του εγκαταστάτη στο /nfsroot. Όταν ξεκινάτε το σύστημα Cobalt, θα πρέπει να πιέσετε το αριστερό και το δεξί κουμπί του κέρσορα ταυτόχρονα και το μηχάνημα θα εκκινήσει μέσω του δικτύου με NFS. Στην συνέχεια θα εμφανιστούν διάφορες επιλογές στην οθόνη. Υπάρχουν οι ακόλουθες δύο μέθοδοι εγκατάστασης:

  • Μέσω SSH (προεπιλεγμένη): Στην περίπτωση αυτή, ο εγκαταστάτης θα ρυθμίσει το δίκτυο μέσω DHCP και θα ξεκινήσει έναν server SSH. Θα εμφανίσει τότε έναν τυχαίο κωδικό πρόσβασης και άλλες πληροφορίες πρόσβασης (όπως η διεύθυνση IP) στην οθόνη LCD του Cobalt. Όταν συνδεθείτε με το μηχάνημα μέσω ενός πελάτη SSH μπορείτε να ξεκινήσετε με την εγκατάσταση.

  • Μέσω σειριακής κονσόλας: Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο τύπου null modem, μπορείτε να συνδεθείτε στην σειριακή θύρα του μηχανήματός σας Cobalt (χρησιμοποιώντας ταχύτητα 115200 bps) και να κάνετε την εγκατάσταση μ' αυτόν τον τρόπο.

5.1.2. Παράμετροι εκκίνησης

5.1.2.1. Εκκίνηση Cobalt με TFTP

Δεν μπορείτε να περάσετε παραμέτρους εκκίνησης απυεθείας. Αντίθετα, θα πρέπει να επεξεργαστείτε το αρχείο /nfsroot/default.colo στον server NFS και να προσθέσετε τις δικές σας παραμέτρους στην μεταβλητή args.