5.1. Starta upp installationsprogrammet på Mipsel

5.1.1. Uppstart via TFTP

5.1.1.1. Starta upp Cobalt via TFTP

Ärligt talat använder Cobalt inte TFTP utan NFS för att starta upp. Du behöver installera en NFS-server och lägga installationsprogrammets filer i /nfsroot. När du startar upp din Cobalt måste du trycka ned vänstra och högra piltangenterna samtidigt för att maskinen ska starta upp via nätverket. Den kommer då att visa flera alternativ på skärmen. Det finns följande installationsmetoder:

  • Via SSH (standard): I det här fallet kommer installationsprogrammet att konfigurera nätverket via DHCP och starta en SSH-server. Den kommer sedan att visa ett slumpat lösenord och annan inloggningsinformation (som IP-adress) på Cobalts LCD-skärm. När du ansluter till maskinen med en SSH-klient kan du påbörja installationen.

  • Via seriekonsoll: Med en nollmodemkabel så kan du ansluta till serieporten på din Cobalt-maskin (med 115200 bps) och genomföra installationen på detta sätt.

5.1.2. Uppstartsparametrar

5.1.2.1. Starta upp Cobalt via TFTP

Du kan inte skicka med några uppstartsparametrar direkt. Istället ska du redigera filen /nfsroot/default.colo på NFS-servern och lägga till dina parametrar till variabeln args.